อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/05/2020
Table of Contents
PEAK อัปเดต 2.38

วันนี้ 28.05.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อ API เราได้มีพันธมิตรสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจาก CRM ด้วยโปรแกรม Wisible
 • รองรับการนำข้อมูลจาก File Statement ในรูปแบบของ PDF สำหรับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลได้สำหรับรูปแบบ KCyber และ K Plus SME
 • ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถยื่นเอกสาร งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน

Update

 • ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” เมื่อทำการออกใบแจ้งหนี้โดยมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” เมื่อมีการออกใบเสร็จ โดยทำการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารในเอกสารใบรวมจ่ายโดยสามารถพิมพ์ “ใบสำคัญจ่าย”
 • ฟังก์ชันสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ของแต่ละผู้ติดต่อได้
 • ฟังก์ชันคำนำหน้าชื่อในช่องทางเพิ่มลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน สำหรับบุคคลธรรมดา

Bug Fix

 • การแสดงผลรวมหน้าสินค้าแต่รหัส ไม่นำข้อมูลการคืนมารวมด้วย (แก้ไขให้ทำการนับรวมยอดทั้งซื้อ-คืนสินค้าในหน้าผลรวม)
 • รายงานลูกหนี้ที่หน้าผู้ติดต่อ แสดงรายการใบแจ้งหนี้ที่มีการไปสร้างใบวางบิลและรับชำระแล้ว (แก้ไขให้รายการที่ชำระเงินแล้วไม่ให้ข้อมูลไปแสดงในรายงานลูกหนี้)
 • สร้างสินค้าในระบบแล้วทำการเปลี่ยนหน่วยใหม่ในไฟล์ Import หน่วยไม่เปลี่ยนไปตามไฟล์ Import ( แก้ไขให้แสดงหน่วยจากไฟล์ Import ตรงกันกับในระบบ)
 • Import สินค้าเข้าระบบไม่ได้ถ้าไฟล์มีการใส่เลขทศนิยม (แก้ไขให้นำเข้าข้อมูลได้เมื่อตัวเลขมีการใส่ทศนิยม)
 • รายการจ่ายทำเป็นร่างเอกสารไว้ แล้วส่งอนุมัติตอนโดยไม่มีข้อมูลการชำระ(ปิดส่วนการชำระเงิน) ซึ่งเมื่อทำการเข้าเอกสารอีกครั้ง ช่องชำระเงินทำการปรากฏให้ทำการชำระเงินขึ้นมา (แก้ไขให้ทำการปิดส่วนการชำระเงินเหมือนตอนที่ส่งอนุมัติไว้)
 • และปรับปรุงเล็กๆน้อยๆในส่วนอื่นๆเพื่อแก้ไขให้มีความเสถียร และประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK มีอะไรใหม่
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.38

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.38

แนะนำ Highlight New Feature

 • สำหรับลูกค้าที่ทำการเชื่อมต่อ API ทางเราได้มีพันธมิตรใหม่เป็นโปรแกรมผู้ช่วยบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจของคุณกับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ  เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพยอดขาย และเพิ่มคุณภาพการให้บริการในระดับที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถทำการปิดดีลการขายและนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย ด้วยโปรแกรม Wisible

  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://peakaccount.com/partner/wisible
การเชื่อมต่อกับ Wisible

เพิ่มการรองรับการนำข้อมูลจาก File Statement ในรูปแบบของ PDF สำหรับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลได้สำหรับรูปแบบ KCyber และ K Plus SME

เพิ่มการรองรับการนำข้อมูลจาก File Statemen

ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถยื่นเอกสาร งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุน ได้อย่างง่ายดาย

ะบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

ฟังก์ชันคำนำหน้าชื่อในช่องทางเพิ่มลูกค้า/ผู้จ่ายเงิน สำหรับบุคคลธรรมดา

ฟังก์ชันคำนำหน้าชื่อ

ฟังก์ชันสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ของแต่ละผู้ติดต่อได้

ฟังก์ชันสามารถเลือกกำหนดรูปแบบบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” เมื่อมีการออกใบเสร็จ

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสาร

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารในใบรวมจ่าย สามารถพิมพ์ “ใบสำคัญจ่าย”

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารในใบรวมจ่าย

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารโดยสามารถพิมพ์ “ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” เมื่อมีกรณีที่เป็นการขายสินค้าเท่านั้น

ฟังก์ชันการพิมพ์เอกสาร

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

PEAK แตกต่างจากโปรแกรมบัญชีอื่นอย่างไร ?


1. เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์

    สามารถเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่และทุกเวลาโดยไม่ต้องกังวลการจ้างพนักงาน IT เพื่อดูแลเครื่อง server มีการ Back up ข้อมูลทุก ๆ 5 นาที

2. ฟังก์ชั่นครบจบตั้งแต่ออกเอกสารถึงปิดงบ

    ระบบจะบันทึกข้อมูลบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเอกสารธุรกิจ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสต็อก รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน และงบการเงินแบบ Real Time นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณอีกมากมาย

รายละเอียด PEAK Highlight Feature

ฟีเจอร์สำหรับ เจ้าของธุรกิจ นักบัญชี และพันธมิตรซอฟแวร์

3.การบริการสนับสนุนและการอบรม

    มีเจ้าหน้าที่นักบัญชีที่เชี่ยวชาญให้บริการการตอบคำถามทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และมีสัมมนาสอนการใช้งานฟรีทุกเดือน หรือสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เช่น บัญชีภาษี การเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK คลิกเพื่อทดลองใช้งานฟรี 30 วัน หรือ คลิกดูโปรโมชั่นของ PEAK ได้หรือโทร 1485 กด 1 เพื่อพูดคุยกับทีมงานของ PEAK เพิ่มเติม

PEAK เก็บข้อมูลไว้กี่ปี ?


ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ 5 ปี นับจากครั้งล่าสุดที่คุณเข้าสู่ระบบ(Log in) แต่หากคุณเข้ามาใช้งานโปรแกรมอยู่เรื่อยๆ ข้อมูลจะไม่หายไปแน่นอน นอกจากนี้ระบบสำรองข้อมูล(Back up)อัตโนมัติทุกๆ 5 นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายและยังมีการสำรองข้อมูลแบบ Real-time ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลามานั่ง Backup ข้อมูลเอง

PEAK เป็นโปรแกรมที่ซื้อขาดครั้งเดียวหรือไม่ ?


การซื้อหรือการต่ออายุโปรแแกรมเป็นแบบรายเดือน และรายปี

เนื่องจาก PEAK เป็นธุรกิจ SaaS (Software as a Service) ให้บริการผ่านระบบคลาวด์พร้อมการ backup ข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการใช้ server รายเดือนเป็นต้นทุนของการให้บริการ (ต่างกับโปรแกรมออฟไลน์ซึ่งผู้ใช้งานต้องดูแลในส่วนของ backup และ server เอง) ทำให้แพ็กเก็จของ PEAK ไม่มีแบบซื้อขาด

นอกจากนี้การที่ PEAK ไม่มีแพ็คเกจแบบซื้อขาด ยังเป็นการทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า PEAK ต้องรักษามาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัย และใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการต่ออายุ

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK คลิกเพื่อทดลองใช้งานฟรี 30 วัน หรือ คลิกดูโปรโมชั่นของ PEAK ได้หรือโทร 1485 กด 1 เพื่อพูดคุยกับทีมงานของ PEAK เพิ่มเติม

ฉันใช้หลายกิจการต้องจ่ายค่าแพ็กเกจยังไง ?


การชำระเงินค่าแพ็กเกจของ PEAK จะเป็นการจ่าย 1 กิจการต่อ 1 แพ็กเกจ หากมี 3 กิจการจะต้องจ่าย 3 แพ็กเกจ

หากคุณสนใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK คลิกเพื่อทดลองใช้งานฟรี 30 วัน หรือ คลิกดูโปรโมชั่นของ PEAK ได้หรือโทร 1485 กด 1 เพื่อพูดคุยกับทีมงานของ PEAK เพิ่มเติม

ฉันต้องการย้ายข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีเดิมมาโปรแกรม PEAK ทำอย่างไร ?


การเตรียมและย้ายข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีเดิมมาที่โปรแกรม PEAK ง่ายๆ ด้วยตัวช่วยดังนี้

 1. เตรียมและย้ายข้อมูลด้วยตัวของคุณเองคลิกอ่านคู่มือที่ link https://bit.ly/3sKjMql การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมเดิมมาที่ PEAK

 2. ย้ายข้อมูลด้วยคนจากสำนักงานบัญชีพาร์ทเนอร์ (มีค่าใช้จ่าย)

หากสนใจให้พาร์เนอร์ของ PEAK ช่วยย้ายข้อมูลให้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ PEAK ที่เบอร์ 1485 กด 1 ได้เลย