อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 20/12/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. เพิ่มการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory เพื่อบันทึกยอดขายหลายรายการได้ในครั้งเดียว
  2. เพิ่มตัวเลือกคัดลอกเอกสารจากฝั่งรายจ่ายไปฝั่งรายรับ
  3. ปรับค่าเริ่มต้นเปรียบเทียบดูงบการเงินแบบรายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
  4. เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งาน PEAK Asset 

1. เพิ่มการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory บันทึกยอดขายหลายรายการได้ในครั้งเดียว

📢 สำหรับกิจการที่ใช้งานแพลตฟอร์ม FoodStory สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยอดขายและสร้างเอกสารหลายรายการผ่านการ Import ไฟล์แบบง่ายๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการสร้างเอกสาร

ติดตามขั้นตอนการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory ได้ที่ https://bit.ly/4770pWQ

เพิ่มการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory บันทึกยอดขายหลายรายการได้ในครั้งเดียว

2. ✨ เพิ่มตัวเลือกคัดลอกเอกสารจากฝั่งรายจ่ายไปสร้างฝั่งรายรับ

📢 สำหรับธุรกิจนายหน้าตั๋วเครื่องบินหรือธุรกิจที่มีการซื้อของเข้ามาก่อนค่อยเปิดขาย เมื่อบันทึกค่าใช้จ่าย สามารถคัดลอกเอกสารฝั่งรายจ่ายไปสร้างเอกสารฝั่งรายรับได้ โดย

  • เอกสารฝั่งรายจ่ายที่สามารถคัดลอกได้ ได้แก่ บันทึกค่าใช้จ่าย และบันทึกซื้อสินค้า
  • เอกสารฝั่งรายรับที่สามารถสร้างได้ ได้แก่ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน

โดยระบบจะทำการคัดลอกข้อมูลเฉพาะกลุ่มจัดประเภท สินค้า คำอธิบาย และจำนวนเท่านั้น เพื่อนำไปสร้างเอกสารใหม่ ช่วยให้กิจการประหยัดเวลาในการสร้างเอกสาร

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ทีเอส บรอดดิ้ง เฮ้าส์ จำกัด

เพิ่มตัวเลือกคัดลอกเอกสารจากฝั่งรายจ่ายไปสร้างฝั่งรายรับ

3. ปรับค่าเริ่มต้นเปรียบเทียบดูงบการเงินแบบรายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการดูงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด เมื่อเข้าดูงบระบบจะเปรียบเทียบข้อมูลแบบรายเดือน โดยแสดงข้อมูลเดือนปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือนให้ทันที เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

ปรับค่าเริ่มต้นเปรียบเทียบดูงบการเงินแบบรายเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

4. เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งาน PEAK Asset 

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์ PEAK Asset สามารถดูวิดีโอแนะนำการใช้งานที่หน้าฟีเจอร์ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และใช้งานฟีเจอร์ PEAK Asset ได้ง่ายและสะดวกด้วยตนเอง

4. เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งาน PEAK Asset