อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 26/01/2022
Table of Contents

New Features

 • PEAK Payroll เมนูสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน สำหรับรวมยอดเงินที่จ่ายให้กับพนักงานทั้งปี
 • PEAK Payroll ฟังก์ชันพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
 • PEAK Payroll ฟังก์ชันส่งอีเมลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้แก่พนักงาน
 • New PEAK ฟังก์ชัน Import Shopee/Lazada เพิ่มตัวเลือกวันที่เอกสารที่ต้องการออกจากวันที่ส่งสินค้า
 • New PEAK ฟังก์ชัน Export สินค้า/บริการ เพิ่มตัวเลือกแสดงผังบัญชีที่ผูกไว้กับสินค้า/บริการ
 • หน้า OnlineView เพิ่มตัวเลือกการแสดงผลจำนวนเงินรวม กับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
 • PEAK Asset เพิ่มเมนูหน่วยสินค้า ไว้สำหรับจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อของหน่วยสินทรัพย์
 • PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการออกไฟล์ excel รายการยื่นแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 53

Update

 • เพิ่มตัวเลือกคัดลอก ที่หน้าสมุดรายวัน
 • ปรับให้รายการสินค้าสามารถแก้ไขผังบัญชีที่ผูกไว้ได้ กรณีที่ยังไม่มีการทำรายการ
 • ปรับให้รายการสินค้าสามารถเลือกบัญชีขายสินค้าเป็นผังบัญชีหมวด 2 ได้
 • อัปเดตไฟล์นำเข้าจากระบบ Shopee ให้สามารถนำไฟล์ปัจจุบันเข้าได้
 • ปรับชื่อภาษาอังกฤษของห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น Limited Partnership
 • PEAK Payroll ที่รายชื่อพนักงาน ปรับให้พนักงานที่ลาออกแล้ว ไปแสดงที่ส่วนพนักงานลาออก
 • PEAK Asset ที่รายชื่อสินทรัพย์ เพิ่มการแสดงผลสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี
 • PEAK Board เพิ่มตัวอย่างไฟล์ excel สำหรับรายงานตัวอย่าง

Bug Fix

 • แก้ไขการแสดงผล OnlineView ที่มือถือ ให้แสดงบรรทัดและเว้นวรรคตามคำอธิบายรายการ
 • แก้ไขหน้า OnlineView เอกสารใบวางบิลให้แสดงช่องทางการชำระเงิน
 • แก้ไขรายการสินค้า/บริการ กรณีมีการบันทึกต้นทุนขาย และตัดสต็อกสิกค้า
 • แก้ไขยอดคงเหลือของสินค้าที่หน้าตาราง กับไฟล์ excel แสดงจำนวนหน่วยไม่เท่ากัน
 • ที่ PEAK Payroll แก้ไขกรณีจ่ายชำระเงินเดือนแล้วยังสามารถ ยกเลิกหรือแก้ไขได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Version 2.80 มีอะไรใหม่?
PEAK Version 02.80

แนะนำ Highlight New Features

PEAK Payroll เมนูสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน สำหรับรวมยอดเงินที่จ่ายให้กับพนักงานทั้งปี

 • เข้าที่ PEAK Payroll > เมนูเงินเดือน > สรุปจ่ายเงินเดือน
ทางเข้าเมนูสรุปจ่ายเงินเดือน
ทางเข้าเมนูสรุปจ่ายเงินเดือน
 • กดที่ปุ่มสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน ระบบจะแสดงช่องให้กรอกช่วงข้อมูลตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ เพื่อเป็นการทำสรุปจ่ายเงินเดือน
  • ระบบจะคำนวณจากการจ่ายเงินเดือนที่สถานะเป็น ชำระแล้ว เท่านั้น
  • วันที่รายการจะอ้างอิงตามวันที่จ่ายของแต่ละการจ่ายเงินเดือน
หน้าเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน
หน้าเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน
 • ที่หน้าสรุปจ่ายเงินเดือน จะแสดงข้อมูลจำนวนพนักงาน และจำนวนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมด ที่กิจการจ่ายเงินตามช่วงวันที่เลือก
  • ยอดสรุปของเงินทั้งหมดที่พนักงานได้รับ ในสรุปการจ่ายเงินเดือน รายการเงินเพิ่ม/หัก ไหนที่พนักงานไม่เคยได้รับจะแสดงเป็นยอด 0.00
  • ช่องเงินรับสุทธิฐานภาษี จะเป็นผลรวมรายการเงินเพิ่ม เงินหัก ที่เลือกว่านำมาคำนวณภาษีเงินได้ทั้งปีเท่านั้น (สามารถนำช่องนี้เพื่อใช้เป็นสรุปการจ่ายเงินใน ภ.ง.ด.1)
  • ช่องเงินรับสุทธิฐานปกส. จะเป็นผลรวมรายการเงินเพิ่ม เงินหัก ที่เลือกว่านำมาคำนวณฐานประกันสังคมเท่านั้น (สามารถนำช่องนี้เพื่อใช้เป็นสรุปการจ่ายเงินใน กท. 20ก )
ตัวอย่างหน้าสรุปจ่ายเงินเดือน
ตัวอย่างหน้าสรุปจ่ายเงินเดือน
 • สามารถกดที่ Tab รายการจ่ายเงินเดือน เพื่อดูว่ารายการที่นำมาคำนวณมีรายการอะไรบ้าง
Tab รายการจ่ายเงินเดือน ไว้ดูรายการจ่ายเงินเดือนทั้งหมด
Tab รายการจ่ายเงินเดือน ไว้ดูรายการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดในสรุปการจ่ายเงินเดือน

