update-function-10052023

การอัปเดตฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ในเวอร์ชั่น V 2.110 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น ดังนี้

  1. การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ Matchlink
  2. สามารถแก้ไขรายการที่กระทบยอดธนาคารไปแล้วได้ครั้งละหลายรายการ
  3. การสร้างเอกสารโดยการนำเข้าไฟล์ Excel สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทได้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ Matchlink

สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการด้วยสัญลักษณ์ verified ต่อท้ายชื่อกิจการ พร้อมการสมัครสมาชิก Matchlink ให้อัตโนมัติ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตน พร้อมเชื่อมต่อ Matchlink

2. สามารถยกเลิกรายการที่กระทบยอดธนาคารไปแล้วได้

ตัวช่วยการกระทบยอดอัตโนมัติ ให้สามารถยกเลิกข้อมูลธนาคารได้หลายรายการภายได้ในครั้งเดียว เป็นการลดเวลาการทำงาน และเพิ่มความสะดวกในการกระทบยอดธนาคารมากขึ้น ขั้นตอนการยกเลิกกระทบยอด

สามารถยกเลิกรายการที่กระทบยอดธนาคารไปแล้วได้

3. การสร้างเอกสารโดยการนำเข้าไฟล์ Excel สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทได้

การสร้างเอกสารจำนวนมากพร้อมกันในครั้งเดียว สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการ Import ไฟล์ Excel อีกทั้งยังระบุกลุ่มจัดประเภทให้ระบุเพื่อเรียกดูรายงานแยกตามกลุ่มที่ต้องการได้ด้วย ขั้นตอนการสร้างเอกสารด้วยการนำเข้าไฟล์  โดยในการอัปเดตครั้งนี้ได้มีการเพิ่มช่องสำหรับใส่กลุ่มจัดประเภท ในหน้านำเข้าเอกสาร พร้อมปรับไฟล์ excel รูปแบบ PEAK ใหม่ให้รองรับการสร้างเอกสารพร้อมระบุกลุ่มจัดประเภท โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุเป้นเลขที่รายการจัดประเภท และหนึ่งเอกสาร สามารถระบุได้ 1 รายการจัดประเภทเท่านั้น

การสร้างเอกสารโดยการนำเข้าไฟล์ Excel สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทได้