อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 25/08/2020

วันนี้ 25.08.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

PEAK อัปเดต 2.45

New

  • ชื่อบัญชีธนาคารเมื่อเพิ่มช่องทางการเงิน จะมีการเพิ่มชื่อธนาคารที่เลือกไว้แสดงด้วย
  • เพิ่มตัวเลือกในตอนพิมพ์เอกสารให้สามารถซ่อนผู้จัดเตรียมได้
  • เพิ่มช่องแสดงเลขที่ใบกำกับภาษี ตอนสร้างใบรวมจ่าย
  • บัญชีหมวดหนี้สิน สามารถระบุประเภทเงินได้ และอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย

Update

  • เพิ่มให้การจ่ายเงินแก่ผู้ติดต่อต่างประเทศ สามารถระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็น ภ.ง.ด.54 ได้
  • การล็อกเอกสารเพราะส่ง e-Tax แล้ว จะแสดงขึ้นว่า “ล็อกโดย e-Tax” จากเดิมที่ขึ้นว่า “ล็อกโดยระบบ”

Bug Fix

  • ปรับการตั้งค่าเอกสารให้ไม่สามารถเลือกตัวอักษรเริ่มต้นซ้ำกันได้
  • ปรับให้การค้นหาผู้ติดต่อสามารถค้นหาด้วยเบอร์โทรได้
  • ปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความเสถียร และประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK มีอะไรใหม่

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.45

แนะนำ Highlight New Feature

ชื่อบัญชีธนาคารเมื่อเพิ่มช่องทางการเงิน จะมีการเพิ่มชื่อธนาคารที่เลือกไว้แสดงด้วย

หน้าเพิ่มช่องทางการเงิน เลือกเพิ่มธนาคาร
หน้าเพิ่มช่องทางการเงิน เลือกเพิ่มธนาคาร
ชื่อบัญชีแสดงธนาคารหลังประเภทบัญชี
ชื่อบัญชีแสดงธนาคารหลังประเภทบัญชี

เพิ่มตัวเลือกในตอนพิมพ์เอกสารให้สามารถซ่อนผู้จัดเตรียมได้

หน้าเอกสารกรณีไม่เลือก “ไม่แสดงผู้จัดเตรียม”
หน้าเอกสารกรณีไม่เลือก “ไม่แสดงผู้จัดเตรียม”
หน้าเอกสารกรณีเลือก “ไม่แสดงผู้จัดเตรียม”
หน้าเอกสารกรณีเลือก “ไม่แสดงผู้จัดเตรียม”

เพิ่มช่องแสดงเลขที่ใบกำกับภาษี ตอนสร้างใบรวมจ่าย

เพิ่มช่องแสดงเลขที่ใบกำกับภาษี

เพิ่มให้บัญชีหมวดหนี้สิน สามารถระบุประเภทเงินได้ และอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย

เพิ่มให้บัญชีหมวดหนี้สิน สามารถระบุประเภทเงินได้ และอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK