โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

วันนี้ 17.03.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • เพิ่มคำสั่งออก token สำหรับเชื่อม API กับ empeo โปรแกรมระบบ HR สมัยใหม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี
 • เพิ่มการแสดงประวัติการใช้งาน สำหรับคำสั่งบันทึกบัญชีใหม่

PEAK Payroll

 • เพิ่มฟังก์ชันสร้างรายการโปรดในหน้าสร้างทำจ่ายเงินเดือน
 • เพิ่ม tab ข้อมูลประวัติ แสดงรายการย้อนหลังการจ่ายเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน

Update

 • PEAK Payroll
  – เปลี่ยนการเพิ่มแผนก ตำแหน่ง เงินเพิ่มเงินหัก ให้สามารถใส่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้
  – ปรับหน้าสร้างไฟล์ธนาคาร แสดงวันที่เริ่มต้นตามการตั้งค่าการจ่ายเงินเดือน
  – การออกไฟล์ประกันสังคม ปรับให้ชื่อ sheet เป็นชื่อสาขาสำนักงานประกันสังคม
 • New PEAK
  – เพิ่มฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าไฟล์ ที่เมนูคลังเอกสาร (File Vault)

Bug Fix

 • ปรับปรุงฟังก์ชันรายการที่ได้รับการตรวจสอบในเมนูรวมเอกสาร ให้ไม่แสดงกรณีบันทึกซ้ำบัญชีด้วยระบบ
 • ปรับปรุงระบบ Import บน New PEAK ให้แสดงยอดหัก ณ ที่จ่าย ตามการนำเข้าจาก Excel
 • ปรับปรุงระบบการ Login ระบบยืนยันสิทธิการเข้าใช้งาน ให้ทำงานได้เสถียรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Payroll
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.59

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มคำสั่งออก token สำหรับเชื่อม API กับ empeo โปรแกรมระบบ HR สมัยใหม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

* ในการเชื่อมต่อกับ empeo ระบบจะสร้างผู้ติดต่อรหัส empeo มา 1 รายการ เพื่อใช้บันทึกการจ่ายเงินเดือนที่มาจาก API

Highlight New Feature
หน้าเมนูสำหรับขอ Token เพื่อเชื่อมต่อ API

เพิ่มการแสดงประวัติการใช้งาน สำหรับคำสั่งบันทึกบัญชีใหม่ เพื่อใช้ตรวจสอบรายการทำงานย้อนหลังของ user ที่ใช้งานในระบบ

หน้าคำสั่งเมนูบันทึกบัญชี
หน้าคำสั่งเมนูบันทึกบัญชีใหม่ ในหน้าเอกสาร
แนะนำฟังก์ชันใหม่บน PEAK Payroll
ตัวอย่างประวัติการใช้งาน รายการกดบันทึกบัญชีใหม่

แนะนำฟังก์ชันใหม่บน PEAK Payroll

เพิ่มฟังก์ชันสร้างรายการโปรดในหน้าสร้างทำจ่ายเงินเดือน

เพื่อประโยชน์สำหรับกิจการที่มีการจ่ายเงินเดือนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน เช่นจ่ายแยกตามสาขา จ่ายแยกตามแผนก หรือต้องการให้การทำเงินเดือนเร็วยิ่งขึ้น

หน้าคำสั่งการเพิ่มรายการโปรด
หน้าคำสั่งการเพิ่มรายการโปรด

เพิ่ม tab ข้อมูลประวัติ แสดงรายการย้อนหลังการจ่ายเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน

โดยข้อมูลจะมีแสดงเงินเดือนที่ได้รับ ยอดประกันสังคม หัก ณ ที่จ่าย รายการเงินรับ เงินหัก และยอดสุทธิ ซึ่งสามารถดูสลิปของแต่ละครั้งได้เช่นกัน

เมนูข้อมูลประวัติของพนักงาน
Tab เมนูข้อมูลประวัติของพนักงาน