PEAK Payroll ฟังก์ชันพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก

 • เข้าที่หน้า สรุปจ่ายเงินเดือน > พิมพ์ จะมีให้เลือกพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก และ พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
ปุ่มสำหรับพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก
ปุ่มสำหรับพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก
 • ที่หน้าแบบ ภ.ง.ด.1ก สามารถพิมพ์เพื่อนำไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ให้กรมสรรพากรได้
  • แบบประจำปีภาษี จะแสดงจากปีล่าสุดของช่วงเวลาที่เลือกในสรุปจ่ายเงินเดือน
  • จำนวนพนักงาน จำนวนเงินได้ และจำนวนภาษี จะแสดงตามหน้าสรุปจ่ายเงินเดือนทั้งหมด
ตัวอย่างหน้าแบบ ภ.ง.ด.1ก
ตัวอย่างหน้าแบบ ภ.ง.ด.1ก
 • ที่หน้าในแนบ ภ.ง.ด.1ก สามารถพิมพ์เพื่อนำไปยื่นประกอบกับแบบ ภ.ง.ด.1ก
  • รายชื่อพนักงาน จำนวนเงินได้ และจำนวนภาษี จะแสดงตามหน้าสรุปจ่ายเงินเดือนทั้งหมด
ตัวอย่างหน้าใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
ตัวอย่างหน้าใบแนบ ภ.ง.ด.1ก

PEAK Payroll ฟังก์ชันส่งอีเมลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้แก่พนักงาน

 • กรณีที่ต้องการดูหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงาน แต่ละคนให้กดที่ 50 ทวิ
 • หากต้องการส่งใบ 50 ทวิ ให้กับพนักงานทุกคนให้เข้าที่ปุ่ม อีเมล
ดูหรือกดส่ง 50 ทวิ ให้พนักงานผ่านทางอีเมล
สามารถเข้าดู 50 ทวิ ของพนักงาน หรือกดส่ง 50 ทวิ ให้พนักงานผ่านทางอีเมลได้ที่หน้าสรุปจ่ายเงินเดือน
 • เมื่อกดที่ปุ่มอีเมล ระบบจะแสดงให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน และอีเมลที่จะส่ง
ตัวอย่างหน้าก่อนส่งอีเมลพนักงาน
ตัวอย่างหน้าก่อนส่งอีเมลพนักงาน
 • หลังกดส่งอีเมล พนักงานจะได้รับอีเมล แสดงรายละเอียด ชื่อกิจการ ชื่อพนักงาน ลิงก์สำหรับกดเข้าดูแบบ 50 ทวิ พร้อมรหัสผ่านเพื่อใช้เข้าดู
  • หากรายการสรุปจ่ายเงินเดือนมีการแก้ไข ลบ หรือทำการกดส่งอีเมลใหม่ รหัสผ่านเดิมจะไม่สามารถใช้เพื่อดูได้อีก
ตัวอย่างอีเมลพนักงานที่ได้รับใบ 50 ทวิ
ตัวอย่างอีเมลพนักงานที่ได้รับใบ 50 ทวิ
 • เมื่อกดที่ลิงก์ จะเป็นการเปิดมาที่หน้า 50 ทวิ ซึ่งพนักงานที่ได้เมลต้องใส่รหัสผ่านก่อนเพื่อเข้าดู
ตัวอย่างหน้ากรอกรหัสก่อนเข้าดู 50 ทวิ
ตัวอย่างหน้ากรอกรหัสก่อนเข้าดู 50 ทวิ
 • หากรหัสผ่านที่ใส่ถูกต้อง จะแสดงหน้าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของพนักงานคนนั้น
  • ปีภาษีที่จ่าย จะแสดงจากปีล่าสุดของช่วงเวลาที่เลือกในสรุปจ่ายเงินเดือน
  • จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษี จะแสดงตามหน้าสรุปจ่ายเงินเดือน
  • ช่องเงินที่จ่ายเข้า กองทุนประกันสังคม จะมาจากรายการเงินหักชื่อ “เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (SSF)”
  • ช่องเงินที่จ่ายเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะมาจากรายการเงินหักชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PF)”
ตัวอย่างใบ 50 ทวิ ของพนักงาน
ตัวอย่างใบ 50 ทวิ ของพนักงาน

New PEAK ฟังก์ชัน Import Lazada/Shopee เพิ่มตัวเลือกวันที่เอกสารที่ต้องการออกจากวันที่ส่งสินค้า

 • เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร > Lazada/Shopee ก่อนการนำเข้าจะมีให้เลือกวันที่ใช้สร้างเอกสาร แบ่งเป็น 2 ตัวเลือก
  1. วันที่คำสั่งซื้อ = ใน Lazada จะใช้วันที่ตาม “createTime”, ใน Shopee จะใช้วันที่ตาม “วันที่ชำระสินค้า “
  2. วันที่ส่งสินค้า = ใน Lazada จะใช้วันที่ตาม “deliveredDate”, ใน Shopee จะใช้วันที่ตาม “วันที่ส่งสินค้า”
 • เมื่อเลือกแล้วรายการ Import จะใส่วันที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน ให้ตามที่เลือกวันที่เอาไว้
ตัวเลือกสำหรับใส่วันที่เอกสาร Import Lazada/Shopee
ตัวเลือกสำหรับใส่วันที่เอกสาร ที่หน้า Import Lazada/Shopee

New PEAK ฟังก์ชัน Export สินค้า/บริการ เพิ่มตัวเลือกแสดงผังบัญชีที่ผูกไว้กับสินค้า/บริการ

 • เมนูสินค้า > พิมพ์รายงาน เมื่อกดให้แสดงบัญชีที่ใช้บันทึกรายการ และกดพิมพ์รายงาน จะเพิ่ม Column N, O, P เข้ามา
ตัวเลือกแสดงบัญชีที่ใช้บันทึก ที่หน้าพิมพ์รายงานสินค้า/บริการ
ตัวเลือกแสดงบัญชีที่ใช้บันทึก ที่หน้าพิมพ์รายงานสินค้า/บริการ
 • ช่องที่เพิ่มเข้ามาจะแสดงข้อมูลเป็นผังบัญชีที่ผูกไว้กับรายการสินค้า/ บริการนั้น ประกอบด้วย บัญชีขายสินค้า บัญชีซื้อสินค้า และบัญชีต้นทุนขาย (ต้นทุนขายมีเฉพาะสินค้า/บริการประเภทสินค้าเท่านั้น)
ไฟล์ Excel แสดงบัญชีที่ผูกสินค้า/บริการ
ไฟล์ Excel แสดงบัญชีที่ผูกสินค้า/บริการ

หน้า OnlineView เพิ่มตัวเลือกการแสดงผลจำนวนเงินรวม กับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

 • ที่หน้าเอกสาร OnlineView คำสั่งแก้ไข ส่วนที่เป็นข้อมูลสรุปรายการ จะสามารถเลือกให้แสดงจำนวนเงินที่รับชำระ มาอยู่ด้านบนได้ โดยกดที่ปุ่มดินสอตามภาพ
ช่องสรุปจำนวนเงินทั้งสิ้นและจำนวนเงินรับชำระ
ช่องสรุปจำนวนเงินทั้งสิ้นและจำนวนเงินรับชำระ
 • ส่วนจำนวนเงินที่ให้แสดงในช่องหลัก เลือกจำนวนเงินทีต้องการ
  • จำนวนเงินที่แสดงในช่องหลักแล้ว จะไม่สามารถซ่อนการแสดงได้
ส่วนไว้สำหรับตั้งค่าจำนวนเงินที่ใช้แสดงในช่องหลัก
ส่วนไว้สำหรับตั้งค่าจำนวนเงินที่ใช้แสดงในช่องหลัก

