อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 28/05/2020
PEAK อัปเดต 2.37

วันนี้ 14.05.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) เลือกให้อัตโนมัติตามประเภทภาษีที่ได้ทำการเลือกตามประเภทเงินได้พึงประเมิน
 • รวมรายงาน – รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามบัญชีรายวัน
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อ API เราได้มีพันธมิตรสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลจาก marketplace ด้วยโปรแกรม xCommerce

Update

 • Import Bank Statement – เพิ่มปุ่ม “เลือกรายการทั้งหมด (Select All)”  เพื่อเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกในรายการกระทบยอดธนาคาร
 • Import Bank Statement – เพิ่มปุ่ม “ยกเลิกรายการ” ในรายการกระทบยอดธนาคาร
 • Import Bank Statement – เพิ่มตัวที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบกระทบยอดธนาคารโดยอัตโนมัติ หรือทำการกระทบยอดธนาคารด้วยตัวเอง
 • Import Bank Statement – เพิ่ม dropdown ตรงสถานะซ่อนรายการกระทบยอดธนาคารหรือยังไม่กระทบยอดธนาคาร
 • เพิ่มปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ในหน้าร่างข้อมูล เมื่อมีทำการแก้ไขข้อมูล จะยังแสดงข้อมูลในหน้าแก้ไข และไม่ทำการย้อนกลับไปหน้าหลัก
 • ระบบทำการกันรหัสผู้ติดต่อที่จัดเก็บไปแล้ว ให้ไม่สามารถนำมาสร้างรหัสผู้ติดต่อใหม่ได้

Bug Fix

 • บางกรณีที่หน้าตั้งค่าผู้ใช้งานไม่แสดงรายชื่อผู้ใช้งาน (แก้ไขให้ทำการลงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)
 • บางกรณีที่หน้าผู้ติดต่อเลือกประเทศเป็นไทย แต่กดแก้ไขบันทึกระบบขึ้นเป็นประเทศอื่นๆ (แก้ไขให้ทำการลงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)
 • ใบสั่งซื้อไม่แสดงลายเซ็นของผู้ที่กดแก้ไขเอกสารล่าสุด (แก้ไขให้แสดงข้อมูลผู้แก้ไขล่าสุดแล้ว)
 • บางกรณีที่หน้าบันทึกร่าง ของบันทึกรายจ่าย กดวันที่ออก และ วันที่ครบกำหนด ไม่ขึ้นปฏิทิน (แก้ไขให้ทำการแสดงข้อมูลแล้ว)
 • หน้างบกำไรขาดทุน กดขยายภาพไม่ได้ เป็นเฉพาะ iOS (แก้ไขให้ทำการขยายภาพได้แล้ว)
 • ใบแจ้งหนี้สถานะร่าง SCB QR Payment ขึ้นว่ารับชำระแล้ว (แก้ไขให้ไม่แสดงปุ่มรับชำระแล้ว)
 • กรอบวิดีโอและคู่มือ อยู่ไม่ตรงเครื่องหมาย Dropdown แนะนำการใช้งาน (แก้ไขให้แสดงข้อมูลให้ตรงกันแล้ว)
 • บางกรณีที่ SCB QR Payment ไม่สามารถกดชำระเงินได้ ถ้าไม่ได้เข้าสู่ระบบ (แก้ไขให้ชำระได้แล้ว)
 • สร้างซื้อสินทรัพย์ กดเลือกสินค้าล่าสุด แล้วขึ้นคำอธิบายเป็น null (แก้ไขให้แสดงคำอธิบายแล้ว)
 • บางกรณีที่กดอัพเกรดแล้วแต่ระบบยังขึ้นเตือนหมดอายุให้อัพเกรดเเพคเกจ (แก้ไขให้ไม่แสดงข้อความหมดอายุแล้ว)
 • ใบวางบิลชำระ 0 บาทได้ (แก้ไขให้สามารถรับชำระเงินได้แล้ว)
 • บางกรณีที่ขายสินค้าหมดสต๊อกแล้วแต่ต้นทุนไม่เป็น 0 มียอด Diff (แก้ไขให้แสดงค่าที่ถูกต้องแล้ว)
 • แก้ไขผังบัญชีรอง และบัญชีย่อย ของผังบัญชีที่สร้างขึ้นเอง ระบบแจ้งขออภัยมีบางอย่างผิดพลาด (แก้ไขให้แสดงค่าที่ถูกต้องแล้ว)
 • รายงานสินทรัพย์รายตัวไม่แสดงยอดยกมา (แก้ไขให้แสดงยอดยกมาแล้ว)
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแบบรวมภาษี แต่ตอนที่นำไปออกใบลดหนี้ ใบที่1 ออกเป็นใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีได้ ใบที่ 2 เลือกออกเป็นใบกำกับภาษีไม่ได้ (แก้ไขให้ออกใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีใบที่ 2 ได้แล้ว)
 • และแก้ไขเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มความเสถียร
This image has an empty alt attribute
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.37

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.37

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มฟังก์ชันให้ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับการนำเข้า-ออกของข้อมูลรายการเดินบัญชี (Import Bank Statement)

 1. เพิ่ม Field ค้นหาในหน้า Detail Statement / Record
 2. เพิ่มปุ่ม “เลือกรายการทั้งหมด (Select All)” เพื่อเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกในรายการกระทบยอดธนาคาร
 3. เพิ่มปุ่ม “ยกเลิกรายการ” ในรายการกระทบยอดธนาคาร
 4. เพิ่มฟังก์ชันที่สามารถนับจำนวนรายการที่ถูกเลือกตามรายการ
 5. เพิ่ม drop-down ตรงสถานะซ่อนรายการกระทบยอดธนาคารหรือยังไม่กระทบยอดธนาคาร
 6. เพิ่มตัวที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบกระทบยอดธนาคารหรือทำการกระทบยอดธนาคารเอง
เพิ่มฟังก์ชันให้ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับการนำเข้า-ออกของข้อมูลรายการเดินบัญชี
เลือกรูปแบบการกระทบยอดธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่เชื่อมต่อ API ทางเราได้มีพันธมิตรใหม่เป็นผู้ช่วยลูกค้าที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

โดยเชื่อมต่อข้อมูลจาก marketplace (Shopee, Lazada, etc.) เข้ามาลงบัญชีได้อย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม xCommerceโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://peakaccount.com/partner/xcommerce

การเชื่อมต่อ xCommerce

เพิ่มปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ในหน้าร่างข้อมูลเมื่อมีทำการแก้ไขข้อมูล จะยังแสดงข้อมูลในหน้าแก้ไขและไม่ทำการย้อนกลับไปหน้าหลัก

เพิ่มปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

ระบบทำการกันรหัสผู้ติดต่อที่จัดเก็บไปแล้ว ให้ไม่สามารถนำมาสร้างรหัสผู้ติดต่อใหม่ได้

ระบบทำการกันรหัสผู้ติดต่อที่จัดเก็บไปแล้ว