update-function-26072023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 26/07/2023

  1. เชื่อมต่อ Lazada จัดการระบบการขายง่ายขึ้น สร้างเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
  2. เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจาก TikTok Shop รองรับการขาย ช่วยแม่ค้า TikTok ทำบัญชีสะดวกขึ้น
  3. รองรับ Wallet@POST ระบบ e-Wallet สำหรับลูกค้าไปรษณีย์ไทย
  4. รองรับการชำระเงินผ่าน HDmall สำหรับธุรกิจบน hdmall.co.th

1. เชื่อมต่อ Lazada จัดการระบบการขายง่ายขึ้น สร้างเอกสารพร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

สำหรับร้านค้าบน Lazada เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ PEAK ระบบจะสร้างเอกสารทันทีที่มีการขายสินค้าสำเร็จ พร้อมตัดสต็อกและบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการขายด้วยตนเอง ช่วยเจ้าของกิจการทำบัญชีได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณหน่อยแน่ จากบริษัทซับเวย์ ซัพพลิเม้นท์ ช้อป จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

 เชื่อมต่อ Lazada
เชื่อมต่อ Lazada 2

2. เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจาก TikTok Shop รองรับการขาย ช่วยแม่ค้า TikTok ทำบัญชีสะดวกขึ้น

เอาใจร้านค้าบน TikTok ให้ทำงานสะดวก ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานบัญชีได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเข้าข้อมูลจาก TikTok Shop สร้างเอกสาร พร้อมบันทึกรายการขาย จัดการบัญชีได้อย่างถูกต้อง ไม่มีตกหล่น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยเจ้าหน้าที่แผนกบัญชี บริษัทไฮโดรโปนิคส์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

 TikTok Shop
 TikTok Shop 2

3. รองรับ Wallet@POST ระบบ e-Wallet สำหรับลูกค้าไปรษณีย์ไทย

เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน e-Wallet ไปรษณีย์ไทย โดยการเพิ่ม Wallet@POST ในช่องทางการเงิน รับชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Wilaiwan จากบริษัทมาหะนาอิม เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

รองรับ Wallet@POST ระบบ e-Wallet สำหรับลูกค้าไปรษณีย์ไทย

4. รองรับการชำระเงินผ่าน HDmall สำหรับธุรกิจบน hdmall.co.th

เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการบน hdmall.co.th โดยการเพิ่ม HDmall e-Wallet ในช่องทางการเงิน รับชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยเจ้าหน้าที่แผนกบัญชี บริษัทฟิวเจอร์ เฮลท์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

รองรับการชำระเงินผ่าน HDmall สำหรับธุรกิจบน hdmall.co.th