อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 25/08/2021

New Features

 • บน NewPEAK เพิ่มฟังก์ชันการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET
 • รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มตัวเลือกการเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็น

Update

 • รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) ใบเสนอราคา เพิ่มตัวเลือกการแสดงช่องทางการชำระเงิน
 • เพิ่มตัวเลือกค้นหาขั้นสูงสำหรับการหาเอกสารที่ไม่มีกลุ่มจัดประเภท (Classification)
 • เพิ่มไอคอน Verified สำหรับกิจการที่ได้ยืนยันตัวตนแล้วที่หน้าสร้างผู้ติดต่อ
 • PEAK Payroll ปรับการแสดงชื่อบริษัทและสาขาที่หน้าให้แสดงอายุการใช้งาน

Bug Fix

 • แก้ไขการแสดงผลบัญชีย่อยที่หน้างบทดลองเมื่อเลือกสำรองรับจ่ายแสดงผิดบัญชี
 • แกไขหน้าสร้างเอกสารหลายรายการ (Import) ไม่เปลี่ยนเลขหน้าตามที่กำหนด
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Version 2.70 มีอะไรใหม่?
PEAK Version 2.70

แนะนำ Highlight New Features

เพิ่มฟังก์ชันการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET

 • ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครบริการบน INET ก่อนทำการเชื่อมต่อกับ PEAK
 • ขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้าที่เมนูตั้งค่า > เชื่อมต่อ e-Tax Invoice > INET
  • หากกิจการมีการเชื่อมต่อการส่งกับผู้ให้บริการอื่น (เช่น e-Tax Invoice by email) จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้
หน้าเชื่อมต่อ e-Tax Invoice
หน้าเชื่อมต่อ e-Tax Invoice
 • เมื่อเข้ามาที่ INET จะมีข้อมูลรายละเอียดบริการ และเงื่อนไขในการเชื่อมต่อ ให้กดที่ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงช่องให้ใส่ข้อมูล หากมีการเชื่อมต่อแล้วปุ่มจะแสดงเป็น “เชื่อมต่อแล้ว”
ปุ่มเชื่อมต่อกับ INET กรณีที่มีการเชื่อมต่อสำเร็จ
ปุ่มเชื่อมต่อกับ INET กรณีที่มีการเชื่อมต่อสำเร็จ
 • ข้อมูลที่ต้องใส่เพื่อเชื่อมต่อกับทาง INET จะได้รับมาจากเอกสารของทาง INET หลังสมัครสำเร็จดังนี้
  1. เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก = ระบบจะดึงจากหน้าตั้งค่ากิจการ
  2. เลขที่สาขา = ระบบจะดึงจากหน้าตั้งค่ากิจการ
  3. API Key = ข้อมูลจาก INET
  4. User Code = ข้อมูลจาก INET
  5. Access Key = ข้อมูลจาก INET
หน้าต่างสำหรับใส่ข้อมูลเพื่อใช้เชื่อมต่อ INET
หน้าต่างสำหรับใส่ข้อมูลเพื่อใช้เชื่อมต่อ INET
 • เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ที่หน้าเอกสารฝั่งรายรับ ที่เป็นเอกสารใบกำกับภาษี จะแสดงตัวเลือก ส่งเอกสาร > e-Tax Invoice เพื่อใช้สำหรับส่งข้อมูลให้ทาง INET เพื่อทำ e-Tax Invoice
แสดงตัวเลือกส่งเอกสาร เมื่อเชื่อมต่อ e-Tax Invoice แล้ว
กิจการที่มีการเชื่อมต่อ e-Tax Invoice แล้วจะแสดงตัวเลือกส่งเอกสาร
 • หากการส่งข้อมูลสำเร็จ ระบบจะทำการบันทึกเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัลสำเร็จให้ที่หน้าเอกสาร และอัปเดตสถานะเอกสารเป็นส่ง e-Tax Invoice แล้ว
เมื่อส่งสำเร็จระบบจะทำการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ
เมื่อส่งสำเร็จระบบจะทำการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ
 • ตัวอย่างเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล จะมีข้อมูลช่วงเวลาและผู้ประทับตราแสดงที่มุมขวาบนของเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล
ตัวอย่างเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล
 • หากต้องการตรวจสอบเอกสารที่ทำการส่ง e-Tax Invoice สำเร็จแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู รายรับ > ใบกำกับภาษีขาย > e-Tax Invoice หรือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งบนหน้าเว็บ INET
Tab ตรวจสอบใบกำกับภาษีขายที่ส่ง e-Tax Invoice สำเร็จ
Tab ที่ใช้เพื่อตรวจสอบใบกำกับภาษีขายที่มีการส่ง e-Tax Invoice สำเร็จ
- สำหรับ version 2.70 New PEAK จะรองรับเฉพาะการส่งแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น
- การส่งใบกำกับภาษีผิดพลาด ต้องทำการยกเลิกใบกำกับภาษีนั้นบน INET เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกผ่าน PEAK ได้

รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มตัวเลือกการเปิด-ปิด QR Code และลายเซ็น

 • บน OnlineView เลือกที่แก้ไขเอกสาร และเข้ามาที่ตัวเลือกส่วน รับรอง
ปุ่มสำหรับแก้ไข QR Code และลายเซ็น
ปุ่มสำหรับแก้ไข QR Code และลายเซ็น ในหน้าแก้ไข OnlineView
 • มีการเพิ่มตัวเลือกสำหรับการแสดง QR Code และแสดงลายเซ็นเข้ามา
  • หากเลือกปิดที่ด้านขวา กล่องส่วนลายเซ็นทั้งกล่องจะถูกซ่อนทั้งหมด
  • หากเลือกปิดที่ check box ด้านซ้าย จะเป็นการซ่อนเฉพาะลายเซ็นหรือตราประทับ เท่านั้น ยังคงแสดงหัวข้อตามข้อความที่กำหนด
หน้าแก้ไขการแสดงผลส่วนลายเซ็นและตราประทับ
หน้าสำหรับแก้ไขการแสดงผลส่วนลายเซ็นและตราประทับ
ตัวอย่างเอกสารหลังปิด QR Code และซ่อนลายเซ็น
ตัวอย่างเอกสารหลังปิด QR Code และซ่อนลายเซ็น

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์