รางวัล

ทั้งหมด

บัญชี

ภาษี

ธุรกิจ

การใช้งานโปรแกรม

ข่าวสาร

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

รางวัล 88 Rising Unicorn จากงาน 88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ครั้งที่ 2

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แสดงศักยภาพ Startup สัญชาติไทยสุดแกร่ง รับรางวัล #88RisingUnicorn จากงาน 88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ครั้งที่ 2. อีกหนึ่งงานสำคัญในวงการ Startup ประเทศไทย จัดขึ้นโดย 88 SANDBOX ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยง Startup และนักลงทุนเข้าด้วยกัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ ๆ ท่ามกลางความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่าง 88 SANDBOX และกลุ่มพันธมิตรทางด้านธุรกิจระดับประเทศที่พร้อมผลักดัน และพัฒนาระบบ Startup Ecosystem ของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมนำเสนอแนวความคิด แบ่งปันเรื่องราวความก้าวหน้า รวมถึงจุดยืนของบริษัทฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุนแวดวงวิชาชีพบัญชี เพื่อก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลให้เข้ากับยุคสมัย เอาชนะใจกลุ่มผู้ก่อตั้ง #88SANDBOX และนักลงทุนมากประสบการณ์อีกมากมาย โดยภายในงาน คุณภีม เพชรเกตุได้รับรางวัล 88 Rising Unicorn ซึ่งแสดงให้เห็นว่า […]

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

รางวัล Microsoft Best SME Solutions Award จากงาน Microsoft The Founders Society

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยืนหยัดเป็นผู้นำนวัตกรรมบัญชีดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ คว้ารางวัล Microsoft Best SME Solutions Award จากงาน Microsoft The Founders Society เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา Microsoft The Founders Society จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม และสนับสนุน Startup ในไทย ช่วยยกระดับ ขยายการเติบโตของธุรกิจ เปลี่ยนภาพประเทศผู้ผลิต (Made in Thailand) สู่การเป็นผู้คิดค้นและสร้างสรรค์ (Born in Thailand) โดยมีเทคโนโลยีเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญ ภายในงาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับรางวัล Microsoft Best SME Solutions Award ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการบัญชีออนไลน์ สำหรับองค์กรยุคใหม่ สอดรับกับความท้าทายที่ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเผชิญ ช่วยให้สามารถบริหารและจัดการบัญชีได้อย่างไร้กังวล PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการและศักยภาพของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในยกระดับความสำเร็จของธุรกิจ SME […]

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

รางวัล 88 Rising Unicorn จากงาน 88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ครั้งที่ 2

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แสดงศักยภาพ Startup สัญชาติไทยสุดแกร่ง รับรางวัล #88RisingUnicorn จากงาน 88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ครั้งที่ 2. อีกหนึ่งงานสำคัญในวงการ Startup ประเทศไทย จัดขึ้นโดย 88 SANDBOX ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยง Startup และนักลงทุนเข้าด้วยกัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ ๆ ท่ามกลางความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่าง 88 SANDBOX และกลุ่มพันธมิตรทางด้านธุรกิจระดับประเทศที่พร้อมผลักดัน และพัฒนาระบบ Startup Ecosystem ของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมนำเสนอแนวความคิด แบ่งปันเรื่องราวความก้าวหน้า รวมถึงจุดยืนของบริษัทฯ ที่พร้อมให้การสนับสนุนแวดวงวิชาชีพบัญชี เพื่อก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลให้เข้ากับยุคสมัย เอาชนะใจกลุ่มผู้ก่อตั้ง #88SANDBOX และนักลงทุนมากประสบการณ์อีกมากมาย โดยภายในงาน คุณภีม เพชรเกตุได้รับรางวัล 88 Rising Unicorn ซึ่งแสดงให้เห็นว่า […]

27 พ.ย. 2022

PEAK Account

2 min

รางวัล Microsoft Best SME Solutions Award จากงาน Microsoft The Founders Society

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยืนหยัดเป็นผู้นำนวัตกรรมบัญชีดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ คว้ารางวัล Microsoft Best SME Solutions Award จากงาน Microsoft The Founders Society เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา Microsoft The Founders Society จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม และสนับสนุน Startup ในไทย ช่วยยกระดับ ขยายการเติบโตของธุรกิจ เปลี่ยนภาพประเทศผู้ผลิต (Made in Thailand) สู่การเป็นผู้คิดค้นและสร้างสรรค์ (Born in Thailand) โดยมีเทคโนโลยีเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญ ภายในงาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับรางวัล Microsoft Best SME Solutions Award ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการบัญชีออนไลน์ สำหรับองค์กรยุคใหม่ สอดรับกับความท้าทายที่ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเผชิญ ช่วยให้สามารถบริหารและจัดการบัญชีได้อย่างไร้กังวล PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการและศักยภาพของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในยกระดับความสำเร็จของธุรกิจ SME […]