อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 12/11/2020

วันนี้ 11.11.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

PEAK อัปเดต

New PEAK

 • เพิ่มฟังก์ชัน “นำเข้าเอกสาร” ในส่วนฝั่งรายรับ สำหรับเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

New

 • เพิ่มตัวเลือกแสดงลายเซ็นผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงิน โดยจะแสดงลายเซ็นของผู้ที่สร้างเอกสาร ถ้าไม่มีลายเซ็น ระบบจะแสดงเป็นข้อความชื่อของ user นั้น
 • เพิ่มให้สามารถบันทึกการตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ได้
 • เพิ่มรายงานเช็ครับ และรายงานเช็คจ่าย ที่หน้าการเงิน

Update

 • ฝั่งรายรับ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน ที่รายการย่อยทุกตัวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่สามารถออกเป็นใบกำกับภาษีได้
 • เพิ่มตัวเลือกผู้ติดต่อต่างประเทศ ให้สามารถเลือกเป็นไม่มีสาขาหรือสำนักงานใหญ่ได้
 • เพิ่มหน้าสร้างกิจการและหน้าสมัครใช้งานใหม่ที่ระบบ New PEAK

Bug Fix

 • ปรับระบบการรันเลขที่เอกสารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • ปรับการแก้ไขคำอธิบายในผังบัญชีให้สามารถทำงานได้
 • แก้ไขการค้นหาในระบบคลังเอกสารให้สามารถค้นหาจากชื่อผู้ใช้งานได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK มีอะไรใหม่

แนะนำ New PEAK ที่อัปเดตในรอบนี้

เพิ่มฟังก์ชัน “นำเข้าเอกสาร” ในส่วนฝั่งรายรับ สำหรับเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

(สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์ นี้)

เลือกนำเข้าเอกสาร
เข้าที่เมนู เลือก นำเข้าเอกสาร
ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินถูก เพิ่มเข้ามา
สามารถเลือกสร้างข้อมูลนำเข้า หรือนำเข้าเอกสาร จะเจอใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน เพิ่มเข้ามา
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้า ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างหน้าสร้างข้อมูลนำเข้า ใบเสร็จรับเงิน

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มตัวเลือกแสดงลายเซ็นผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินในหน้าพิมพ์เอกสาร โดยจะแสดงลายเซ็นของผู้ที่สร้างเอกสารนั้น

เพิ่มตัวเลือกแสดงลายเซ็นผู้รับเงิน

เพิ่มให้สามารถบันทึกการตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ได้

เพิ่มให้สามารถบันทึกการตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ได้
เมื่อมีการเลือกตั้งค่ารูปแบบหัก ณ ที่จ่าย จะสามารถเลือกบันทึกการตั้งค่าได้
 • เพิ่มรายงานเช็ครับ และรายงานเช็คจ่าย ที่หน้าการเงิน
เพิ่มรายงานเช็ครับ
เข้าที่เมนูการเงิน > เช็ค และเลือกพิมพ์รายงาน
ตัวอย่างหน้ารายงานเช็ครับใน Excel
ตัวอย่างหน้ารายงานเช็ครับใน Excel

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK