อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 03/04/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพิ่มตัวเลือกตั้งค่าช่องทางเงินสดและสำรองรับจ่ายในช่องทางหลักบนเอกสารรับ-จ่ายเงิน

📢 สำหรับกิจการที่ใช้ช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายเป็นช่องทางการเงินหลักในการรับเงิน-จ่ายเงิน ระบบทำการเพิ่มตัวเลือกช่องทางการเงินประเภทเงินสดและสำรองรับจ่าย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำรับชำระหรือจ่ายชำระเงินบนเอกสาร

เพิ่มตัวเลือกตั้งค่าช่องทางเงินสดและสำรองรับจ่ายในช่องทางหลักบนเอกสารรับ-จ่ายเงิน

ตัวอย่างการตั้งค่าช่องทางเงินสดและสำรองรับจ่ายที่หน้าเอกสาร

ตัวอย่างการตั้งคาช่องทางเงินสดและสำรองรับจ่ายที่หน้าเอกสาร

✨ 2. เพิ่มการสร้างและลบรายการเคลื่อนไหวที่หน้ากระทบยอดธนาคาร

📢สำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร เมื่อทำการนำเข้าไฟล์กระทบยอดธนาคารเข้าระบบ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการที่ต้องการกระทบยอดได้เอง รวมถึงสามารถแก้ไขจำนวนในรายการกระทบยอด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลและทำงานสะดวกมากขึ้น

ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณรัตนา บริษัท ไทย อกริ คอมเมิร์ซ จำกัด

เพิ่มการสร้างและลบรายการเคลื่อนไหวที่หน้ากระทบยอดธนาคาร

✨ 3. เพิ่มช่องผู้ติดต่อและปรับการแสดงข้อมูลในรายงานบัญชีแยกประเภท

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้รายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อดูข้อมูลทางบัญชีตามผู้ติดต่อ ระบบเพิ่มช่องรหัส รายชื่อผู้ติดต่อเข้าไปในรายงานและปรับให้เลขที่รายวันย้ายไปคอลัมน์ที่ 2 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นว่ารายการค้าเกิดขึ้นกับผู้ติดต่อรายไหน และให้การตรวจสอบตัวเลขบัญชีเพื่อใช้ปิดงบการเงิน สามารถจัดการได้สะดวกขึ้น

ขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยคุณ Baranee บริษัท เคทีซี จำกัด

เพิ่มช่องผู้ติดต่อและปรับการแสดงข้อมูล ในรายงานบัญชีแยกประเภท

✨ 4. เพิ่มการแสดงข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดต่อที่เป็นนิติบุคคล

📢  สำหรับกิจการที่ต้องการดูข้อมูลผู้ติดต่อ สามารถดูข้อมูลเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท อายุบริษัทหรือทุนจดทะเบียน โดยข้อมูลดึงจากเว็บไซต์ Creden Data เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งานเพื่อพิจารณาในการทำธุรกิจ

เพิ่มการแสดงข้อมูลเชิงลึกของผู้ติดต่อที่เป็นนิติบุคคล

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Code สิทธิพิเศษสามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่


Code สิทธิพิเศษไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอน หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้

e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt ต่างกันอย่างไร ใครควรใช้อันไหน


ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by Email กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ความแตกต่างของ e-Tax Invoice by E-mail กับ e-Tax Invoice & e-Receipt

ขอบคุณภาพจาก: https://etax.rd.go.th/

  • e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะต้องจัดทำเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ PDF/A-3 เท่านั้น
  • e-Tax Invoice & Receipt เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีรายได้ไม่จำกัดหรือเกิน 30 ล้านบาท/ปี จะต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ .xml เท่านั้น

ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice by Email
ยื่นคำขอใช้ e-Tax Invoice & e-Receipt

Q : ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?


ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้ครับ ทั้งใบเเจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือจะเป็นใบกำกับภาษีเดี่ยวๆ รวมไปถึงใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล (E-Tax Invoice by Email) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตาม service provider ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้

PEAK Privilege สามารถชำระแพ็กเกจ PRO Plus แบบรายเดือนติดต่อกัน 12 เดือน เเทนการจ่ายครั้งเดียวเป็นรายปีได้หรือไม่


ไม่สามารถเเบ่งชำระเงินได้ จะต้องชำระแบบ PRO Plus รายปี 12 เดือน ราคา 12,000 บาท เท่านั้น