PEAK Asset เพิ่มเมนูหน่วยสินค้า ไว้สำหรับจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อของหน่วยสินทรัพย์

 • เข้าที่ PEAK Asset > เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > หน่วยสินทรัพย์ ที่หน้านี้จะแสดงรายชื่อหน่วยสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีในระบบ และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขหน่วยสินทรัพย์ ได้จากหน้านี้
หน้าตารางแสดงรายชื่อหน่วยสินทรัพย์ที่มีในระบบ
หน้าตารางแสดงรายชื่อหน่วยสินทรัพย์ที่มีในระบบ
 • การเพิ่มหน่วยสินทรัพย์ใน PEAK Asset จะไปแสดงในโปรแกรม PEAK ด้วยเหมือนกัน
 • หน่วยสินทรัพย์ตั้งแต่ AU0001 ถึง AU0008 เป็นรายการที่มีให้ในระบบตั้งแต่แรก ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้
ตัวอย่างหน้าเพิ่มหน่วยสินทรัพย์
ตัวอย่างหน้าเพิ่มหน่วยสินทรัพย์

PEAK Asset ที่รายชื่อสินทรัพย์ เพิ่มการแสดงผลสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี

 • เข้าที่ PEAK Asset > เมนูทะเบียนสินทรัพย์ > ทะเบียนสินทรัพย์
 • รายการทั้งหมดที่ตัวเลือกหมวดสินทรัพย์ ระบบจะแสดงสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีในกิจการโดยเรียงตามการสร้างจากใหม่ไปเก่า
เพิ่มตัวเลือกเพื่อแสดงรายชื่อสินทรัพย์ที่มีในระบบทั้งหมด
ทะเบียนสินทรัพย์เพิ่มตัวเลือกทั้งหมด เพื่อแสดงรายชื่อสินทรัพย์ที่มีในระบบทั้งหมด

PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการออกไฟล์ excel รายการยื่นแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด. 53

 • เข้าที่ PEAK Tax และเลือกรายการภาษีที่ต้องการออกรายงาน คำสั่งพิมพ์ จะมีตัวเลือกให้ดาวน์โหลดรายงาน
  • สำหรับ ภ.พ.30 จะมีตัวเลือก แสดงเลขที่เอกสารอ้างอิง และแบ่งมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำหรับ ภ.ง.ด.3 53 จะมีตัวเลือก แสดงรายการแยกตามประเภทเงินได้
ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดรายงานภาษี ภ.พ.30
ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดรายงานภาษี ภ.พ.30
 • ถ้าเลือกแสดงเลขที่เอกสารอ้างอิง ในไฟล์ Excel จะเพิ่ม Column เลขที่เอกสารอ้างอิงมาอีก 1 Column
 • ถ้าเลือกแบ่งมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในไฟล์ Excel จากช่องมูลค่าสินค้า/บริการ จะเปลี่ยนเป็น 3 Column เพื่อแบ่งประเภทมูลค่าก่อนภาษี เป็น 3 รายการคือ รายการยกเว้นภาษี รายการภาษี 0% และรายการภาษี 7%
ตัวอย่างไฟล์ Excel รายงานภาษีขายที่เลือกแสดงเอกสารอ้างอิง และแบ่งมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างไฟล์ Excel รายงานภาษีขายที่เลือกแสดงเอกสารอ้างอิง และแบ่งมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53
ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53
 • ถ้าเลือกแสดงรายการแยกตามประเภทเงินได้ ในไฟล์ Excel เอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่มีการหัก เงินได้มากกว่า 1 รายการ จะถูกแบ่งจำนวนเงินและประเภทเงินได้ออกเป็นแถว แต่ลำดับที่จะยังแสดงเป็นลำดับที่เดียวกัน
  • เช่นตัวอย่างจากภาพ เอกสาร WTI-202102000002 มีการหัก ณ ที่จ่ายเป็น ค่าเช่าสำนักงานอัตรา 5% และ ค่าเช่าอุปกรณ์ 3% ถ้าเลือกแสดงรายการแยกตามประเภทเงินได้ จะแสดง 2 แถว แต่ถ้าไม่เลือกจะแสดงแถวเดียว
ตัวอย่างไฟล์ Excel รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตัวอย่างไฟล์ Excel รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK