เนื่องจาก PEAK มีการใช้ Access Google APIs ในการเชื่อมต่อเพื่อทำการส่ง e-tax invoice ผ่าน Google Gmail ทำให้มีโอกาสที่ Token หมดอายุ หรือ ถูก Token Termination ทำให้ส่ง e-tax ไม่ได้ และระบบมีการแจ้งเตือน

หากพบปัญหานี้ แนะนำให้
1. ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. ทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

1.ขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice by email

  • เมนูตั้งค่า>ตั้งค่าเชื่อมต่อระบบภายนอก>เชื่อมต่อ e-Tax Invoice
1.ขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice by email
  • เลือก Google
เลือก Google
  • กด ยกเลิกการเชื่อมต่อ
กด ยกเลิกการเชื่อมต่อ

2. จากนั้นทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตามคู่มือนี้ค่ะ

การเชื่อมต่อระบบ e-Tax invoice by Time Stamp (NS027)

  • โดยสิ่งสำคัญ จะต้องกดอนุญาตให้ PEAK เข้าถึง Google Account
โดยสิ่งสำคัญ จะต้องกดอนุญาตให้ PEAK เข้าถึง Google Account

– จบขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice by email –