ฟังก์ชันใหม่

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

29 พ.ค. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย BBL QR Collection และ Krungsri Bill Payment Collection 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพและกรุงศรีในการรับชำระเงิน สามารถกดเชื่อมต่อเพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code หน้าเอกสาร ลดระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หากมีการจ่ายชำระเงินผ่าน QR Code ธนาคารจะแจ้งผลการชำระเงินให้ทันที และลงบันทึกบัญชีในระบบ PEAK ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน BBL QR Collectionคู่มือการใช้งาน Krungsri Bill Payment Collection ✨ 2. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย Beam Payment Collection 📢 แพลตฟอร์มรับชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ของ PEAK ได้โดยตรง ผ่านช่องทาง QR บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือ e-wallet พร้อมทั้งช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต่อจากใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน Beam Payment Collection ✨ 3. เพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

8 พ.ค. 2024

PEAK Account

1 min

Update Function 08/05/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. To automatically add the display of contact names in the signature block on the document 📢 For every business that issues documents through the program, when issuing documents to customers, the signature block on the document will automatically display the customer’s name. This allows users who send documents to customers/partners to not have to manually write the contact person’s name and helps users work more conveniently. Thank you for the suggestion, by SEALONG (THAILAND) CO., LTD. ✨ 2. Add an option to search for documents or display information by month range 📢 For users searching for documents, they can select a document’s month range or data display. Additionally, they can choose a non-consecutive month range, in cases where a business’s accounting period does not align with the calendar year. This helps users search for documents more efficiently. ✨ 3. Add the display of search results on the print report page 📢 For advanced document search users, when searching for documents and wanting to print a document report, the system will display the search criteria details. This allows users to review the information before printing the report ✨ 4. Add support for 123Service financial channels 📢 For every business, the system now adds support for 123Service financial channels, allowing for a much wider variety of financial transaction options.

8 พ.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 08/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงชื่อผู้ติดต่อที่ช่องลายเซ็นต์บนหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ 📢 สำหรับทุกกิจการที่ออกเอกสารในโปรแกรม เมื่อออกเอกสารให้กับลูกค้า ช่องลายเซ็นต์หน้าเอกสารระบบจะแสดงชื่อผู้คู่ค้าให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ส่งเอกสารให้กับลูกค้า/คู่ค้าไม่ต้องเขียนชื่อผู้ติดต่อเองและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ซีลอง (ประเทศไทย) จำกัด ✨ 2. เพิ่มตัวเลือกปุ่มค้นหาเอกสารหรือการแสดงข้อมูลตามช่วงเดือน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสาร สามารถเลือกระบุช่วงเดือนของเอกสารหรือการแสดงข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเดือนแบบข้ามปีได้ กรณีที่กิจการมีรอบบัญชีที่ไม่ตรงปีปฏิทิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ✨ 3. เพิ่มการแสดงข้อมูลการค้นหาหน้าพิมพ์รายงาน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสารขั้นสูง เมื่อค้นหาเอกสารและต้องการพิมพ์รายงานเอกสาร ระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่ได้ค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์รายงาน ✨ 4. เพิ่มการรองรับช่องการเงิน 123Service 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน 123Service เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

23 เม.ย. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/04/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการแสดงปุ่มชำระเงิน สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล 📢 สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารที่ให้ลูกค้าผ่านอีเมล และเชื่อมต่อช่องทางการรับชำระเงิน เช่น SCB QR Payment หรือ Pay Solutions สามารถตั้งค่าให้ระบบการแสดงปุ่มชำระเงินที่เอกสารเพื่อให้คู่ค้าสามารถชำระเงินได้ง่ายขึ้น ✨ 2. ปรับลิงก์คู่มือใช้งานที่หน้าโปรแกรม PEAK Account 📢สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ระบบได้มีการปรับลิงก์คู่มือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคู่มือสอนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยตนเองและสามารถค้นหาคู่มือได้ง่ายขึ้น

