update-function-26042023

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่เป็นเวอร์ชั่น V 2.109 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 รายละเอียด ดังนี้

  1. เชื่อมต่อกับระบบ Shopee
  2. รายงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้
  3. กระทบยอดธนาคารอัตโนมัติ (ฺBank Reconcile) ด้วยไฟล์ของ “ธนาคารกรุงเทพ”
  4. แสดงประเภทบัญชีธนาคารที่หน้าเอกสารใบแจ้งหนี้

1. PEAK เชื่อมต่อกับระบบ Shopee

เป็นฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ปประกอบธุรกิจประเภท B2C ซึ่งใช้ Platform Shopee เป็นหนึ่งในช่องทางการขายสินค้าให้ผู้ซื้อ โดยการเชื่อมต่อโปรแกรม PEAK กับระบบของ Platform Shopee นี้จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งาน ไม่ต้อง export ข้อมูลออกมาแล้วจึง import เข้า PEAK ตลอดจนครอบคลุมถึงรายการที่เกิดขึ้นมากขึ้น คือ การยกเลิก/คืนสินค้า

PEAK เชื่อมต่อกับระบบ Shopee

2. รายงานใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ แสดงรายละเอียดครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

การลดหนี้หรือการเพิ่มหนี้ ทั้งฝั่งรายรับ และรายจ่ายของกิจการนั้น ได้มีส่งคืนสินค้าหรือไม่ มีกี่รายการ จำนวนเท่าไหร่ และรวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่ จะแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วนให้คุณตรวจสอบการลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ได้ง่ายๆ จากรายงานเดียว 

จำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นจะเป็นรายละเอียดสินค้าในเอกสารใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ที่ได้มีการเลือกทั้งหมด

รายงานใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

3. กระทบยอดธนาคาร (Bank Reconcile) ด้วยไฟล์ของ “ธนาคารกรุงเทพ” ได้แล้ว

สามารถนำเข้าไฟล์ Statement ได้โดยไม่ต้องปรับฟอร์มเป็นตามรูปแบบ PEAK  โดยเป็นการใช้งานในรูปแบบไฟล์  CSV .biz ibanking ใน New PEAK ของแพ็กเกจ PRO ขึ้นไป 

กระทบยอดธนาคาร ด้วยไฟล์ของ ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับการกระทบยอดธนาคาร ทำได้ที่เมนูการเงิน > เลือกช่องทางการเงินที่เป็น ธนาคารกรุงเทพ > กดปุ่มนำเข้าไฟล์ธนาคาร

เมนูกระทบยอดธนาคาร ด้วยไฟล์ของ ธนาคารกรุงเทพ

4. เพิ่มการแสดงประเภทบัญชีธนาคารในหน้าตั้งค่าช่องทางรับชำระเงิน

ลูกค้าตรวจสอบได้ว่าได้ว่าเป็นบัญชีธนาคารประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ กระแสรายวัน หรือเป็นบัญชีฝากประจำ เพื่อชำระเงินได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น 

เพิ่มการแสดงประเภทบัญชีธนาคาร

โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการแสดงประเภทธนาคารได้ที่เมนู “ตั้งค่า” > “ช่องทางการรับชำระเงิน” > “การแสดง QR Code ในเอกสาร”

ตั้งค่าการแสดงประเภทบัญชีธนาคาร