7 March 2021

PEAK Payroll ระบบเงินเดือน

ระบบใหม่จาก PEAK ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการและนักบัญชี สะดวกและลดเวลาการทำงานมากยิ่งขึ้น กับระบบ PEAK Payroll ระบบเงินเดือนออนไลน์ ที่สามารถทำจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สร้างสลิปเงินเดือนให้พนักงาน ทำไฟล์จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร ออกรายงานแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนแยกตามแผนกและตำแหน่ง พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เหมาะกับใคร กิจการที่ต้องการบันทึกบัญชีเงินเดือนของพนักงานแต่ละตำแหน่ง แผนก หรือคนเป็นบัญชีที่แตกต่างๆกัน เพื่อใช้ข้อมูลในการบริหาร หรือติดตามต้นทุนแต่ละแผนก เช่น เงินเดือนพนักงานบริการลูกค้า บันทึกเป็นต้นทุนการให้บริการ เป็นต้น กิจการที่ต้องบันทึกเงินเดือนพนักงานเป็นสินทรัพย์ …