3 December 2023

วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายผ่าน LINE PEAK Connect

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อผ่าน LINE เพื่อให้คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายใน New PEAK ได้ โดยผู้ใช้งานต้อง add LINE ที่ @PEAKConnect หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามรูปด้านล่างหรือหรือในโปรแกรม PEAK ก่อน @peakconnect เมื่อ add LINE เรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการบันทึกค่าใช้จ่ายผ่าน …

การลงชื่อเข้าใช้งาน Line @PEAKConnect

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อผ่าน LINE เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้งานเพื่อส่งรูปเข้าเมนูคลังเอกสาร ใน New PEAK บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย และดูสรุปยอดเงินคงเหลือและกำไรขาดทุนของกิจการได้ โดยผู้ใช้งานต้อง add LINE มาที่ @PEAKConnect หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามรูปด้านล่างหรือในโปรแกรม PEAK ก่อน @peakconnect เมื่อ add LINE เรียบร้อยแล้ว …

เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจด้วย LINE@PEAKConnect

ให้การทำงานบัญชีและการจัดการเอกสารสะดวกเพิ่มอีกขั้น กับระบบ LINE@PEAKConnect ซึ่งรองรับการออกเอกสาร ทั้งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกค่าใช้จ่าย มีระบบตอนกลับเป็นลิงก์หน้าเอกสาร ส่งให้คู่ค้าได้ทันที พร้อมลงบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ หากยังไม่เคยใช้งาน คลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้งานฟรี 30 วัน ฟีเจอร์นี้เหมาะกับใคร เจ้าของกิจการที่ต้องการดูข้อมูลการเงิน สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำไรขาดทุนของกิจการ ฝ่ายขายที่ต้องการส่งใบเสนอราคาหรือออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า นักบัญชีที่ต้องการทำงานผ่านมือถือ ถ่ายรูปบันทึกรายการค้า ออกเอกสารใบหัก ณ …