อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 15/11/2023

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. เพิ่มฟังก์ชันดาวน์โหลดไฟล์ยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 ที่ PEAK Payroll  
  2. เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment
  3. เพิ่มฟังก์ชันการพิมพ์สมุดบัญชีรายวันหลายรายการ
  4. เพิ่มการรองรับตัวอักษรบนหมายเหตุเอกสาร 1,000 ตัวอักษร
  5. เพิ่มการแสดงผลข้อมูลกรณีรับ-จ่ายชำระเงินด้วยเช็ค
  6. ปรับการพิมพ์รายงานทะเบียนสินทรัพย์ที่ PEAK Asset โดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้

1. ✨เพิ่มฟังก์ชันดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 ที่ PEAK Payroll 

📢 สำหรับกิจการที่มีการทำจ่ายเงินเดือนผ่าน PEAK Payroll และมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อชำระจ่ายเงินเดือนแล้วสามารถดาวน์โหลดไฟล์ยื่นภาษีภ.ง.ด.1 (Text file) เพื่อนำไปโอนย้ายที่โปรแกรมกรมสรรพากร (RD-Prep) ได้เลย ช่วยให้กิจการสามารถยื่นภาษีได้รวดเร็วขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณฐิติมา บริษัท ซ่อนกลิ่น แบรนด์ จำกัด

เพิ่มฟังก์ชันดาวน์โหลดไฟล์ ภ.ง.ด.1 ที่ PEAK Payroll 

2. ✨ เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment

📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ SCB QR Payment และ Pay Solutions ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดให้ระบบออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ รวมถึงหากกิจการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังสามารถตั้งค่าการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ โดยเมื่อรับชำระเงินที่หน้าเอกสารแล้วระบบจะทำการบันทึกรับชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน

เพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติใน SCB QR Payment

3. ✨เพิ่มฟังก์ชันการพิมพ์สมุดบัญชีรายวันหลายรายการ

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการพิมพ์สมุดบัญชีรายวันหลายรายการพร้อมกัน สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 20 รายการ โดยไฟล์ที่ได้จะออกมาในรูปแบบไฟล์ Zip เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดเอกสาร

เพิ่มฟังก์ชันการพิมพ์สมุดบัญชีรายวันหลายรายการ

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Nalinrat บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

เพิ่มฟังก์ชันการพิมพ์สมุดบัญชีรายวันหลายรายการ

4. ✨เพิ่มการรองรับตัวอักษรบนหมายเหตุเอกสาร 1,000 ตัวอักษร

📢สำหรับกิจการที่มีการใช้งานฝั่ง PEAK และระบุข้อความในหมายเหตุบนเอกสาร สามารถระบุข้อความจากเดิม 500 ตัวอักษรขยายเป็น 1,000 ตัวอักษร และรองรับสูงสุด 20 บรรทัด เพื่อช่วยให้กิจการสามารถระบุข้อความบนเอกสารได้ละเอียดมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Phanatporn บริษัท เจริญทรัพย์ จำกัด

เพิ่มการรองรับตัวอักษรบนหมายเหตุเอกสาร 1,000 ตัวอักษร

5. ✨เพิ่มการแสดงผลข้อมูลกรณีรับ-จ่ายชำระเงินด้วยเช็ค

📢สำหรับกิจการที่มีการรับ-จ่ายชำระเงินด้วยเช็คและมีการกดขึ้นเงินหรือตัดเงิน ระบบจะทำการแสดงรายละเอียดการขึ้นเงิน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเงินรับเงินรวมถึงการบันทึกบัญชี สามารถดูข้อมูลที่หน้าเอกสารได้ เพื่อช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Onaree บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เพิ่มการแสดงผลข้อมูลกรณีรับ-จ่ายชำระเงินด้วยเช็ค

6. ✨ปรับการพิมพ์รายงานทะเบียนสินทรัพย์ที่ PEAK Asset โดยระบุช่วงเวลาระหว่างเดือนที่ต้องการได้

📢สำหรับกิจการที่มีการพิมพ์รายงานทะเบียนสินทรัพย์ สามารถระบุช่วงวันที่ที่ต้องการได้ โดยรายงานที่ได้จะมีการแสดงรายละเอียดได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรหัสบาร์โค้ด หมายเลขS/N หรือสถานที่จัดเก็บ เพื่อช่วยให้ดูข้อมูลรายละเอียดสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ รัตน์ติรส บริษัท โชคนาวิน จำกัด

ปรับการพิมพ์รายงานทะเบียนสินทรัพย์ที่ PEAK Asset โดยระบุช่วงเวลาระหว่างเดือนที่ต้องการได้