3 December 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.97

New Features

 • New PEAK เพิ่มฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile
 • New PEAK เพิ่มฟังก์ชันแก้ไขเอกสาร Easy Edit
 • New PEAK ฟังก์ชันการค้นหาต้นทุนขายที่หน้า Lot สินค้า
 • New PEAK เพิ่มการตั้งค่าแถบข้อมูลการชำระเงิน หน้า OnlineView
 • New PEAK เพิ่มการใส่ รายการโปรด ในหน้าเลือกกิจการ

Update

 • New PEAK ปรับ Design หน้าการรับเงิน การจ่ายเงิน
 • New PEAK ปรับหน้าแสดงประวัติการทำรายการสำหรับเอกสารที่เป็นร่าง
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK เพิ่มฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile
ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

 • เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/Wallet > ดูภาพรวม > เลือกธนาคารที่ต้องการ กระทบยอด > ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
 • จากนั้นนำเข้าไฟล์ข้อมูล สามารถนำเข้าด้วยไฟล์ Statement หรือ ไฟล์จาก PEAK
หน้าแสดงรายการเคลื่อนไหว
 • เมื่อนำเข้าไฟล์เรียบร้อยหากต้องการให้ระบบ กระทบยอดอัตโนมัติ เลือก ปุ่มกระทบยอดด้วยระบบอัตโนมัติ > นำเข้า
หน้าแสดงข้อมูลนำเข้าไฟล์ข้อมูลธนาคาร
 • กดกระทบยอด > ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหวธนาคาร สามารถเลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคารได้ ซึ่งรายการหลักของแต่ละฝั่งรายการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
หน้าแสดงเลือกรายการแต่ละฝั่งรายการ
 • หากมีการจับคู่ จำนวนเงินตรง และถูกต้องระบบจะแสดง Pop Up แจ้งเตือน “เปลื่ยนสถานะเป็นรอยืนยันสำเร็จ”
หน้าเลือกรายการฝั่งการบันทึกบัญชี และฝั่งรายการเคลื่อนไหวธนาคาร
 • สถานะรอยืนยัน ผู้ใช้งานสามารถจับคู่ความถูกต้อง > กด กระทบยอดทั้งหมด หากรายการไหน ไม่ต้องการ สามารถนำออกได้ > ระบบแจ้งเตือน กระทบยอดเรียบร้อย
หน้ากดยืนยันการกระทบยอดทั้งหมด
 • เมื่อกระทบยอดเรียบร้อย รายการความเคลื่อนไหวของ ธนาคารนั้น ๆ จะแสดง สัญลักษณ์ ว่า กระทบยอดเรียบร้อยแล้ว
หน้าแสดงรายการที่กระทบยอดเรียบร้อย
 • หมายเหตุ : การกระทบยอดที่ New PEAK จะแยกออกจากบน PEAK เดิม ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี
  (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ New PEAK เท่านั้น

New PEAK เพิ่มฟังก์ชันแก้ไขเอกสาร Easy Edit ที่หน้าการทำรายการ
ระบบเพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายการได้ที่หน้าการทำรายได้เลย โดยที่ไม่ต้องกดยกเลิกเอกสาร หรือที่หน้าพิมพ์เอกสาร เพิ่มความสะดวกสบายในการแก้ไขเอกสารแบบรวดเร็ว

ยกตัวอย่างเอกสาร ใบแจ้งหนี้

 • เมนูรายรับ > ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ > ดูทั้งหมด > เลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไข
  เช่นเอกสารตัวอย่างต้องการ หากข้อมูลใดที่มี เครื่องหมายดินสอแสดง สามารถกดเข้าไปแก้ไขข้อมูลเอกสารได้ ในตัวอย่างจะแก้ไขในส่วน ชื่อลูกค้า เมื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว กดเลือก เครื่องหมาย ✅
หน้าการทำรายการที่สามารถแก้ไขได้
 • หน้าการทำรายการสามารถกดแก้ไขได้ทั้งหมด เช่น หน้าข้อมูลเอกสาร, หน้าข้อมูลการชำระ

New PEAK ฟังก์ชันการค้นหาต้นทุนขายที่หน้า Lot สินค้า
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตัวเลขหรือเลขที่เอกสารจาก Lot สินค้า เพิ่มความสะดวกในการค้นหาหากผู้ใช้งานต้องการทราบว่าสินค้าดังกล่าวตัดสต๊อคใน Lot ไหนบ้าง

 • เมนูสินค้า > ดูภาพรวม > เลือก รหัสสินค้า > เคลื่อนไหว > พิมพ์เลขที่เอกสารที่ต้องการค้นหา
หน้าแสดงการค้นหาเลขที่เอกสารจาก Lot สินค้า

New PEAK เพิ่มการตั้งค่าแถบข้อมูลการชำระเงิน หน้า OnlineView
PEAK เพิ่มฟังชันการตั้งค่าแถบข้อมูลการชำระเงิน หน้า OnlineView เพื่อให้กิจการสามารถเลือกการแสดงข้อมูลการรับชำระเงินบนใบเสร็จรับเงิน แบบละเอียด หรือแบบเต็มได้ เมื่อต้องการใช้เอกสารฉบับเดียว

สามารถใช้งานได้ ที่โมดูล ใบเสร็จรับเงิน อ้างอิงจากใบแจ้งหนี้ , บันทึกค่าใช้จ่าย

 • เอกสารฉบับที่ต้องการพิมพ์ > พิมพ์เอกสาร > แก้ไข > เลือกแสดงการแก้ไขการแสดงผล
หน้าแสดงการแก้ไขการแสดงผลช่องทางชำระเงิน
 • กรณีเลือกแสดงผล แสดงการชำระเงินทุกรายการ ข้อมูลที่เคยมีการแบ่งชำระให้ในแต่ละครั้ง จะถูกนำมาแสดงในเอกสารการพิมพ์ เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการได้ข้อมูลแสดงบนเอกสารแบบละเอียด
หน้าแสดงเมื่อเลือกแสดงผลการชำระเงินทุกรายการ
 • กรณีเลือกไม่แสดงผลการชำระเงินทุกรายการ การชำระเงินในแต่ละครั้งจะแสดงรายละเอียดเป็นแบบรวม เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเอกสารที่ต้องการใบเสร็จรับเงินที่มีเอกสารเพียง 1 ใบ
หน้าแสดง ไม่ แสดงผลการชำระเงินทุกรายการ

New PEAK เพิ่มการใส่ รายการโปรด ในหน้าเลือกกิจการ
สามารถเลือกกิจการที่ใช้งานเป็นประจำเลือกให้เป็น”รายการโปรด” มีผลกับการแสดงหน้าเลือกกิจการ และสามารถเลือกได้สูงสุด 5 กิจการ สะดวกในเลือกกิจการมาใช้งาน

✨<b>New PEAK เพิ่มการใส่ รายการโปรด ในหน้าเลือกกิจการ</b><br>🔗สามารถเลือกกิจการที่ใช้งานเป็นประจำเลือกให้เป็น"รายการโปรด" มีผลกับการแสดงหน้าเลือกกิจการ และสามารถเลือกได้สูงสุด 5 กิจการ สะดวกในเลือกกิจการมาใช้งาน
หน้าแสดงหน้าเลือกกิจการ

Click here for the English version
ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK