4 October 2023

การปันส่วนกลุ่มจัดประเภท แบ่งเป็นรายบัญชี (Classification)

โปรแกรม PEAK มีการอัปเดทฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ให้สามารถจัดกลุ่มประเภทแบบแยกรายการได้ เพิ่มเติมจากแบบเดิมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดกลุ่มประเภทรายได้-ค่าใช้จ่าย ออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทจะอยู่ในหน้า New PEAK หรือกดเข้าใช้งานได้ที่นี่ หรือสามารถดูวิธีการใช้งาน PEAK Board แบบพื้นฐานได้ ที่นี่ …

การดูรายงานใน PEAK Board

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรีจนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น PEAK Board จะช่วยให้ผู้ประกอบการดูข้อมูลผลประกอบการ ที่มี Dashboard แสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่าย สวยงาม ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ รวมถึงรายกงานตามฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทได้ด้วย ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่หน้า PEAK Board ได้โดยกดสัญลักษณ์ …

การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท

สำหรับ PEAK Board วันนี้ระบบจะเปิดให้ทุกแพ็กเกจ ได้ทดลองใช้งานฟรี จนถึงวันที่ 31/12/2021 หลังจากนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro+ เท่านั้น ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน New PEAK ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น การใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภทจะอยู่ในหน้า New PEAK …