การใช้งานโปรแกรม

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

หน้าหลัก>คลังความรู้>การใช้งานโปรแกรม

21 ก.พ. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 21/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา […]

7 ก.พ. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 07/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยหรือบุคคลธรรมดา โดยระบบจะทำการสร้างลิงค์และ QR Code ให้กิจการ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถสแกนหรือกดเข้าที่ลิงค์แล้วแจ้งข้อมูล เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งาน คู่มือประกอบการใช้งาน ✨ 2. ปรับหน้าการเลือกประเภทการนำเข้าเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร ระบบทำการแยกประเภทของเอกสารรายรับ รายจ่ายและบัญชีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

24 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการซื้อแพ็กเกจเสริมจำนวนผู้ใช้งานในหน้าการต่ออายุ/อัปเกรด 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมพร้อมกับต่ออายุแพ็กเกจการใช้งานได้ โดยวันหมดอายุแพ็กเกจเสริมจะเท่ากับวันหมดอายุแพ็กเกจใช้งานเสมอ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600 บาท/5 user/เดือน สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกแพ็กเกจใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการรองรับสมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชี Microsoft ในการทำงานและต้องการใช้งานโปรแกรม PEAK สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Microsoft ได้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน PEAK ได้หลายช่องทาง ✨ 3. เพิ่มช่องข้อมูลเงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการหักภาษี (หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ต […]

21 ม.ค. 2024

PEAK Account

3 min

การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจ ผ่านมุมมองผู้บริหาร AUTOBOT

จากจุดเริ่มต้นของกิจการที่มีการทำงานบัญชีในระบบออฟไลน์ คุณธรรมสร มีรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการโรบอท เมคเกอร์ จำกัด พบว่าการทำบัญชีแบบเดิมยังไม่ตอบโจทย์การทำงานเท่าที่ควร ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลทำให้ปรับตัวทางธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยคุณธรรมสรได้กล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวว่า “สิ่งที่ผมพูดกับทีมเสมอว่าสิ่งใดที่วัดผลได้ เราก็จะพัฒนาได้ เมื่อเราสามารถวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ ก็คือ กำไร ขาดทุน ยอดขาย ได้แบบเรียลไทม์ในทุกๆ วัน ทำให้ในการแข่งขัน เรามีอาวุธที่เหนือกว่าคนอื่น สมัยก่อน การทำธุรกิจ เราต้องใช้เวลา 1 ปี ถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งปีนั้นดีหรือไม่ดี แต่ตอนนี้เราสามารถรู้ได้ทุกวัน และสามารถนำผลประกอบการไปพัฒนาการทำงานได้อีกด้วย”  เมื่อได้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม PEAK คุณธรรมสรก็มีความประทับใจตั้งแต่หน้า UI ที่มีความสวยงาม ใช้งานง่าย  ตอบโจทย์การทำงานรอบด้าน ซึ่งทาง AUTOBOT ใช้โปรแกรม PEAK ในการท […]

21 ม.ค. 2024

PEAK Account

5 min

การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผ่านมุมมองผู้บริหาร Mission To The Moon

หากจะพูดถึงเพจที่ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจและการทำงานอย่างครบวงจร เชื่อว่าชื่อของ Mission To The Moon คงจะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ด้วย Content ที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น แต่ในวันนี้ Mission To The Moon ไม่ได้มีเพียงแค่เพจหรือเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เท่านั้น หากแต่ยังมีการให้บริการในส่วนของ Production House ตลอดจนยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางขาย e-Commerce อีกด้วย  สำหรับกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของ Mission To The Moon จะมีทั้งแบบ B2B และ B2C โดยในส่วนของ Media จะเน้นที่กลุ่มลูกค้า B2B จะเป็นกลุ่มเอเจนซี แบรนด์ องค์กรที่อยากจะโปรโมตโฆษณา ส่วนอีกกลุ่มก็จะเป็นผู้ติดตามเพจ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งจากการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม และมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันนั้น ก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการเรื่องบัญชีที่ดี ซึ่งคุณสุธินี ตั้งอนุกูลกิจ Managing Director, Mission To The Moon Media ได้กล่าวถึงแนวคิดในการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ไว้ดังนี้ “ในช […]

17 ม.ค. 2024

PEAK Account

2 min

ส่งใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ผ่านระบบ e-Tax Invoice

ถ้าทางกิจการมีการเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice ที่โปรแกรม PEAK เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถที่จะส่งเอกสาร ใบลดหนี้ ผ่านระบบ e-Tax Invoice ได้โดยเอกสารใบลดหนี้ที่สามารถส่ง e-Tax Invoice ได้นั้น จะต้องเป็น ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เอกสารใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี ที่ต้องการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กดคลิกเครื่องหมาย Drop Down ที่ปุ่ม ส่งเอกสาร >> เลือก e-Tax Invoice ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กจะแบ่งเป็น 2 แบบ แบบที่ 1: ใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่าน INET แบบที่ 2: ใช้ระบบ e-Tax Invoice by Email หมายเหตุ: เอกสารใบลดหนี้ที่ต้องการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นเอกสารฉบับใบลดหนี้แบบอ้างอิงเท่านั้น – จบขั้นตอนการส่งเอกสารใบลดหนี้ e-Tax invoice –

16 ม.ค. 2024

PEAK Account

7 min

วิธีการออกใบแทนใบกำกับภาษี กรณีที่ต้องการยกเลิก e-Tax invoice by email

เนื่องจากประกาศกรมสรรพากรว่าในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุดลง ทางกรมสรรพากรจึงประกาศเกี่ยวกับการจัดทำ ส่งหรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีโดยการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) กรณีที่ผู้ใช้งานได้มีการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมส่งเอกสารเรียบร้อย แต่ในภายหลังพบข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้องขึ้นมาโดยไม่จำต้องเรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิม พร้อมทั้งระบุข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1. กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีฉบับใหม่เป็นเลขที่ใหม่ และระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ 2. จัดทำข้อความที่แสดงว่า เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ … ลงวันที่ .. หรือข้อความอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ โดยประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566อ้างอิง การจัดทำ ส่ […]

21 ก.พ. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 21/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา […]

7 ก.พ. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 07/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยหรือบุคคลธรรมดา โดยระบบจะทำการสร้างลิงค์และ QR Code ให้กิจการ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถสแกนหรือกดเข้าที่ลิงค์แล้วแจ้งข้อมูล เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งาน คู่มือประกอบการใช้งาน ✨ 2. ปรับหน้าการเลือกประเภทการนำเข้าเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร ระบบทำการแยกประเภทของเอกสารรายรับ รายจ่ายและบัญชีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

24 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการซื้อแพ็กเกจเสริมจำนวนผู้ใช้งานในหน้าการต่ออายุ/อัปเกรด 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมพร้อมกับต่ออายุแพ็กเกจการใช้งานได้ โดยวันหมดอายุแพ็กเกจเสริมจะเท่ากับวันหมดอายุแพ็กเกจใช้งานเสมอ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600 บาท/5 user/เดือน สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกแพ็กเกจใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการรองรับสมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชี Microsoft ในการทำงานและต้องการใช้งานโปรแกรม PEAK สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Microsoft ได้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน PEAK ได้หลายช่องทาง ✨ 3. เพิ่มช่องข้อมูลเงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการหักภาษี (หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ต […]