อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 18/10/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 18/10/2023

  1. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment และ Pay Solutions 
  2. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงแบบภ.ง.ด.ใน PEAK Tax
  3. เพิ่มการแจ้งเตือนเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กรณีร้านค้ามีการเชื่อมต่อหลายกิจการ

1. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment และ Pay Solutions

สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ SCB QR Payment และ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดให้ระบบออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ โดยเมื่อรับชำระเงินที่หน้าเอกสารแล้วระบบจะทำการบันทึกรับชำระเงิน ปรับปรุงการบันทึกบัญชีและออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน

การเพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment และ Pay Solutions

2. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงแบบภ.ง.ด.ใน PEAK Tax

สำหรับกิจการที่มีการสร้างแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax สามารถค้นหาขั้นสูงตามงวดภาษีที่ต้องการ ประเภทแบบยื่นภาษี รวมถึงยอดภาษีที่นำส่ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสาร ภ.ง.ด. ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เพิ่มการค้นหาขั้นสูงแบบภ.ง.ด.ใน PEAK Tax

3. เพิ่มการแจ้งเตือนเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กรณีร้านค้ามีการเชื่อมต่อหลายกิจการ

สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อระบบภายนอกผ่าน Shopee Lazada และ Page365 หากใน 1 ร้านค้ามีการเชื่อมต่อหลายกิจการ ระบบจะแจ้งเตือนเชื่อมต่อไม่สำเร็จพร้อมทั้งแสดงชื่อกิจการที่มีการเชื่อมต่อก่อนหน้าให้ทันที เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อซ้ำ

เพิ่มการแจ้งเตือนเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กรณีร้านค้ามีการเชื่อมต่อหลายกิจการ