อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/10/2020

วันนี้ 28.10.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

PEAK อัปเดต 2.49

New

  • เพิ่มการแสดงตัวอย่างไฟล์เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนระบบ คลังเอกสาร ที่ New PEAK
  • เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถพิมพ์ซองเอกสารจากเมนูผู้ติดต่อได้

Update

  • เพิ่มให้สามารถแนบไฟล์เอกสารด้วยนามสกุล .pptx และ .key ได้เพิ่มเติม
  • เพิ่มให้มีการแสดงประวัติการสร้างเอกสารที่มาจากระบบ API

Bug Fix

  • แก้ไขการค้นหาเอกสารให้มีความถูกต้องมากขึ้น
  • แก้ไขให้คำอธิบายสมุดบัญชีใน New PEAK แสดงรายละเอียดทั้งหมด
  • แก้ไข text file รายงานภงด. ให้แสดงคำนำหน้าบุคคลธรรมดาตามที่สร้าง
  • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK มีอะไรใหม่

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มการแสดงตัวอย่างไฟล์เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนระบบ คลังเอกสาร ที่ New PEAK

เพิ่มการแสดงตัวอย่างไฟล์
เมื่อเอาเมาส์วางจะมีแสดงตัวอย่างไฟล์

เพิ่มฟังก์ชั่น ให้สามารถพิมพ์ซองเอกสารจากเมนูผู้ติดต่อได้

เพิ่มฟังก์ชั่น ให้สามารถพิมพ์ซองเอกสารจากเมนูผู้ติดต่อได้
เข้าที่เมนูติดต่อ เลือกคำสั่งทำรายการ และพิมพ์ซองเอกสาร
ตัวอย่างซองเอกสาร
ตัวอย่างซองเอกสาร

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK