อัปเดตฟังก์ชัน 21022024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้ให้สามารถนำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้

📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบมีการปรับรูปแบบการเลือกข้อมูลให้สามารถเลือกใบเพิ่มหนี้ มาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่ายได้ รวมถึงในกรณีออกใบวางบิลและใบรวมจ่ายต้องการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสารสามารถกำหนดได้

ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Aunchalee บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด

เพิ่มประเภทเอกสารใบเพิ่มหนี้นำมาสร้างใบวางบิลและใบรวมจ่าย

ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร

ตัวอย่างการกำหนดมูลค่าเรียกเก็บเงินตามสินค้า/บริการในแต่ละเอกสาร

✨ 2. เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล

📢 สำหรับกิจการที่ออกเอกสารใบวางบิลและใบรวมจ่าย ระบบได้มีการเพิ่มให้มีการแก้ไขการแสดงข้อมูลสินค้า/บริการหน้าเอกสาร ซึ่งการแสดงผลนี้จะทำให้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกต่อจากใบวางบิล แสดงข้อมูลสินค้า/บริการ เพื่อเป็นไปตามรูปแบบใบกำกับภาษีที่ทางสรรพากรกำหนดไว้ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้คู่ค้าที่ได้รับเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษี ทราบถึงรายละเอียดของสินค้า/บริการ ได้ง่ายขึ้น

ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณวรรธรรม  กิจการ เอ.พี.การปัก

 เพิ่มการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย และใบกำกับภาษีที่สร้างจากใบวางบิล

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสาร

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า/บริการในเอกสาร

✨ 3. ปรับค่าเริ่มต้นสร้างเอกสารหลายรายการ

📢 สำหรับกิจการที่ใช้ฟังก์ชันสร้างเอกสารหลายรายการ ระบบค่าเริ่มต้นจำนวนรายการจาก 1 รายการเป็น 5 รายการ เพื่อลดขั้นตอนในการเพิ่มรายการตอนสร้างเอกสาร

ปรับค่าเริ่มต้นสร้างเอกสารหลายรายการ

✨ 4. เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งาน PEAK Board

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชัน PEAK Board สามารถดูวิดิโอสอนการใช้งานได้ที่หน้าโปรแกรม เพื่อใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งาน PEAK Board

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Code สิทธิพิเศษสามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่


Code สิทธิพิเศษไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้

e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt ต่างกันอย่างไร ใครควรใช้อันไหน


ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by E-mail กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ขอบคุณภาพจาก: https://etax.rd.go.th/

  • e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะต้องจัดทำเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ PDF/A-3 เท่านั้น
  • e-Tax Invoice & Receipt เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่จำกัดหรือเกิน 30 ล้านบาท/ปี จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ .xml เท่านั้น

ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice by Email
ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice & e-Receipt

Q : ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?


ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้ครับ ทั้งใบเเจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือจะเป็นใบกำกับภาษีเดี่ยวๆ รวมไปถึงใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล (E-Tax Invoice by Email) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตาม service provider ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้

PEAK Privilege สามารถชำระแพ็กเกจ PRO Plus แบบรายเดือนติดต่อกัน 12 เดือน เเทนการจ่ายครั้งเดียวเป็นรายปีได้หรือไม่


ไม่สามารถเเบ่งชำระเงินได้ จะต้องชำระแบบ PRO Plus รายปี 12 เดือน ราคา 12,000 บาท เท่านั้น