update funtion

วันนี้ 10.02.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • ฟังก์ชันเพิ่มจำนวนรายการย่อยเอกสาร และปรับหน้า UI ระบบนำเข้าเอกสาร (Import)
 • เพิ่มฟังก์ชันลบผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่ยังไม่มีการทำรายการใน New PEAK

PEAK Payroll

 • เพิ่ม Tab แสดงประวัติการทำงานของแต่ละรายการจ่ายเงินเดือน
 • เพิ่ม Dashboard ที่หน้าหลักของโปรแกรม แสดงรายละเอียดเงินเดือนภายในปี
 • เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขรายการจ่ายเงินเดือน เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี
 • เพิ่มให้ Excel นำเข้าพนักงาน สามารถใส่แผนกและตำแหน่งได้
 • เพิ่มฟังก์ชันการสร้างรายการจ่ายเงินเดือนจากไฟล์ Excel

Update

 • เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถแก้ไขข้อความเอกสารอ้างอิงในใบลดหนี้ฝั่งขายและซื้อ
 • ปรับหน้าสมัคร แก้ไข และเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใส่ได้ไม่น้อยกว่า 8 หลัก
 • ปรับให้แพ็กเกจ Basic ปุ่มออกรายงานที่หน้าการเงินสามารถกดได้
 • ปรับระบบนำเข้าเอกสาร (Import) ใน New PEAK ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น

Bug Fix

 • แก้ไขการแสดงผลใบหัก ณ ที่จ่ายกรณีตั้งค่าอัตราภาษีแบบกำหนดเองให้แสดงยอดก่อนภาษีให้ถูกต้อง
 • แก้ไขรายงานมีการแสดงผลผิดพลาดในกรณีที่สร้างเอกสารจากใบสั่งซื้อ
 • แก้ไขพนักงานที่ขึ้นประกันสังคมแล้วระบบไม่คำนวณยอดให้อัตโนมัติ
 • แก้ไขใน PEAK Payroll ให้พนักงานที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมไม่คำนวณหัก ประกันสังคมอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
Highlight New Feature

แนะนำ Highlight New Feature

 • ฟังก์ชันเพิ่มจำนวนรายการย่อยเอกสาร และปรับหน้า UI ระบบนำเข้าเอกสาร (Import) บน New PEAK
ฟังก์ชันเพิ่มจำนวนรายการย่อยเอกสาร
ตัวอย่างหน้าสร้างรายการย่อย สามารถเพิ่มจำนวนรายการที่ต้องการเพิ่มได้
 • เพิ่มฟังก์ชันลบผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่ยังไม่มีการทำรายการใน New PEAK
เพิ่มฟังก์ชันลบผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อ
 • เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถแก้ไขข้อความเอกสารอ้างอิงในใบลดหนี้ทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่าย

แนะนำฟังก์ชันใหม่บน PEAK Payroll

 • เพิ่ม Tab แสดงประวัติการทำงานของแต่ละรายการจ่ายเงินเดือน
 • เพิ่ม Dashboard ที่หน้าหลักของโปรแกรม แสดงรายละเอียดเงินเดือนภายในปี
ตัวอย่าง Dashboard แสดงรายการจ่ายเงินเดือนของทั้งปี
 • เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขรายการจ่ายเงินเดือน เฉพาะรายการที่ยังไม่บันทึกบัญชีเท่านั้น
 • เพิ่มให้ Excel นำเข้าพนักงานสามารถใส่แผนกและตำแหน่งได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องใส่เลขที่แผนก และเลขที่ตำแหน่งให้ถูกต้อง ถ้าใส่ไม่ถูกหรือไม่ใส่จะเป็นค่าว่างตอนนำเข้าไฟล์
เพิ่ม column แผนก ตำแหน่ง สำหรับใส่เลขที่แผนกและตำแหน่งของพนักงานที่ต้องการนำเข้า
 • เพิ่มฟังก์ชันการสร้างรายการจ่ายเงินเดือนจากไฟล์ Excel ที่ปุ่มนำเข้าข้อมูลเงินเดือน โดยข้อมูลในไฟล์จะมีรายชื่อพนักงานทั้งหมดในระบบและเงินเพิ่ม เงินหักที่เปิดใช้งานอยู่
เพิ่มปุ่ม นำเข้าข้อมูลเงินเดือน กดแล้วจะขึ้น modal เพื่อโหลดไฟล์
ให้เลือกที่ดาวน์โหลดฟอร์ม จะได้เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลการนำเข้า
ตัวอย่างไฟล์ จะมีข้อมูลพนักงาน และรายการเงินเพิ่ม/เงินหัก ที่สามารถกรอกรายละเอียดใส่ลงไปได้เพื่ออัปโหลด