อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 08/05/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพิ่มการแสดงชื่อผู้ติดต่อที่ช่องลายเซ็นต์บนหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ

📢 สำหรับทุกกิจการที่ออกเอกสารในโปรแกรม เมื่อออกเอกสารให้กับลูกค้า ช่องลายเซ็นต์หน้าเอกสารระบบจะแสดงชื่อผู้คู่ค้าให้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ส่งเอกสารให้กับลูกค้า/คู่ค้าไม่ต้องเขียนชื่อผู้ติดต่อเองและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยบริษัท ซีลอง (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าโปรแกรมแสดงชื่อผู้ติดต่อที่ช่องลายเซ็นต์บนหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ

2. เพิ่มตัวเลือกปุ่มค้นหาเอกสารหรือการแสดงข้อมูลตามช่วงเดือน

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสาร สามารถเลือกระบุช่วงเดือนของเอกสารหรือการแสดงข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเดือนแบบข้ามปีได้ กรณีที่กิจการมีรอบบัญชีที่ไม่ตรงปีปฏิทิน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หน้าโปรแกรมเพิ่มตัวเลือกปุ่มค้นหาเอกสาร

✨ 3. เพิ่มการแสดงข้อมูลการค้นหาหน้าพิมพ์รายงาน

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ค้นหาเอกสารขั้นสูง เมื่อค้นหาเอกสารและต้องการพิมพ์รายงานเอกสาร ระบบจะแสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่ได้ค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์รายงาน

หน้าโปรแกรมแสดงการเพิ่มการแสดงข้อมูลการค้นหาหน้าพิมพ์รายงาน

✨ 4. เพิ่มการรองรับช่องการเงิน 123Service

📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มการรองรับช่องทางการเงิน 123Service เพื่อรองรับช่องทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น

หน้าโปรแกรมแสดงการรองรับช่องการเงิน 123Service