โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

วันนี้ 01.04.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • เพิ่มการสร้างเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินผ่าน LINE ที่ @PEAKConnect
 • เพิ่มระบบการสร้างใบเสร็จรับเงินจากรายงาน Lazada/Shopee
 • เพิ่มช่องอ้างอิงเอกสารและหมายเหตุในไฟล์ของระบบนำเข้าเอกสาร (Import)

Update

 • PEAK Payroll
  – เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีที่มีการสร้างพนักงานที่มีอีเมลหรือบัญชีธนาคารซ้ำ
 • New PEAK
  – พัฒนาการค้นหาเอกสารขั้นสูงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • PEAK
  – ปรับการค้นหาเอกสารให้หาจากข้อมูลผู้ติดต่อได้ (เลข 13 หลัก, เบอร์โทร เป็นต้น)

Bug Fix

 • ปรับปรุงการแสดงสลิปเงินเดือนในระบบ PEAK Payroll ช่องเงินได้ทั้งปี
 • ปรับปรุงการออกรายงานงบแสดงฐานะการเงินให้เรียงลำดับตามเลขที่บัญชี
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
New PEAK

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มการสร้างเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินผ่าน LINE ที่ @PEAKConnect ศึกษาการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ สร้างเอกสารได้ทุกที่ด้วย LINE PEAK Connect

สร้างเอกสารด้วย LINE PEAK Connect
เมนูสร้างเอกสารที่ LINE PEAK Connect
LINE PEAK Connect
ตัวอย่างหน้าสร้างเอกสารบน LINE

เพิ่มระบบการสร้างใบเสร็จรับเงินจากรายงาน Lazada/Shopee ที่หน้าเมนูนำเข้าเอกสาร (Import)

เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี กรณีที่กิจการมีการขายผ่านออนไลน์ สามารถศึกษาการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ สร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Lazada/Shopee

สร้างใบเสร็จรับเงินจากรายงาน Lazada Shopee
เข้าที่เมนูนำเข้ารายการเอกสาร > Lazada/Shopee
เมนูนำเข้ารายการเอกสาร Lazada Shopee
ตัวอย่างการตั้งค่าการบันทึกบัญชีเพื่อสร้างเอกสาร

เพิ่มช่องอ้างอิงเอกสารและหมายเหตุในไฟล์ excel ระบบนำเข้าเอกสาร (Import) ทุกเอกสารทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่าย

*** ไฟล์เก่าก่อนการอัปเดตจะไม่สามารถนำเข้าระบบได้

ตัวอย่างการตั้งค่าการบันทึกบัญชี
ตัวอย่าง Excel ใหม่ที่เพิ่มช่องอ้างอิงและหมายเหตุ
ตัวอย่าง Excel เพิ่มหมายเหตุ
หน้า UI เมนูนำเข้าเอกสาร เพิ่มช่องอ้างอิง
ช่องอ้างอิงหน้าเอกสาร
หน้า UI เมนูนำเข้าเอกสาร เพิ่มช่องหมายเหตุ

ปรับการค้นหาเอกสารให้หาจากข้อมูลลูกค้าหรือผู้ขายได้ เช่น เลข 13 หลัก เบอร์โทร ชื่อผู้ติดต่อบุคคล

เมนูนำเข้าเอกสาร

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์