อัปเดตฟังก์ชั่น PEAK 2/08/2021

Update New PEAK

 • รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มปุ่มแก้ไข สำหรับใช้งานฟังก์ชันปรับสี รูปแบบ และข้อความเอกสาร ให้เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละกิจการ
 • รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มปุ่มสำหรับดูรหัสผ่านและรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีที่กิจการตั้งค่าเปิดใช้งานรหัสเข้าเอกสาร
 • บน New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ด้วยการค้นหาจากชื่อกิจการ
 • PEAK Board เพิ่มการออกรายงานไฟล์ Excel ยอดบัญชีตามกลุ่มจัดประเภท

Update

 • ปรับการใส่เลขที่สินค้า ให้รองรับได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
 • ปรับการแนบไฟล์ให้ใส่ได้สูงสุด 10 ไฟล์ และมีขนาดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 25 MB ต่อเอกสาร
 • ป้องกันสิทธิการใช้งานที่เป็นร่างอย่างเดียวไม่ให้สามารถกดอนุมัติสมุดรายวันทั่วไปได้

Bug Fix

 • แก้ไขการแสดงผลข้อมูลบนเอกสารรูปแบบใหม่แสดงข้อมูลไม่ครบ และมีตัวเลขซ้อนทับกันให้ถูกต้อง
 • แก้ไขการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่มีการรับชำระเงินด้วยเช็คแล้วไม่ยกเลิกสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขผู้ใช้งานที่มีสิทธิร่างอย่างเดียวไม่สามารถลงทะเบียนใบกำกับภาษีในหน้าเอกสาร ให้สามารถลงทะเบียนได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
PEAK Version 2.68 มีอะไรใหม่?
PEAK Update V.2.68

แนะนำ Highlight New Features

รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มปุ่มแก้ไข สำหรับใช้งานฟังก์ชันปรับสี รูปแบบ และข้อความเอกสาร ให้เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละกิจการ

 • วิธีแก้ไข เฉพาะผู้ใช้งานสิทธิผู้ดูแลระบบ เข้าพิมพ์เอกสาร > เลือกที่ปุ่มแก้ไข
เมนูแก้ไขในหน้าเอกสารใหม่
เมนูแก้ไขในหน้าเอกสารใหม่ (Online View)
 • จะเข้ามาที่หน้าให้แก้ไขรูปแบบเอกสาร ต้องการแก้ไขข้อมูลรูปแบบเอกสารส่วนไหนให้กดที่ไอคอนดินสอ ระบบจะแสดงเมนูส่วนที่เปิดให้แก้ไข
  • ดินสอสีฟ้าและสีเอกสาร หมายถึงการปรับรูปแบบเอกสาร จะมีการเปิด-ปิด ส่วนข้อมูล และแก้ไขข้อความส่วนหัวข้อต่าง ๆ
  • ดินสอสีเขียว หมายถึง การแก้ไขข้อความติดต่อของกิจการ หรือผู้ติดต่อ เฉพาะเอกสารใบนั้น ๆ เท่านั้น ไม่มีผลต่อเอกสารอื่นด้วย
ตัวอย่างไอคอนดินสอ และปุ่มให้เลือกเพื่อแก้ไข
ตัวอย่างไอคอนดินสอ และปุ่มให้เลือกเพื่อแก้ไข
 • เมื่อปรับรูปแบบตามที่ต้องการเสร็จแล้วให้กดที่บันทึก โดยบันทึกจะมีให้เลือก 2 ตัวเลือก
  1. บันทึกเฉพาะเอกสารนี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลเฉพาะเอกสารใบนี้เท่านั้น
  2. บันทึกเป็นแบบมาตรฐาน หมายถึง ประเภทของเอกสารที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนตามการตั้งค่านี้
ตัวอย่างการปรับรูปแบบเอกสาร
ตัวอย่างการปรับรูปแบบเอกสาร
ตัวอย่างการเลือกสีของเอกสาร
ตัวอย่างการเลือกสีของเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารก่อนและหลังแก้ไข
ตัวเอกสารก่อนและหลังแก้ไข

รูปแบบเอกสารใหม่ (Online View) เพิ่มปุ่มสำหรับดูรหัสผ่านและรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีที่กิจการตั้งค่าเปิดใช้งานรหัสเข้าเอกสาร

 • ดูรหัสผ่าน หมายถึง เปิดดูรหัสผ่านของการเข้าเอกสารที่เป็นอยู่ ณ เวลานั้น
 • รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ หมายถึง การยกเลิกรหัสผ่านเดิม และให้ระบบออกรหัสผ่านใหม่ ผู้ใช้งานที่มีรหัสผ่านเดิมจะไม่สามารถเข้าดูได้
 • ลบรหัสผ่าน หมายถึง ยกเลิกรหัสผ่านเดิม เอกสารนี้จะไม่สามารถเข้าดูได้จนกว่าจะสร้างรหัสผ่านใหม่
 • สร้างรหัสผ่านใหม่ หมายถึง ให้ระบบสร้างรหัสผ่านใหม่ เพื่อใช้เปิดเอกสาร
ปุ่มสำหรับทำรายการดูหรือรีเซ็ตรหัสผ่านเอกสาร
ปุ่มสำหรับทำรายการดูหรือรีเซ็ตรหัสผ่านเอกสาร

บน New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ด้วยการค้นหาจากชื่อกิจการ

 • เข้าที่เมนู เพิ่มผู้ติดต่อ > ค้นหาด้วยชื่อ ระบบจะแสดงช่องสำหรับใส่ชื่อเพื่อใช้ค้นหา
ปุ่มที่หน้าเพิ่มผู้ติดต่อ
ปุ่มที่หน้าเพิ่มผู้ติดต่อ
 • จากนั้นกดเลือกกิจการที่ต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ และกดตกลง
ตัวอย่างการค้นหาด้วยชื่อ
ตัวอย่างการค้นหาด้วยชื่อ
 • ระบบจะดึงข้อมูลเลขที่ 13 หลัก ชื่อ และที่อยู่มาให้เพื่อใช้สร้างผู้ติดต่อ
ระบบดึงข้อมูลเลขที่ 13 หลัก ชื่อ และที่อยู่เพื่อสร้างผู้ติดต่อ

PEAK Board เพิ่มการออกรายงานไฟล์ Excel ยอดบัญชีตามกลุ่มจัดประเภท

 • เข้าที่ PEAK Board > เลือกรายงานที่ต้องการ > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดงข้อมูล > พิมพ์รายงาน
ปุ่มพิมพ์รายงานบน PEAK Board
ปุ่มพิมพ์รายงานบน PEAK Board
 • ตัวอย่างรายงานไฟล์ Excel จะแสดงข้อมูลเหมือนที่แสดงบนหน้ารายงานโปรแกรม
ตัวอย่างไฟล์ Excel รายงานตามกลุ่มจัดประเภท
ตัวอย่างไฟล์ Excel รายงานตามกลุ่มจัดประเภท

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์