3 เม.ย. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 03/04/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกตั้งค่าช่องทางเงินสดและสำรองรับจ่ายในช่องทางหลักบนเอกสารรับ-จ่ายเงิน 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายเป็นช่องทางการเงินหลักในการรับเงิน-จ่ายเงิน ระบบทำการเพิ่มตัวเลือกช่องทางการเงินประเภทเงินสดและสำรองรับจ่าย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำรับชำระหรือจ่ายชำระเงินบนเอกสาร ตัวอย่างการตั้งค่าช่องทางเงินสดและสำรองรับจ่ายที่หน้าเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการสร้างและลบรายการเคลื่อนไหวที่หน้ากระทบยอดธนาคาร 📢สำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร เมื่อทำการนำเข้าไฟล์กระทบยอดธนาคารเข้าระบบ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการที่ต้องการกระทบยอดได้เอง รวมถึงสามารถแก้ไขจำนวนในรายการกระทบยอด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลและทำงานสะดวกมากขึ้น ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณรัตนา บริษัท ไทย อกริ คอมเมิร์ซ จำกัด ✨ 3. เพิ่มช่องผู้ติดต่อและปรับการแสดงข้อมูลในรายงานบัญชีแยกประเภท 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้รายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อดูข้อมูลทางบัญชีตามผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มช่องรหัส รายชื่อผู้ติดต่อเข้าไปในรายงานและปรับให้เลขที่รายวันย้ายไปคอลัมน์ที่ 2 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นว่ารายการค้าเกิดขึ้นกับผู้ติดต่อรายไหน และให้การตรวจสอบตัวเลขบัญชีเพื่อใช้ปิดงบการเงิน สามารถจัดการได้สะดวกขึ้น ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Baranee บริษัท เคทีซี จำกัด ✨ 4. เพิ่มการแสดงข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดต่อที่เป็นนิติบุคคล 📢  สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลผู้ติดต่อ สามารถดูข้อมูลเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท อายุบริษัทหรือทุนจดทะเบียน โดยข้อมูลดึงจากเว็บไซต์ Creden Data เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งานเพื่อพิจารณาในการทำธุรกิจ

3 เม.ย. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 03/04/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add options to set cash and expense claim channels in the primary channel on the payment receipt document 📢 For businesses utilizing cash and expense claim channels as primary financial conduits for receiving and disbursing funds, the system now offers the option to add cash and expense claim-type financial channels. This enhancement aims to reduce processing time for receiving payments or making payments on documents. Example of setting up cash and reserve payment channels on a document ✨ 2. Add the ability to create and delete transactions on the bank balance impact page 📢 For users of the bank balance impact function, when importing bank balance impact files into the system, users can manually add entries they wish to include in the bank balance impact. Additionally, users can modify the quantities in the bank balance impact entries. The system will display the imported file format and user information who modified the data, enabling users to edit information and work more conveniently. Thank you for the suggestions, by Rattana, Thai Agri Commerce Company Limited. ✨ 3. Add contact field and adjust data display in the general ledgers report 📢 For users utilizing categorized account reports to view accounting data by contacts, the system now adds a field for contact code and contact name to the report and adjusts so that transaction numbers move to column 2. This enhancement allows users to see which contacts transactions are associated with and facilitates convenient management for financial closing reconciliation purposes. Thank you for the suggestions, by Baranee, from KTC Company Limited. ✨ 4.  Enhance display of detailed information for corporate contacts 📢For businesses seeking to access detailed contact information, including company objectives, age of the company, or registered capital, data can be retrieved from the Creden Data website. This additional information assists users in evaluating business opportunities.

20 มี.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 20/03/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการเลือกผู้ใช้งานสำหรับการส่งคำขออนุมัติเอกสาร 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่สร้างเอกสารและต้องการส่งเอกสารให้อนุมัติ ผู้สร้างเอกสารสามารถกดส่งอนุมัติเอกสารโดยเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการให้กดอนุมัติได้ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการอนุมัติทราบถึงเอกสารที่รอการอนุมัติอยู่และกดอนุมัติเอกสารนั้นได้ เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและสร้างเอกสารได้เร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Natwipa บริษัท เบบี้ สวิมมิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ✨ 2. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงวันที่สร้าง วันที่อนุมัติ และวันที่ตรวจสอบสมุดรายวัน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการตรวจสอบสมุดรายวัน ระบบเพิ่มการตั้งค่าขั้นสูงในสมุดรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบวันที่สร้าง วันที่อนุมัติและวันที่ตรวจสอบแต่ละสมุดรายวันได้รวดเร็วมากขึ้น ✨ 3. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงวันที่สร้างและวันที่อนุมัติเอกสาร 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการตรวจสอบวันที่สร้างและวันที่อนุมัติเอกสาร ระบบเพิ่มการตั้งค่าขั้นสูงในเอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบวันที่สร้างและวันที่อนุมัติในแต่ละเอกสารได้สะดวกมากขึ้น ✨ 4. ปรับช่องความคิดเห็นให้แสดงผลอ่านง่ายขึ้น 📢  สำหรับกิจการที่มีการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ระบบมีการปรับการแสดงผลข้อความให้ตัดข้อความให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานอ่านความเห็นได้ง่ายขึ้น

20 มี.ค. 2024

PEAK Account

1 min

Update Function 20/03/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Adding user selection for document approval request submission 📢 For users who create documents and need to send them for approval, they can now click ‘Send for Approval’ and select the users they want to approve. The system will then notify the users with approval rights about the document, allowing them to review and approve it. With this function, users can work systematically and create documents faster. Thank you for the suggestion, from Natwipa at Baby Swimming Center Co., Ltd. ✨ 2. Enhance advanced search functionality for daily journals including creation date, approval date, and review date 📢 For users who need to review daily journals, the system now includes advanced settings to allow users to easily check the creation date, approval date, and review date of each daily journal. ✨ 3.  Add advanced search functionality for document creation date and approval date 📢 For users who need to verify the creation date and approval date of documents, the system has added advanced settings in documents. This allows users to easily check each document’s creation and approval dates. ✨ 4. Adjust internal comments to display more user-friendly readability 📢For businesses with comments displayed in documents, the system automatically adjusts the text display easier for users to read the comments.

6 มี.ค. 2024

PEAK Account

2 min

Update Function 06/03/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. Add “Fetch order by order number” button for Shopee/Lazada 📢 For businesses that integrate with Shopee/Lazada APIs, in cases where order data received from Shopee/Lazada is incomplete, users can click on the “Fetch order by order number” button to fetch data based on the order number. This allows the system to generate documents and automatically record accounts, providing convenience for users. ✨ 2. Add the option to set up payment channels to be displayed on the document page 📢 For businesses that primarily use specific payment channels for receiving or making payments, they can configure the preferred payment channels to be displayed during document creation. This helps save time in document processing and reduces repetitive tasks. Example the option to set up payment channels to be displayed on the document page ✨ 3. Add an option to display the amount of money recorded in the asset report 📢 For businesses requiring asset reports with the option to display account values and accumulated depreciation to be recorded in the system, users can select preferences to enable reports to show data, allowing them to preview the information that the system will record in the future. Thank you for your suggestions Rattanatirat, CHOKENAVIN COMPANY LIMITED. Sample asset report showing the amount of money to be recorded in the system ✨ 4. Add displaying information in the contact report 📢 For businesses requiring access to contact information in reports, the system has been updated to include account chart numbers and additional details related to the report. This enhancement allows users to access more detailed information ✨ 5.  Add a video tutorial on how to use the “Request Tax Invoice Link Setting” function to provide customers with tax invoices 📢 For businesses that want to use the function to set up links for customers to request tax invoices, you can watch a video tutorial on the program page so that users can use it efficiently. ✨ 6.  Added display of date, signature, and stamp to the withholding certificate on the 50 bis salary summary document (PEAK Payroll). 📢 Added display of important details, including the date, signature, and business stamp to enhance the completeness of the withholding certificate that will be sent to employees of the business to submit for annual taxes.

6 มี.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 06/03/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มปุ่มการดึงข้อมูลตามคำสั่งซื้อ Shopee/Lazada 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ API กับ Shopee/Lazada กรณีรายการคำสั่งซื้อจาก Shopee/Lazada ส่งข้อมูลมาที่ระบบไม่ครบถ้วน ผู้ใช้งานสามารถกดดึงข้อมูลตามเลขที่คำสั่งซื้อเพื่อให้ระบบออกเอกสารและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการตั้งค่าช่องทางการเงินให้แสดงหน้าสร้างเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ช่องทางการเงินใดเป็นหลักในการรับจ่ายเงิน/จ่ายชำระเงิน สามารถตั้งค่าช่องทางการเงินที่ต้องการแสดงตอนสร้างเอกสาร เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการออกเอกสารและลดการทำงานซ้ำซ้อน ตัวอย่างตั้งค่าช่องทางการเงินให้แสดงหน้าสร้างเอกสาร ✨ 3. เพิ่มตัวเลือกการแสดงจำนวนเงินที่บันทึกในรายงานทะเบียนสินทรัพย์ 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการพิมพ์รายงานทะเบียนสินทรัพย์ และต้องการให้รายงานแสดงมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมที่จะบันทึกลงในระบบ สามารถเลือกตัวเลือกเพื่อให้รายงานแสดงข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่ระบบจะบันทึกในอนาคตได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณรัตน์ติรส บริษัท โชคนาวิน จำกัด ตัวอย่างรายงานทะเบียนสินทรัพย์ แสดงจำนวนเงินที่จะบันทึกในระบบ ✨ 4. เพิ่มการแสดงข้อมูลในรายงานผู้ติดต่อ 📢  สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลในรายงานผู้ติดต่อ ระบบปรับให้รายงานแสดงเลขที่ผังบัญชี รวมถึงเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น ✨ 5. เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งานฟังก์ชันตั้งค่าลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันตั้งค่าลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี สามารถดูวิดิโอสอนการใช้งานได้ที่หน้าโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✨ 6. เพิ่มการแสดงผลวันที่ ลายเซ็น และตราประทับลงในหนังหสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายบนเอกสาร 50 ทวิ สรุปเงินเดือน (PEAK Payroll) 📢 เป็นการเพิ่มการแสดงผลรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ วันที่ ลายมือเซ็น และตราประทับของกิจการ เพื่อเพิ่มความสมบูรรณ์ให้กับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ที่จะส่งให้พนักงานของกิจการนำไปยื่นภาษีประจำปี

29 พ.ค. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย BBL QR Collection และ Krungsri Bill Payment Collection 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพและกรุงศรีในการรับชำระเงิน สามารถกดเชื่อมต่อเพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code หน้าเอกสาร ลดระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หากมีการจ่ายชำระเงินผ่าน QR Code ธนาคารจะแจ้งผลการชำระเงินให้ทันที และลงบันทึกบัญชีในระบบ PEAK ให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน BBL QR Collectionคู่มือการใช้งาน Krungsri Bill Payment Collection ✨ 2. เพิ่มการรับชำระเงินด้วย Beam Payment Collection 📢 แพลตฟอร์มรับชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ของ PEAK ได้โดยตรง ผ่านช่องทาง QR บัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือ e-wallet พร้อมทั้งช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้ระบบออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต่อจากใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับชำระเงินได้สะดวกมากขึ้น คู่มือการใช้งาน Beam Payment Collection ✨ 3. เพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน NocNoc เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

8 พ.ค. 2024

PEAK Account

1 min

Update Function 08/05/2024

PEAK with the new function designed to enhance efficiency. ✨ 1. To automatically add the display of contact names in the signature block on the document 📢 For every business that issues documents through the program, when issuing documents to customers, the signature block on the document will automatically display the customer’s name. This allows users who send documents to customers/partners to not have to manually write the contact person’s name and helps users work more conveniently. Thank you for the suggestion, by SEALONG (THAILAND) CO., LTD. ✨ 2. Add an option to search for documents or display information by month range 📢 For users searching for documents, they can select a document’s month range or data display. Additionally, they can choose a non-consecutive month range, in cases where a business’s accounting period does not align with the calendar year. This helps users search for documents more efficiently. ✨ 3. Add the display of search results on the print report page 📢 For advanced document search users, when searching for documents and wanting to print a document report, the system will display the search criteria details. This allows users to review the information before printing the report ✨ 4. Add support for 123Service financial channels 📢 For every business, the system now adds support for 123Service financial channels, allowing for a much wider variety of financial transaction options.

8 พ.ค. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 08/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มการแสดงชื่อผู้ติดต่อที่ช่องลายเซ็นต์บนหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ 📢 สำหรับทุกกิจการที่ออกเอกสารในโปรแกรม เมื่อออกเอกสารให้กับลูกค้า ช่องลายเซ็นต์หน้าเอกสารระบบจะแสดงชื่อผู้คู่ค้าให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ส่งเอกสารให้กับลูกค้า/คู่ค้าไม่ต้องเขียนชื่อผู้ติดต่อเองและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ซีลอง (ประเทศไทย) จำกัด ✨ 2. เพิ่มตัวเลือกปุ่มค้นหาเอกสารหรือการแสดงข้อมูลตามช่วงเดือน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสาร สามารถเลือกระบุช่วงเดือนของเอกสารหรือการแสดงข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเดือนแบบข้ามปีได้ กรณีที่กิจการมีรอบบัญชีที่ไม่ตรงปีปฏิทิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ✨ 3. เพิ่มการแสดงข้อมูลการค้นหาหน้าพิมพ์รายงาน 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสารขั้นสูง เมื่อค้นหาเอกสารและต้องการพิมพ์รายงานเอกสาร ระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่ได้ค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์รายงาน ✨ 4. เพิ่มการรองรับช่องการเงิน 123Service 📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน 123Service เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

23 เม.ย. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/04/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการแสดงปุ่มชำระเงิน สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารผ่านทางอีเมล 📢 สำหรับกิจการที่ส่งเอกสารที่ให้ลูกค้าผ่านอีเมล และเชื่อมต่อช่องทางการรับชำระเงิน เช่น SCB QR Payment หรือ Pay Solutions สามารถตั้งค่าให้ระบบการแสดงปุ่มชำระเงินที่เอกสารเพื่อให้คู่ค้าสามารถชำระเงินได้ง่ายขึ้น ✨ 2. ปรับลิงก์คู่มือใช้งานที่หน้าโปรแกรม PEAK Account 📢สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ระบบได้มีการปรับลิงก์คู่มือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคู่มือสอนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยตนเองและสามารถค้นหาคู่มือได้ง่ายขึ้น