PEAK Update Function (TH)

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

หน้าหลัก>คลังความรู้>การใช้งานโปรแกรม>PEAK Update Function (TH)

21 ก.พ. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 21/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา […]

7 ก.พ. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 07/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยหรือบุคคลธรรมดา โดยระบบจะทำการสร้างลิงค์และ QR Code ให้กิจการ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถสแกนหรือกดเข้าที่ลิงค์แล้วแจ้งข้อมูล เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งาน คู่มือประกอบการใช้งาน ✨ 2. ปรับหน้าการเลือกประเภทการนำเข้าเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร ระบบทำการแยกประเภทของเอกสารรายรับ รายจ่ายและบัญชีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

24 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการซื้อแพ็กเกจเสริมจำนวนผู้ใช้งานในหน้าการต่ออายุ/อัปเกรด 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมพร้อมกับต่ออายุแพ็กเกจการใช้งานได้ โดยวันหมดอายุแพ็กเกจเสริมจะเท่ากับวันหมดอายุแพ็กเกจใช้งานเสมอ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600 บาท/5 user/เดือน สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกแพ็กเกจใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการรองรับสมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชี Microsoft ในการทำงานและต้องการใช้งานโปรแกรม PEAK สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Microsoft ได้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน PEAK ได้หลายช่องทาง ✨ 3. เพิ่มช่องข้อมูลเงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการหักภาษี (หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ต […]

10 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 10/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. ปรับการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่ง 📢 สำหรับทุกกิจการที่ใช้งานโปรแกรม ระบบมีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่งหน้าโปรแกรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการแจ้งเตือนแบ่งเป็นเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ✨ 2. เพิ่มฟังก์ชันการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นที่กล่องความคิดเห็น 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นในกล่องความคิดเห็นบนเอกสาร สามารถกล่าวถึงได้โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานท่านอื่นที่กระดิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น ✨ 3. เพิ่มฟังก์ชันการนำเข้าไฟล์ธนาคาร SCB Business Net และธนาคาร UOB BIBPlus 📢 กิจการที่ใช้บริการธนาคาร SCB Business Net และ ธนาคาร UOB BIBPlus สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Statement จากธนาคารและนำเข้าระบบเพื่อกระทบยอดธนาคารได้ทันที เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ […]

20 ธ.ค. 2023

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 20/12/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. ✨ เพิ่มการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory บันทึกยอดขายหลายรายการได้ในครั้งเดียว 📢 สำหรับกิจการที่ใช้งานแพลตฟอร์ม FoodStory สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยอดขายและสร้างเอกสารหลายรายการผ่านการ Import ไฟล์แบบง่ายๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการสร้างเอกสาร ติดตามขั้นตอนการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory ได้ที่ 2. ✨ เพิ่มตัวเลือกคัดลอกเอกสารจากฝั่งรายจ่ายไปสร้างฝั่งรายรับ 📢 สำหรับธุรกิจนายหน้าตั๋วเครื่องบินหรือธุรกิจที่มีการซื้อของเข้ามาก่อนค่อยเปิดขาย เมื่อบันทึกค่าใช้จ่าย สามารถคัดลอกเอกสารฝั่งรายจ่ายไปสร้างเอกสารฝั่งรายรับได้ โดย โดยระบบจะทำการคัดลอกข้อมูลเฉพาะกลุ่มจัดประเภท สินค้า คำอธิบาย และจำนวนเท่านั้น เพื่อนำไปสร้างเอกสารใหม่ ช่วยให้กิจการประหยัดเวลาในการสร้างเอกสาร ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ทีเอส บรอดดิ้ง เฮ้าส์ จำกัด 3. ✨ ปรับค่าเริ่มต้นเปรียบเทียบดูงบการเงินแบบรายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน 📢 สำหรับกิจกา […]

29 พ.ย. 2023

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/11/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันติด Tag เอกสารกรณีมีการเชื่อมต่อ API Shopee/Lazada หลายร้านค้า 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ API Shopee/Lazada และมีหลายร้านค้า ทุกคำสั่งซื้อที่ส่งข้อมูลมาสร้างเอกสาร  ระบบจะทำการสร้างเอกสารและติด Tag ที่หน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดย Tag ที่ติดนั้นจะแสดงชื่อแพลตฟอร์มและชื่อร้านค้าที่ส่งข้อมูลมา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบที่มาของเอกสารและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาเอกสารจาก tag ได้ง่ายขึ้น ✨ 2. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน Pay Solutions 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน

15 พ.ย. 2023

PEAK Account

5 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 15/11/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. ✨เพิ่มฟังก์ชันดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 ที่ PEAK Payroll  📢 สำหรับกิจการที่มีการทำจ่ายเงินเดือนผ่าน PEAK Payroll และมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อชำระจ่ายเงินเดือนแล้วสามารถดาวน์โหลดไฟล์ยื่นภาษีภ.ง.ด.1 (Text file) เพื่อนำไปโอนย้ายที่โปรแกรมกรมสรรพากร (RD-Prep) ได้เลย ช่วยให้กิจการสามารถยื่นภาษีได้รวดเร็วขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณฐิติมา บริษัท ซ่อนกลิ่น แบรนด์ จำกัด 2. ✨ เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ SCB QR Payment และ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดให้ระบบออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ โดยเมื่อรับชำระเงินที่หน้าเอกสารแล้วระบบจะทำการบันทึกรับชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน 3. ✨เพิ่มฟ […]

31 ต.ค. 2023

PEAK Account

7 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 01/11/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 01/11/2023 1.1 เพิ่มการใส่เนื้อหาอีเมล เมื่อสร้างเอกสารสถานะอนุมัติ 1.2 เพิ่มการกำหนดคำอธิบายในเอกสารให้แตกต่างกันตามแต่ละรอบการสร้างเอกสาร 1.3 เพิ่มการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ (Recurring) 2. เพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อระบบภายนอก Shopee/Lazada กรณีกิจการมีร้านค้ามากกว่า 1 ร้านค้า 3. ปรับรูปแบบการเพิ่มและการแสดงรูปสินค้าที่เมนูสินค้า 4. เพิ่มการระบุส่วนลดราคาซื้อและราคาขายที่หน้าข้อมูลสินค้า 5. เพิ่มปุ่มการกระจายข้อมูลที่อยู่ เมื่อมีการคัดลอกข้อมูลที่อยู่มาวางในโปรแกรม ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หน้าสร้างเอกสารอัตโนมัติ (Recurring) 📢 สำหรับกิจการที่มีการสร้างเอกสารแบบอัตโนมัติ (Recurring) ไม่ว่าจะเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลได้ ดังนี้ 1.1 เพิ่มการใส่เนื้อหาในอีเมลได […]

17 ต.ค. 2023

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 18/10/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 18/10/2023 1. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment และ Pay Solutions สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ SCB QR Payment และ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดให้ระบบออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ โดยเมื่อรับชำระเงินที่หน้าเอกสารแล้วระบบจะทำการบันทึกรับชำระเงิน ปรับปรุงการบันทึกบัญชีและออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน 2. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงแบบภ.ง.ด.ใน PEAK Tax สำหรับกิจการที่มีการสร้างแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax สามารถค้นหาขั้นสูงตามงวดภาษีที่ต้องการ ประเภทแบบยื่นภาษี รวมถึงยอดภาษีที่นำส่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสาร ภ.ง.ด. ได้สะดวกยิ่งขึ้น 3. เพิ่มการแจ้งเตือนเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กรณีร้านค้ามีก […]

