4 October 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.105

เพิ่มหน้า PEAK Privilege รับส่วนลดจาก Partner
สำหรับกิจการที่ซื้อแพ็กเกจ PRO Plus 12 เดือน

เพื่อให้ลูกค้า PEAK ได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ จากทาง Partner ซึ่งสามารถเข้าไปดูสิทธิพิเศษได้หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยการคลิกปุ่มตกลงบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา

คลิกปุ่มเข้าดูสิทธิ์ที่ได้รับ

หลังจากนั้นระบบจะพามาหน้าเลือกส่วนลดที่ได้จาก Partner หากผู้ใช้งานสนใจส่วนลดใดให้กดรับรหัสส่วนลดดังกล่าว ระบบจะให้ใส่ Merchant ID ซึ่งสามารถดู ขั้นตอนและวิธีการใช้งานเพิ่มเติมทางหน้าเว็บไซต์ เมื่อรับรหัสส่วนลดสำเร็จ สามารถนำไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของ Partner ที่ต้องการ

ปรับปรุงการแสดงผลกลุ่มจัดประเภท

เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นและเห็นรหัสกลุ่มจัดประเภทของแต่ละรายการ กลุ่มจัดประเภทแสดงเป็น 2 บรรทัด คือ บรรทัดบนเป็นชื่อ และบรรทัดล่างเป็นรหัสของกลุ่มจัดประเภท


อัปเดตสิทธิ์การใช้งานส่วนบัญชีและการเงิน

สำหรับกิจการที่ต้องการคุมภายใน โดยแบ่งแยกระหว่างนักบัญชีกับพนักงานการเงิน สามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ได้มากขึ้นจากหน้านี้ โดยแบ่งออกเป็น
· สิทธิ์การเข้าใช้งานการเงิน
· สิทธิ์เข้าใช้งานผังบัญชี บัญชีแยกประเภท งบการเงินและภาษี
· สิทธิ์เข้าใช้งานบัญชีรายวัน

โดยสิทธิ์การเข้าใช้งานบัญชีรายวันยังสามารถแบ่งได้ตามการใช้งาน คือ
· ร่างเท่านั้น
· อนุมัติเท่านั้น
· ทั้งหมด (edited)

เพิ่มสถานะรออนุมัติ สำหรับเมนูบัญชีรายวัน

เพื่อเพิ่มระบบคุมภายในของกิจการมากขึ้น โดยผู้ร่างการบันทึกบัญชีสามารถส่งขออนุมัติ เพื่อตรวจสอบบัญชีก่อนได้