อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 09/09/2020

วันนี้ 09.09.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • เพิ่มการแสดงผลที่ช่องจำนวน เมื่อเลือกรายการสินค้าจะมีจำนวนสินค้าคงเหลือในปัจจุบันแสดงด้วย  
 • เพิ่มฟังก์ชันการนำข้อมูลจากใบเสนอราคาไปสร้างรายการในใบสั่งซื้อ
 • เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถจัดเก็บรหัสสินค้า/บริการได้
 • เพิ่มฟังก์ชันกระทบยอดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

Update

 • เพิ่มช่องแสดงยอดยกมาต้นปีในรายงานสินทรัพย์
 • เพิ่มฟังก์ชันการเลือกช่วงวันที่ในรายการกระทบยอดธนาคาร
 • เพิ่มช่องแสดงวันที่กดยอมรับใบเสนอราคาในรายงานใบเสนอราคา
 • เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างเลขที่บัญชีธนาคารซ้ำกับรายการที่เคยมี
 • เพิ่มฟังก์ชันแนบไฟล์ในหน้าข้อมูลผู้ติดต่อ, หน้าแบบภ.พ.30, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
 • เพิ่มให้บัญชีหมวดสินทรัพย์ (หมวด 1) สามารถระบุประเภทเงินได้ และ อัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มช่องผลรวมจำนวนเงินทั้งหมดในรายงานอายุลูกหนี้, รายงานอายุเจ้าหนี้ และรายงานสินทรัพย์รายตัว

Bug Fix

 • แก้ไขรูปภาพตัวอย่างเอกสารเมื่อส่งผ่านไลน์ขึ้นเป็นโลโก้ธนาคาร (แก้ไขให้แสดงเป็นโลโก้บริษัทแทน)
 • แก้ให้การลบเอกสารแนบจะไม่สามารถทำได้ ถ้ามีการล็อกเอกสารหรือล็อกช่วงเวลาไว้
 • แก้ให้การค้นหาเอกสารสามารถค้นหาจากชื่อผู้ติดต่อหลักได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK มีอะไรใหม่

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.46

แนะนำ Highlight New Feature

เพิ่มการแสดงผลที่ช่องจำนวน เมื่อเลือกรายการสินค้าจะมีจำนวนสินค้าคงเหลือในปัจจุบันแสดงด้วย

เพิ่มการแสดงผลที่ช่องจำนวน

เพิ่มฟังก์ชันการนำข้อมูลจากใบเสนอราคาไปสร้างรายการในใบสั่งซื้อ โดยระบบจะดึงเฉพาะรายการสินค้าและจำนวนสินค้าไปจัดทำ

เพิ่มฟังก์ชันการนำข้อมูลจากใบเสนอราคาไปสร้างรายการในใบสั่งซื้อ
หน้าใบเสนอราคา เข้าที่ตัวเลือกและกดคำสั่ง “สร้างใบสั่งซื้อ”
หน้าสร้างใบสั่งซื้อ
ระบบจะมาหน้าสร้างใบสั่งซื้อ โดยนำรายการสินค้ากับจำนวนสินค้ามาใช้อ้างอิงตามใบเสนอราคา

เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถจัดเก็บรหัสสินค้า/บริการได้ โดยระบบจะไม่แสดงสินค้า/บริการที่ถูกจัดเก็บตอนค้นหาเวลาสร้างหน้าเอกสาร

เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถจัดเก็บรหัสสินค้า/บริการได้
เข้าที่หน้าสินค้า เลือกรายการที่ต้องการจากนั้นกดที่ปุ่ม “จัดเก็บ”

เพิ่มฟังก์ชันกระทบยอดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ โดยระบบจะกระทบให้ในกรณีที่จำนวนเงินและวันที่มีค่าเท่ากัน

เพิ่มฟังก์ชันกระทบยอดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
ที่หน้าธนาคารฝั่ง รายการใน Statement เพิ่มปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
เพิ่มปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
กดแล้วจะมีให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้กระทบยอด

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK