25 May 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.74

New Features

 • เปิดเมนูอัปเกรด/ต่ออายุบน New PEAK พร้อม Tab ข้อมูลการชำระ เพื่อดูรายการอัปเกรดย้อนหลัง
 • เปิดเมนูสิทธิพิเศษ บน New PEAK เพื่อรวบรวมสิทธิพิเศษจาก Partner ของเราให้กับลูกค้า
 • หน้า Online View เพิ่มการแสดงรูปภาพสินค้า/บริการ

Update

Bug Fix

 • แก้ไขการตรวจนับได้ยอด 0 แล้วกดปรับยอดไม่ได้ ให้สามารถปรับได้
 • สมุดรายวันทั่วไป ปรับการตรวจสอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • ที่ PEAK Payroll ปรับการเรียง column ไฟล์ excel ให้เรียงลำดับเหมือนหน้าสร้างบนโปรแกรม
 • ปรับการแสดงวันที่ผู้สร้างเอกสาร และผู้อนุมัติให้แสดงตามวันที่เอกสาร
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำ Highlight New Features

เปิดเมนูอัปเกรด/ต่ออายุบน New PEAK พร้อม Tab ข้อมูลการชำระ เพื่อดูรายการอัปเกรดย้อนหลัง

 • เมนูตั้งค่า > อัปเกรด / ต่ออายุ จะพบหน้าแสดงรายละเอียดฟีเจอร์และราคาของแต่ละแพ็กเกจ
เมนูตั้งค่า > อัปเกรด / ต่ออายุ
 • Tab ข้อมูลการชำระ ไว้แสดงประวัติการทำรายการอัปเกรด / ต่ออายุ
  • ถ้าสถานะเปลี่ยนเป็นสำเร็จ สามารถกดที่ ดูเอกสาร เพื่อเปิดดูใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย PEAK
  • กรณีการอัปเกรด/ต่ออายุ มีรายการหัก ณ ที่จ่าย สามารถทำการแนบไฟล์ได้ที่หน้านี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ตัวอย่างหลังจากมีการอัปเกรด / ต่ออายุ

เปิดเมนูสิทธิพิเศษ บน New PEAK เพื่อรวบรวมสิทธิพิเศษจาก Partner ของเราให้กับลูกค้า

หน้าเมนูสิทธิพิเศษ และ partner ที่ร่วมกับ PEAK

หน้า Online View เพิ่มการแสดงรูปภาพสินค้า/บริการ

 • เลือกเอกสารที่ต้องการ > พิมพ์ หรือกดจากลิงก์เอกสารที่ได้รับ ระบบจะแสดงรูปสินค้าที่ช่องคำอธิบาย
ตัวอย่างการแสดงรูปที่เอกสาร
 • สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่ภาพสินค้า เพื่อให้แสดงภาพเต็มทั้งหมด
ตัวอย่างการแสดงรูปที่เอกสารแบบเต็ม
 • สำหรับกิจการสามารถไปที่การแก้ไข เพื่อเปิด/ปิดการแสดงรูปของแต่ละเอกสาร
ปุ่มที่หน้าแก้ไข สำหรับเปิด/ปิดการแสดงรูป
 • รูปภาพที่นำมาแสดงทั้งหมด สามารถลบหรือเพิ่มได้ที่เมนู สินค้า > แก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ
หน้าสินค้า ไว้สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขรูปภาพที่แสดงในเอกสาร

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK