ฟังก์ชันใหม่

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

21 ก.พ. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 21/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา […]

7 ก.พ. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 07/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยหรือบุคคลธรรมดา โดยระบบจะทำการสร้างลิงค์และ QR Code ให้กิจการ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถสแกนหรือกดเข้าที่ลิงค์แล้วแจ้งข้อมูล เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งาน คู่มือประกอบการใช้งาน ✨ 2. ปรับหน้าการเลือกประเภทการนำเข้าเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร ระบบทำการแยกประเภทของเอกสารรายรับ รายจ่ายและบัญชีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

24 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการซื้อแพ็กเกจเสริมจำนวนผู้ใช้งานในหน้าการต่ออายุ/อัปเกรด 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมพร้อมกับต่ออายุแพ็กเกจการใช้งานได้ โดยวันหมดอายุแพ็กเกจเสริมจะเท่ากับวันหมดอายุแพ็กเกจใช้งานเสมอ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600 บาท/5 user/เดือน สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกแพ็กเกจใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการรองรับสมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชี Microsoft ในการทำงานและต้องการใช้งานโปรแกรม PEAK สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Microsoft ได้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน PEAK ได้หลายช่องทาง ✨ 3. เพิ่มช่องข้อมูลเงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการหักภาษี (หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ต […]

10 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 10/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. ปรับการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่ง 📢 สำหรับทุกกิจการที่ใช้งานโปรแกรม ระบบมีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนและการแสดงข้อมูลที่กระดิ่งหน้าโปรแกรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการแจ้งเตือนแบ่งเป็นเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ✨ 2. เพิ่มฟังก์ชันการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นที่กล่องความคิดเห็น 📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการกล่าวถึงผู้ใช้งานอื่นในกล่องความคิดเห็นบนเอกสาร สามารถกล่าวถึงได้โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานท่านอื่นที่กระดิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น ✨ 3. เพิ่มฟังก์ชันการนำเข้าไฟล์ธนาคาร SCB Business Net และธนาคาร UOB BIBPlus 📢 กิจการที่ใช้บริการธนาคาร SCB Business Net และ ธนาคาร UOB BIBPlus สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Statement จากธนาคารและนำเข้าระบบเพื่อกระทบยอดธนาคารได้ทันที เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ […]

20 ธ.ค. 2023

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 20/12/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. ✨ เพิ่มการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory บันทึกยอดขายหลายรายการได้ในครั้งเดียว 📢 สำหรับกิจการที่ใช้งานแพลตฟอร์ม FoodStory สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยอดขายและสร้างเอกสารหลายรายการผ่านการ Import ไฟล์แบบง่ายๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการสร้างเอกสาร ติดตามขั้นตอนการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory ได้ที่ 2. ✨ เพิ่มตัวเลือกคัดลอกเอกสารจากฝั่งรายจ่ายไปสร้างฝั่งรายรับ 📢 สำหรับธุรกิจนายหน้าตั๋วเครื่องบินหรือธุรกิจที่มีการซื้อของเข้ามาก่อนค่อยเปิดขาย เมื่อบันทึกค่าใช้จ่าย สามารถคัดลอกเอกสารฝั่งรายจ่ายไปสร้างเอกสารฝั่งรายรับได้ โดย โดยระบบจะทำการคัดลอกข้อมูลเฉพาะกลุ่มจัดประเภท สินค้า คำอธิบาย และจำนวนเท่านั้น เพื่อนำไปสร้างเอกสารใหม่ ช่วยให้กิจการประหยัดเวลาในการสร้างเอกสาร ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ทีเอส บรอดดิ้ง เฮ้าส์ จำกัด 3. ✨ ปรับค่าเริ่มต้นเปรียบเทียบดูงบการเงินแบบรายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน 📢 สำหรับกิจกา […]

29 พ.ย. 2023

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 29/11/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันติด Tag เอกสารกรณีมีการเชื่อมต่อ API Shopee/Lazada หลายร้านค้า 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ API Shopee/Lazada และมีหลายร้านค้า ทุกคำสั่งซื้อที่ส่งข้อมูลมาสร้างเอกสาร  ระบบจะทำการสร้างเอกสารและติด Tag ที่หน้าเอกสารให้อัตโนมัติ โดย Tag ที่ติดนั้นจะแสดงชื่อแพลตฟอร์มและชื่อร้านค้าที่ส่งข้อมูลมา เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบที่มาของเอกสารและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาเอกสารจาก tag ได้ง่ายขึ้น ✨ 2. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน Pay Solutions 📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน

21 ก.พ. 2024

PEAK Account

3 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 21/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้ ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร ✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล 📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา […]

7 ก.พ. 2024

PEAK Account

2 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 07/02/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันสร้างลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี 📢 สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยหรือบุคคลธรรมดา โดยระบบจะทำการสร้างลิงค์และ QR Code ให้กิจการ เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีสามารถสแกนหรือกดเข้าที่ลิงค์แล้วแจ้งข้อมูล เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้งาน คู่มือประกอบการใช้งาน ✨ 2. ปรับหน้าการเลือกประเภทการนำเข้าเอกสาร 📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันนำเข้าเอกสาร ระบบทำการแยกประเภทของเอกสารรายรับ รายจ่ายและบัญชีรายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น

24 ม.ค. 2024

PEAK Account

4 min

อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 24/01/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨ 1. เพิ่มตัวเลือกการซื้อแพ็กเกจเสริมจำนวนผู้ใช้งานในหน้าการต่ออายุ/อัปเกรด 📢 สำหรับกิจการที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมพร้อมกับต่ออายุแพ็กเกจการใช้งานได้ โดยวันหมดอายุแพ็กเกจเสริมจะเท่ากับวันหมดอายุแพ็กเกจใช้งานเสมอ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 600 บาท/5 user/เดือน สามารถซื้อเพิ่มได้ทุกแพ็กเกจใช้งาน ✨ 2. เพิ่มการรองรับสมัครใช้งานและเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft 📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้บัญชี Microsoft ในการทำงานและต้องการใช้งานโปรแกรม PEAK สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Microsoft ได้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน PEAK ได้หลายช่องทาง ✨ 3. เพิ่มช่องข้อมูลเงื่อนไขหัก ณ ที่จ่าย ในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย 📢 สำหรับกิจการที่พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการหักภาษี (หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว, ออกให้ต […]