อัปเดตฟังก์ชั่น

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วย 4 ฟังก์ชั่น ได้แก่

  1. เพิ่มตัวเลือกรันเลขที่เอกสารตาม “เลขที่คำสั่งซื้อ” ในการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Lazada
  2. ปรับรูปแบบการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Shopee ให้เป็นรูปแบบปัจจุบัน
  3. เพิ่มตัวเลือกหน้าสร้างเอกสารฝั่งรายรับและรายจ่ายเป็นรูปแบบใหม่
  4. เพิ่มการรองรับไฟล์ HEIC/HEIF ในการอัปโหลดไฟล์แนบเอกสาร

1. เพิ่มตัวเลือกรันเลขที่เอกสารตาม “เลขที่คำสั่งซื้อ” ในการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Lazada

สำหรับกิจการที่มีการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Lazada และเชื่อมต่อ API Lazada สามารถเลือกการสร้างเอกสารโดยรันเลขที่เอกสารตามเลขที่คำสั่งซื้อได้ เพื่อป้องกันกรณีสร้างรายการซ้ำ

เพิ่มตัวเลือกรันเลขที่เอกสารตามเลขที่คำสั่งซื้อ

2. ปรับรูปแบบการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Shopee ให้เป็นรูปแบบปัจจุบัน

สำหรับกิจการที่มีการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Shopee เนื่องด้วย Shopee มีการปรับรูปแบบไฟล์โดยเพิ่ม Column ใหม่ ระบบจึงมีการปรับรูปแบบเพื่อให้รองรับรูปแบบไฟล์ปัจจุบัน

ปรับรูปแบบการนำเข้าไฟล์ยอดขาย Shopee ให้เป็นรูปแบบปัจจุบัน

3. เพิ่มตัวเลือกหน้าสร้างเอกสารฝั่งรายรับและรายจ่ายเป็นรูปแบบใหม่

สำหรับทุกกิจการที่มีการออกเอกสารยกเว้นใบวางบิลและใบรวมจ่าย สามารถเลือกรูปแบบหน้าสร้างเอกสารได้โดยรูปแบบใหม่จะช่วยให้มองเห็นข้อมูลหน้าเอกสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงแสดงคำอธิบายต่างๆ ครบถ้วน ซึ่งส่วนนี้ไม่มีผลกับหน้าพิมพ์เอกสาร (Online View)

พิ่มตัวเลือกหน้าสร้างเอกสารฝั่งรายรับและรายจ่ายเป็นรูปแบบใหม่

4. เพิ่มการรองรับไฟล์ HEIC/HEIF ในการอัปโหลดไฟล์แนบเอกสาร

สำหรับผู้ใช้งานที่มีการใช้ IOS ในการถ่ายรูปภาพ สามารถส่งรูปภาพผ่าน Line @PEAKConnect หรืออัปโหลดไฟล์ที่คลังเอกสารเพื่อใช้ในการแนบเอกสารได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนบไฟล์สกุล HEIC/HEIF ได้ที่หน้าเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สมุดรายวัน เป็นต้น

เพิ่มการรองรับไฟล์ HEIC/HEIF ในการอัปโหลดไฟล์แนบเอกสาร