update-function-23082023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 23/08/2023

  1. ปรับรูปแบบบัญชีรายวัน เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  2.  เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูง สร้างความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบเอกสารบัญชีรายวัน
  3. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงรายการภาษีขายซื้อ-ภาษีขายที่ PEAK Tax
  4. เพิ่มระยะเวลาแสดงการค้างรับชำระ/จ่ายชำระที่รายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้
  5. ปรับค่าเริ่มต้นช่วงเวลาแสดงเอกสาร

1. ปรับรูปแบบบัญชีรายวันใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าบัญชีรายวัน โดยแสดงประเภทบัญชีรายวันให้สามารถเลือกรายการที่ต้องการ รวมถึงได้มีการพัฒนาให้สามารถดูสมุดบัญชีรายวันตามสถานะที่ต้องการได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ จาก บริษัท คฤหาสน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

ปรับรูปแบบบัญชีรายวันใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

2. เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูง สร้างความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบเอกสารบัญชีรายวัน

การเพิ่มฟังก์ชั่นค้นหาขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาและตรวจสอบเอกสารบัญชีรายวันได้สะดวกยิ่งขึ้นในหลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาด้วยคำอธิบาย ค้นหาจากผู้สร้าง เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณจุฑามาศ จาก บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาขั้นสูง

3. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงรายการภาษีขายซื้อ-ภาษีขายที่ PEAK Tax

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการภาษีซื้อขายที่ต้องการในฟีเจอร์ PEAK Tax ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลเลขที่เอกสาร มูลค่าสุทธิของรายการ มูลค่าสุทธิของภาษี และประเภทของเอกสาร โดยระบุรายละเอียดที่ต้องการค้นหาได้ทันที

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Akkarapon จาก บริษัท โกแอ็คชั่น จำกัด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

เพิ่มการค้นหาขั้นสูงรายการภาษีขายซื้อ-ภาษีขายที่ PEAK Tax

4. เพิ่มระยะเวลาแสดงการค้างรับชำระ/จ่ายชำระที่รายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้

สำหรับกิจการที่ต้องการดูยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้มากขึ้น ในรายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้ได้เพิ่มจำนวนวันค้างหนี้จาก 180 วัน เป็น 360 วัน เพื่อแสดงช่วงเวลาที่ละเอียดมากขึ้น

4. เพิ่มระยะเวลาแสดงการค้างรับชำระ/จ่ายชำระที่รายงานอายุเจ้าหนี้-ลูกหนี้

5. ปรับค่าเริ่มต้นช่วงเวลาแสดงเอกสาร

เป็นการปรับค่าเริ่มต้นช่วงเวลาแสดงเอกสารเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น โดยจากเดิมมีการตั้งค่าการแสดงเอกสารเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้มีการแสดงเอกสารเพิ่มขึ้นเป็นช่วงระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีก่อนหน้ามาจนถึงปีปัจจุบัน

ปรับค่าเริ่มต้นช่วงเวลาแสดงเอกสาร