4 ต.ค. 2023

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 04/10/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วย 4 ฟังก์ชั่น ได้แก่ 1. เพิ่มตัวเลือกรันเลขที่เอกสารตาม “เลขที่คำสั่งซื้อ” ในการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Lazada สำหรับกิจการที่มีการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Lazada และเชื่อมต่อ API Lazada สามารถเลือกการสร้างเอกสารโดยรันเลขที่เอกสารตามเลขที่คำสั่งซื้อได้ เพื่อป้องกันกรณีสร้างรายการซ้ำ 2. ปรับรูปแบบการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Shopee ให้เป็นรูปแบบปัจจุบัน สำหรับกิจการที่มีการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Shopee เนื่องด้วย Shopee มีการปรับรูปแบบไฟล์โดยเพิ่ม Column ใหม่ ระบบจึงมีการปรับรูปแบบเพื่อให้รองรับรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน 3. เพิ่มตัวเลือกหน้าสร้างเอกสารฝั่งรายรับและรายจ่ายเป็นรูปแบบใหม่ สำหรับทุกกิจการที่มีการออกเอกสารยกเว้นใบวางบิลและใบรวมจ่าย สามารถเลือกรูปแบบหน้าสร้างเอกสารได้โดยรูปแบบใหม่จะช่วยให้มองเห็นข้อมูลหน้าเอกสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงแสดงคำอธิบายต่างๆ ครบถ้วน ซึ่งส่วนนี้ไม่มีผลกับหน้าพิมพ์เอกสาร (Online View) 4. เพิ่มการรองรับไฟล์ HEIC/HEIF ในการอัปโหลดไฟล์แนบเอกสาร สำหรับผู้ใช้งาน […]

20 ก.ย. 2023

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 20/09/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วย 2 ฟังก์ชั่นใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. ปรับรูปแบบรายงานอายุลูกหนี้ แสดงเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ เพื่อให้รายงานสะท้อนยอดลูกหนี้คงค้างของกิจการตามจริง เพื่อนำไปใช้ประเมิน วิเคราะห์ลูกหนี้ หรือใช้สำหรับติดตามทวงถาม โดยได้มีการเพิ่มการแสดงผลข้อมูลของใบเพิ่มหนี้ที่เกิดจากการสร้างแบบอ้างอิงเอกสารเดิมและแบบไม่อ้างอิงเอกสารเดิม ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Kanya บริษัท โอลิเวีย ลีฟวิ่ง จำกัด 2. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูผู้ติดต่อ เป็นการกำหนดสิทธิ์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในกิจการ หรือการปรับแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ระบบจะป้องกันไม่ให้สามารถใช้งานได้ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Pigul บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด 3. ปรับการเรียงเลขที่เอกสาร เพื่อสร้างความสะดวกในการพิมพ์รายงาน จากเดิมที่ระบบมีการแสดงผลจัดเรียงเอกสารจากวันที่ออกเอกสารจากวันที่ปัจจุบันไปยังวันที่ในอดีต ได้มีการปรับการจัดเรียงเอกสารม […]

6 ก.ย. 2023

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 06/09/2023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 06/09/2023 1. เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด โดยจะย้ายคลังเอกสารจากเมนูรายจ่ายมาที่เมนูเอกสารนี้ด้วย เพื่อรองรับการจัดการเอกสารได้มากขึ้น 2. สร้างหรือแนบเอกสารได้มากขึ้นที่คลังเอกสาร สำหรับกิจการที่มีการอัปโหลดไฟล์ในคลังเอกสาร สามารถสร้างเอกสารได้ทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย รวมถึงแนบเอกสารได้มากขึ้น เช่น เอกสารฝั่งรายรับ-รายจ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยในการอัปโหลดไฟล์ สามารถระบุกลุ่มประเภทของไฟล์เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาได้ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Pacharin บริษัท บี.พี.พี. ทรานสปอร์ต จำกัด 3. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาใบหัก ณ ที่จ่ายที่ PEAK Tax ได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ที่สร้างขึ้นในโปรแกรม PEAK  เป็นต้น& […]

21 ก.พ. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 21/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา […]

7 ก.พ. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 07/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยหรือบุคคลธรรมดา โดยระบบจะทำการสร้างลิงค์และ QR Code ให้กิจการ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถสแกนหรือกดเข้าที่ลิงค์แล้วแจ้งข้อมูล เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งาน คู่มือประกอบการใช้งาน ✨ 2. ปรับหน้าการเลือกประเภทการนำเข้าเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร ระบบทำการแยกประเภทของเอกสารรายรับ รายจ่ายและบัญชีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

24 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการซื้อแพ็กเกจเสริมจำนวนผู้ใช้งานในหน้าการต่ออายุ/อัปเกรด 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมพร้อมกับต่ออายุแพ็กเกจการใช้งานได้ โดยวันหมดอายุแพ็กเกจเสริมจะเท่ากับวันหมดอายุแพ็กเกจใช้งานเสมอ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600 บาท/5 user/เดือน สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกแพ็กเกจใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการรองรับสมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชี Microsoft ในการทำงานและต้องการใช้งานโปรแกรม PEAK สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Microsoft ได้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน PEAK ได้หลายช่องทาง ✨ 3. เพิ่มช่องข้อมูลเงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการหักภาษี (หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ต […]

10 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 10/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. ปรับการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่ง 📢 สำหรับทุกกิจการที่ใช้งานโปรแกรม ระบบมีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่งหน้าโปรแกรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการแจ้งเตือนแบ่งเป็นเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ✨ 2. เพิ่มฟังก์ชันการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นที่กล่องความคิดเห็น 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นในกล่องความคิดเห็นบนเอกสาร สามารถกล่าวถึงได้โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานท่านอื่นที่กระดิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น ✨ 3. เพิ่มฟังก์ชันการนำเข้าไฟล์ธนาคาร SCB Business Net และธนาคาร UOB BIBPlus 📢 กิจการที่ใช้บริการธนาคาร SCB Business Net และ ธนาคาร UOB BIBPlus สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Statement จากธนาคารและนำเข้าระบบเพื่อกระทบยอดธนาคารได้ทันที เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ […]

20 ธ.ค. 2023

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 20/12/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. ✨ เพิ่มการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory บันทึกยอดขายหลายรายการได้ในครั้งเดียว 📢 สำหรับกิจการที่ใช้งานแพลตฟอร์ม FoodStory สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยอดขายและสร้างเอกสารหลายรายการผ่านการ Import ไฟล์แบบง่ายๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการสร้างเอกสาร ติดตามขั้นตอนการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory ได้ที่ 2. ✨ เพิ่มตัวเลือกคัดลอกเอกสารจากฝั่งรายจ่ายไปสร้างฝั่งรายรับ 📢 สำหรับธุรกิจนายหน้าตั๋วเครื่องบินหรือธุรกิจที่มีการซื้อของเข้ามาก่อนค่อยเปิดขาย เมื่อบันทึกค่าใช้จ่าย สามารถคัดลอกเอกสารฝั่งรายจ่ายไปสร้างเอกสารฝั่งรายรับได้ โดย โดยระบบจะทำการคัดลอกข้อมูลเฉพาะกลุ่มจัดประเภท สินค้า คำอธิบาย และจำนวนเท่านั้น เพื่อนำไปสร้างเอกสารใหม่ ช่วยให้กิจการประหยัดเวลาในการสร้างเอกสาร ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ทีเอส บรอดดิ้ง เฮ้าส์ จำกัด 3. ✨ ปรับค่าเริ่มต้นเปรียบเทียบดูงบการเงินแบบรายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน 📢 สำหรับกิจกา […]

29 พ.ย. 2023

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/11/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันติด Tag เอกสารกรณีมีการเชื่อมต่อ API Shopee/Lazada หลายร้านค้า 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ API Shopee/Lazada และมีหลายร้านค้า ทุกคำสั่งซื้อที่ส่งข้อมูลมาสร้างเอกสาร  ระบบจะทำการสร้างเอกสารและติด Tag ที่หน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดย Tag ที่ติดนั้นจะแสดงชื่อแพลตฟอร์มและชื่อร้านค้าที่ส่งข้อมูลมา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบที่มาของเอกสารและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาเอกสารจาก tag ได้ง่ายขึ้น ✨ 2. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน Pay Solutions 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน