อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 03/07/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

✨ 1. เพิ่มการเลือกประเภทผู้ติดต่อหน้าสร้างผู้ติดต่อ

เพิ่มการเลือกประเภทผู้ติดต่อ

📢 สำหรับทุกกิจการที่เพิ่มรายชื่อผู้ติดด่อ เมื่อสร้างรายชื่อสามารถระบุประเภทผู้ติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ขาย โดยระบบจะทำการรันรหัสผู้ติดต่อแยกจากกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานที่เลือกผู้ติดต่อเวลาออกเอกสารสามารถดูรายชื่อได้สะดวกมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

✨ 2. เพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อที่เมนูตั้งค่า

เพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อ

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ระบุประเภทผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มการตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบุตัวอักษรในการรันรหัสผู้ติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลผู้ติดต่อได้สะดวกมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อเสนอแนะ โดย บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

✨ 3. เพิ่มการกระทบยอดช่องทางการเงิน e-Wallet 

เพิ่มการกระทบยอดช่องทางการเงิน e-Wallet 

📢 สำหรับกิจการที่มีการใช้ช่องทางการเงิน e-Wallet ระบบเพิ่มการรองรับการกระทบยอดเงินโดยสามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกระทบยอดเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

✨ 4. ปรับการแสดงผลหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน

ปรับการแสดงผลหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงิน

📢 สำหรับทุกกิจการ ระบบเพิ่มหน้าการเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินที่เมนูตั้งค่าแอปพลิเคชันภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและเชื่อมต่อได้สะดวกมากขึ้น