อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 11/08/2021

New Features

 • เพิ่มฟังก์ชันยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างมาสร้างกิจการบน PEAK และเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับกิจการ
 • @PEAKConnect เพิ่มการใส่ข้อมูลส่วนลดรวม กลุ่มจัดประเภทเอกสาร และ Tag สำหรับการสร้างเอกสาร
 • การสร้างเอกสารรายเดือน (Recurring) เพิ่มการใส่ข้อมูลกลุ่มจัดประเภท ทำให้เอกสารที่สร้างในรอบถัดไปจะมีข้อมูลการจัดประเภทด้วย

Update

 • ปรับช่องอ้างอิงเอกสารให้รองรับตัวอักษรได้สูงสุด 32 ตัวอักษร
 • เพิ่มตัวเลือกที่หน้ารวมรายงานเกี่ยวกับการขาย ให้รองรับการแสดงรายการสูงสุด 50 รายการ
 • รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เปิดให้รองรับการแสดงผลด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • เพิ่มรายชื่อแอปส่งอาหารในหน้าสร้าง e-Wallet ส่วนรูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce
 • เพิ่มสิทธิการสร้างไฟล์ Import ให้สามารถสร้างได้ตามสิทธิที่มี (เช่น สิทธิสร้างฝั่งรายได้อย่างเดียว ก็จะสามารถ import เอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ได้)
 • สลิปเงินเดือนบน PEAK Payroll เพิ่มการแสดงข้อมูลแผนกของพนักงาน

Bug Fix

 • แก้ไขการแสดงผลข้อมูลบนเอกสารรูปแบบใหม่ (Online View) แสดงข้อมูลผิดพลาด
 • แก้ไขไฟล์ Import Shopee นำช่องส่วนลด Bundle deal ออกจากการคำนวณส่วนลดรายการขาย
 • แก้ไขรายการโปรดบน PEAK Payroll ให้อัตราประกันสังคมและหัก ณ ที่จ่าย ดึงมาจากตั้งค่าในปัจจุบัน (เดิมดึงจากช่วงเวลาที่สร้างรายการโปรด)
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Version 2.69 มีอะไรใหม่?
PEAK Update V.2.69

แนะนำ Highlight New Features

เพิ่มฟังก์ชันยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างมาสร้างกิจการบน PEAK และเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับกิจการ

 • ที่หน้าเมนูตั้งค่า > ตั้งค่าองค์กร บน NewPEAK เข้าที่ปุ่มยืนยันตัวตนกิจการ
เพิ่มฟังก์ชันยืนยันตัวตนกิจการ (Verify)
ปุ่มยืนยันตัวตนกิจการที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าองค์กร
 • จะแสดงหน้าต่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนกิจการ ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเลข 13 หลัก ที่อยู่จดทะเบียน และโลโก้กิจการก่อนทำรายการต่อไป
หน้าแรกของการยืนยันตัวตนจะแสดงโลโก้ของกิจการ
หน้าแรกของการยืนยันตัวตนจะแสดงโลโก้ของกิจการ
 • เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนจะมีด้วยกัน 3 เอกสารหลัก ๆ ซึ่ง 2 เอกสารแรกสามารถส่งได้ผ่านระบบดังนี้
  1. หนังสือรับรองบริษัท (DBD) อายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 สำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ช่องสำหรับใส่เอกสารใบหนังสือรับรองบริษัทและ ภ.พ.20
ช่องสำหรับใส่เอกสารใบหนังสือรับรองบริษัทและ ภ.พ.20
 • หลังจากทำรายการส่งเอกสารบน PEAK เสร็จ ระบบจะส่งอีเมลอีกครั้งเพื่อขอสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หลังจากส่งเอกสารครบแล้วทีมงาน PEAK จะใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติ
ตัวอย่างอีเมลที่ส่งให้หลังจากส่งข้อมูลแล้ว
ตัวอย่างอีเมลที่ส่งให้หลังจากส่งข้อมูลแล้ว
 • เมื่อยืนยันตันตนกิจการสำเร็จ จะแสดงสัญลักษณ์ Verified ไว้ที่หน้าเอกสารรูปแบบใหม่ และแสดงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่แจ้งเอาไว้
ตัวอย่างสัญลักษณ์ Verified บนรูปแบบเอกสารใหม่
ตัวอย่างสัญลักษณ์ Verified บนรูปแบบเอกสารใหม่
โลโก้กิจการที่ยืนยันตัวตนแล้วจะแสดงให้คู่ค้าบน PEAK เห็น
โลโก้กิจการที่ยืนยันตัวตนแล้วจะแสดงให้คู่ค้าบน PEAK เห็น
ระบบป้องกันการสร้างกิจการใหม่ด้วยเลข 13 หลัก
ระบบป้องกันการสร้างกิจการใหม่ด้วยเลข 13 หลักที่ยืนยันตัวตนแล้ว

@PEAKConnect เพิ่มการใส่ข้อมูลส่วนลดรวม กลุ่มจัดประเภทเอกสาร และ Tag สำหรับการสร้างเอกสาร

 • กลุ่มจัดประเภทบน Line จะเลือกได้ 1 รายการต่อกลุ่มจัดประเภท และแสดงกลุ่มจัดประเภทแบ่งตามฝั่งรายได้ ค่าใช้จ่าย เหมือนบน New PEAK
ตัวอย่างหน้าเลือกรายการจัดประเภท
ตัวอย่างหน้าเลือกรายการจัดประเภท
 • แท็กบน Line จะสามารถเลือกหรือสร้างได้ใหม่ โดยเลือกได้สูงสุด 10 แท็กต่อเอกสาร
ตัวอย่างหน้าเลือกหรือเพิ่มแท็ก
ตัวอย่างหน้าเลือกหรือเพิ่มแท็ก
 • ส่วนลดรวมบน Line จะแสดงไว้ที่ส่วนสรุปรายการ หากต้องการใช้งานให้เปิดใช้งาน และใส่จำนวนเงินที่ต้องการลดทั้งเอกสาร
ช่องสำหรับใส่ส่วนลดรวม
ช่องสำหรับใส่ส่วนลดรวม

การสร้างเอกสารรายเดือน (Recurring) เพิ่มการใส่ข้อมูลกลุ่มจัดประเภท

 • ที่หน้าเอกสารที่ต้องการสร้างเช่น ใบแจ้งหนี้ > สร้างใบแจ้งหนี้รายเดือน ส่วนกลุ่มจัดประเภทจะแสดงขึ้นมาใหม่เพื่อให้รายการจัดประเภทของเอกสารนั้น ทำให้เอกสารที่สร้างในรอบถัดไปจะมีข้อมูลการจัดประเภทด้วย
ใส่กลุ่มจัดประเภทที่เพิ่มขึ้นในหน้าสร้างเอกสารายเดือน
ส่วนใส่กลุ่มจัดประเภทที่เพิ่มขึ้นในหน้าสร้างเอกสารายเดือน

เพิ่มรายชื่อแอปส่งอาหารในหน้าสร้าง e-Wallet ส่วนรูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce

 • เข้าที่ NewPEAK เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง > ประเภท e-Wallet > รูปแบบผู้ให้บริการ e-Commerce
ตัวอย่างหน้าสร้าง e-Wallet ใหม่
ตัวอย่างหน้าสร้าง e-Wallet ใหม่

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์