4 October 2023

วิธีป้องกันลดการเกิดออฟฟิศซินโดรมของนักบัญชี

ออฟฟิศซินโดรมเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ และนักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน จึงมักประสบปัญหาจากอาการดังกล่าว วันนี้ PEAK จึงหาวิธีป้องกันรวมถึงการรักษา เพื่อให้การทำงานของนักบัญชีเป็นไรอย่างราบรื่นและสุขภาพดี