Update Function 06-03-2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพิ่มปุ่มการดึงข้อมูลตามคำสั่งซื้อ Shopee/Lazada

📢 สำหรับกิจการที่มีการเชื่อมต่อ API กับ Shopee/Lazada กรณีรายการคำสั่งซื้อจาก Shopee/Lazada ส่งข้อมูลมาที่ระบบไม่ครบถ้วน ผู้ใช้งานสามารถกดดึงข้อมูลตามเลขที่คำสั่งซื้อเพื่อให้ระบบออกเอกสารและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

เพิ่มปุ่มการดึงข้อมูลตามคำสั่งซื้อ Shopee/Lazada

✨ 2. เพิ่มการตั้งค่าช่องทางการเงินให้แสดงหน้าสร้างเอกสาร

📢 สำหรับกิจการที่ใช้ช่องทางการเงินใดเป็นหลักในการรับจ่ายเงิน/จ่ายชำระเงิน สามารถตั้งค่าช่องทางการเงินที่ต้องการแสดงตอนสร้างเอกสาร เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการออกเอกสารและลดการทำงานซ้ำซ้อน

เพิ่มการตั้งค่าช่องทางการเงินให้แสดงหน้าสร้างเอกสาร

ตัวอย่างตั้งค่าช่องทางการเงินให้แสดงหน้าสร้างเอกสาร

ตัวอย่างตั้งค่าช่องทางการเงินให้แสดงหน้าสร้างเอกสาร

✨ 3. เพิ่มตัวเลือกการแสดงจำนวนเงินที่บันทึกในรายงานทะเบียนสินทรัพย์

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการพิมพ์รายงานทะเบียนสินทรัพย์ และต้องการให้รายงานแสดงมูลค่าตามบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมที่จะบันทึกลงในระบบ สามารถเลือกตัวเลือกเพื่อให้รายงานแสดงข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่ระบบจะบันทึกในอนาคตได้

ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณรัตน์ติรส บริษัท โชคนาวิน จำกัด

เพิ่มตัวเลือกการแสดงจำนวนเงินที่บันทึกในรายงานทะเบียนสินทรัพย์

ตัวอย่างรายงานทะเบียนสินทรัพย์ แสดงจำนวนเงินที่จะบันทึกในระบบ

ตัวอย่างรายงานทะเบียนสินทรัพย์ แสดงจำนวนเงินที่จะบันทึกในระบบ

✨ 4. เพิ่มการแสดงข้อมูลในรายงานผู้ติดต่อ

📢  สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลในรายงานผู้ติดต่อ ระบบปรับให้รายงานแสดงเลขที่ผังบัญชี รวมถึงเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น

เพิ่มการแสดงข้อมูลในรายงานผู้ติดต่

✨ 5. เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งานฟังก์ชันตั้งค่าลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันตั้งค่าลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี สามารถดูวิดิโอสอนการใช้งานได้ที่หน้าโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มวิดีโอแนะนำการใช้งานฟังก์ชันตั้งค่าลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี

✨ 6. เพิ่มการแสดงผลวันที่ ลายเซ็น และตราประทับลงในหนังหสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายบนเอกสาร 50 ทวิ สรุปเงินเดือน (PEAK Payroll)

📢 เป็นการเพิ่มการแสดงผลรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ วันที่ ลายมือเซ็น และตราประทับของกิจการ เพื่อเพิ่มความสมบูรรณ์ให้กับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ที่จะส่งให้พนักงานของกิจการนำไปยื่นภาษีประจำปี

เพิ่มการแสดงผลวันที่ ลายเซ็น และตราประทับลงในหนังหสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Code สิทธิพิเศษสามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่


Code สิทธิพิเศษไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้

e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt ต่างกันอย่างไร ใครควรใช้อันไหน


ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by E-mail กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ขอบคุณภาพจาก: https://etax.rd.go.th/

  • e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะต้องจัดทำเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ PDF/A-3 เท่านั้น
  • e-Tax Invoice & Receipt เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่จำกัดหรือเกิน 30 ล้านบาท/ปี จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ .xml เท่านั้น

ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice by Email
ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice & e-Receipt

Q : ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?


ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้ครับ ทั้งใบเเจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือจะเป็นใบกำกับภาษีเดี่ยวๆ รวมไปถึงใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล (E-Tax Invoice by Email) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตาม service provider ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้

PEAK Privilege สามารถชำระแพ็กเกจ PRO Plus แบบรายเดือนติดต่อกัน 12 เดือน เเทนการจ่ายครั้งเดียวเป็นรายปีได้หรือไม่


ไม่สามารถเเบ่งชำระเงินได้ จะต้องชำระแบบ PRO Plus รายปี 12 เดือน ราคา 12,000 บาท เท่านั้น