update-function-06092023

อัปเดตฟังก์ชั่นเอาใจผู้ใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชี ภาษี และเชื่อมต่อการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 06/09/2023

  1. เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร
  2. สร้างเอกสารหรือแนบเอกสารได้มากขึ้นที่คลังเอกสาร
  3. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax
  4. เพิ่มปุ่มสร้างเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น

1. เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร

เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด โดยจะย้ายคลังเอกสารจากเมนูรายจ่ายมาที่เมนูเอกสารนี้ด้วย เพื่อรองรับการจัดการเอกสารได้มากขึ้น

เปลี่ยนเมนูสิทธิพิเศษเป็นเมนูเอกสาร

2. สร้างหรือแนบเอกสารได้มากขึ้นที่คลังเอกสาร

สำหรับกิจการที่มีการอัปโหลดไฟล์ในคลังเอกสาร สามารถสร้างเอกสารได้ทั้งฝั่งรายรับและรายจ่าย รวมถึงแนบเอกสารได้มากขึ้น เช่น เอกสารฝั่งรายรับ-รายจ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยในการอัปโหลดไฟล์ สามารถระบุกลุ่มประเภทของไฟล์เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาได้

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Pacharin บริษัท บี.พี.พี. ทรานสปอร์ต จำกัด

สร้างหรือแนบเอกสารได้มากขึ้นที่คลังเอกสาร

3. เพิ่มการค้นหาขั้นสูงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาใบหัก ณ ที่จ่ายที่ PEAK Tax ได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ที่สร้างขึ้นในโปรแกรม PEAK  เป็นต้น 

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Akkarapon บริษัท โกแอ็คชั่น จำกัด

เพิ่มการค้นหาขั้นสูงภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน PEAK Tax

4. เพิ่มปุ่มสร้างเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น

โดยผู้ใช้งานสามารถกดสร้างเอกสารได้ตั้งแต่หน้าเมนูหลัก หน้าภาพรวมรายรับ หน้าภาพรวมรายจ่าย ช่วยให้สามารถสร้างเอกสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

เพิ่มปุ่มสร้างเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น
เพิ่มปุ่มสร้างเอกสาร เพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้น