พันธมิตรสถาบันการเงิน

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

4 เม.ย. 2023

PEAK Account

3 min

SMEs Beyond Change for Success สัมมนาเพื่อธุรกิจ SMEs โดย PEAK และ UOB BizSmart

จบลงไปแล้วด้วยความประทับใจ กับกิจกรรมสัมมนาเพื่อธุรกิจ #SMEsBeyondChangeforSuccess ที่ PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า” ภายในงานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น เรียกได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จะได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของข้อมูลทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย ภาพข่าว เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา : คุณสาธิต บุญโฉลก Head of Product, Customer Experience & Digital, UOB คุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส CEO จาก Wisible และคุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน Head of Customer Success จาก ZORT

4 เม.ย. 2023

PEAK Account

3 min

SMEs Beyond Change for Success สัมมนาเพื่อธุรกิจ SMEs โดย PEAK และ UOB BizSmart

จบลงไปแล้วด้วยความประทับใจ กับกิจกรรมสัมมนาเพื่อธุรกิจ #SMEsBeyondChangeforSuccess ที่ PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมกับธนาคารยูโอบี (UOB BizSmart) มาชวนผู้ประกอบการ SMEs “เปลี่ยนเพื่อความสำเร็จที่เหนือกว่า” ภายในงานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น เรียกได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จะได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของข้อมูลทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย ภาพข่าว เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา : คุณสาธิต บุญโฉลก Head of Product, Customer Experience & Digital, UOB คุณภีม เพชรเกตุ CEO และ Founder ของ PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส CEO จาก Wisible และคุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน Head of Customer Success จาก ZORT