โปรแกรมบัญชี PEAK

วันนี้ 05.05.2021 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่  สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

Update

 • New PEAK
  – เพิ่มการแสดงวัน เวลา และผู้ใช้งานที่แนบไฟล์ในเอกสาร
  – เพิ่มข้อความแจ้งเตือน ฝั่งรายได้ กรณีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายยอดรวมตามรายการกับการจ่ายเงินมีค่าต่างกัน
 • PEAK
  – ฟังก์ชันการนำเข้ารายการสมุดรายวันด้วยไฟล์ Excel
  – ฟังก์ชันการสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้ฝั่งรายได้
  – เพิ่มช่องเอกสารอ้างอิงในรายงานอายุลูกหนี้ และรายงานอายุเจ้าหนี้
  – เพิ่มให้รองรับการนำเข้ายอดรายการ Statement ของธนาคารกรุงศรี ไฟล์ .csv ในหน้าเมนูการเงิน
  – เพิ่ม Link ให้กดไปที่หน้าสมุดรายวันและหน้าเอกสาร ในรายงานสมุดรายวัน (บัญชี > รวมรายงาน > 2.1)
 • PEAK Payroll
  – เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เพื่อทำจ่ายเงินเดือนบน K-Cash Connect Plus

Bug Fix

 • แก้ไขหน้าใบภาษี หัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินด้วยสกุลต่างประเทศ ให้แปลงค่าเงิน ณ วันที่จ่าย
 • แก้ไขการค้นหาด้วยวันที่จ่ายเงิน ให้แสดงการค้นหาจากวันที่จ่ายเงินทุกครั้ง (เดิมค้นหาจากวันที่จ่ายครั้งล่าสุด)
 • ปรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ POS ให้เป็นตามการตั้งค่าพิมพ์เอกสาร
PEAK version 2.62

แนะนำ Highlight New Feature

 • บน New PEAK เพิ่มการแสดงข้อมูลวัน เวลา และผู้ใช้งานที่ทำการแนบไฟล์ในเอกสาร
ตัวอย่างการแสดงผลแบบใหม่ กรณีแนบไฟล์บนเอกสาร
 • บน New PEAK เพิ่มข้อความแจ้งเตือน ฝั่งรายได้ กรณีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายยอดรวมตามรายการกับการจ่ายเงินมีค่าต่างกัน
  • ยกเว้นกรณีที่เลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นไม่ระบุ จะไม่แสดงการแจ้งเตือน
ถ้ารายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่เท่ากัน จะขึ้นแสดงแจ้งเตือนเพื่อให้ตรวจสอบรายการ
 • ฟังก์ชันการนำเข้ารายการสมุดรายวันด้วยไฟล์ Excel ที่หน้าบันทึกบัญชีรายวัน
คลิกที่ปุ่ม + Import มุมบนขวาของสมุดรายวัน และโหลดไฟล์
ตัวอย่างการใส่ข้อมูลเพื่อนำเข้า
 • เมื่อนำเข้าไฟล์ Excel ระบบจะทำการตรวจสอบ ใส่บัญชีและจำนวนเงินตามที่กรอกเอาไว้ให้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีหลังนำเข้าไฟล์ Excel
 • เพิ่มช่องเอกสารอ้างอิงในรายงานอายุลูกหนี้ และรายงานอายุเจ้าหนี้ (ผู้ติดต่อ > พิมพ์รายงาน) ถ้าเอกสารอ้างอิงจากระบบ PEAK จะสามารถกดเพื่อไปที่หน้าเอกสารได้
ตัวอย่างรายงานอายุลูกหนี้ ที่มีลิงก์เอกสารอ้างอิง
 • เพิ่ม Link ให้สามารถไปที่หน้าสมุดรายวันและหน้าเอกสาร ในรายงานสมุดรายวัน (บัญชี > รวมรายงาน > 2.1)
ตัวอย่างไฟล์เอกสารที่มี ลิงก์ เข้าไปหน้าเลขที่บันทึก
 • บน PEAK Payroll เพิ่มฟังก์ชันโหลดไฟล์ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เพื่อทำจ่ายเงินเดือนบน K-Cash Connect Plus
  • กิจการจะต้องตั้งค่าการจ่ายเงินเดือนเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • วันที่ออกไฟล์กับวันที่นำเข้าในระบบ K-Cash Connect Plus ต้องเป็นวันเดียวกัน
หลังจากตั้งค่าธนาคารเป็นกสิกรไทย ให้เข้ามารายการเงินเดือนที่ต้องการและเลือกไฟล์จ่ายเงินธนาคาร
ตรวจสอบวันที่จ่ายเงินและกดยืนยัน จะได้เป็นไฟล์ Text เพื่อนำไป upload บนระบบ KBank

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์