อัปเดตฟังก์ชั่น 1-11-203

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันใหม่ ประจำรอบอัปเดต วันที่ 01/11/2023

  1. เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หน้าการสร้างเอกสารอัตโนมัติ (Recurring)

1.1 เพิ่มการใส่เนื้อหาอีเมล เมื่อสร้างเอกสารสถานะอนุมัติ

1.2 เพิ่มการกำหนดคำอธิบายในเอกสารให้แตกต่างกันตามแต่ละรอบการสร้างเอกสาร

1.3 เพิ่มการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ (Recurring)

2. เพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อระบบภายนอก Shopee/Lazada กรณีกิจการมีร้านค้ามากกว่า 1 ร้านค้า

3. ปรับรูปแบบการเพิ่มและการแสดงรูปสินค้าที่เมนูสินค้า

4. เพิ่มการระบุส่วนลดราคาซื้อและราคาขายที่หน้าข้อมูลสินค้า

5. เพิ่มปุ่มการกระจายข้อมูลที่อยู่ เมื่อมีการคัดลอกข้อมูลที่อยู่มาวางในโปรแกรม

✨ 1. เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หน้าสร้างเอกสารอัตโนมัติ (Recurring)

📢 สำหรับกิจการที่มีการสร้างเอกสารแบบอัตโนมัติ (Recurring) ไม่ว่าจะเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอกสารและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลได้ ดังนี้

1.1 เพิ่มการใส่เนื้อหาในอีเมลได้เอง เมื่อสร้างเอกสารสถานะอนุมัติและตั้งค่าให้ส่งอีเมล

📢 สำหรับกิจการที่มีการสร้างเอกสาร และมีการตั้งค่าให้ระบบส่งเอกสารทางอีเมลให้อัตโนมัติ ตอนนี้สามารถระบุข้อความที่ต้องการส่งให้กับลูกค้าได้เองอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออีเมล รวมถึงข้อความในอีเมลด้วย

1.1 เพิ่มการใส่เนื้อหาในอีเมลได้เอง เมื่อสร้างเอกสารสถานะอนุมัติและตั้งค่าให้ส่งอีเมล

1.2 เพิ่มการกำหนดคำอธิบายในเอกสารให้แตกต่างกันตามแต่ละรอบการสร้างเอกสาร

📢 เมื่อมีการสร้างเอกสารอัตโนมัติแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกำหนดคำอธิบายให้แต่ละรอบเอกสารแตกต่างกันได้ เช่น

  • จำนวนครั้งที่ออกเอกสาร
  • วันที่ออกเอกสาร
  • วันที่ครบกำหนด

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลที่ละเอียดขึ้นในเอกสารแต่ละรอบการสร้าง

ยกตัวอย่าง กิจการมีการจ่ายค่าเช่าสำนักงานในทุกๆเดือน สามารถสร้างเอกสารแล้วเลือกคำอธิบายเป็นเดือนที่ออกเอกสาร เมื่อถึงรอบการสร้างเอกสาร ระบบจะแสดงเดือนที่ออกเอกสารในเอกสารค่าใช้จ่าย (EXP) ให้อัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบเอกสารได้ง่ายขึ้นว่าเป็นการบันทึกจ่ายค่าเช่าสำนักงานของเดือนใด

1.2 เพิ่มการกำหนดคำอธิบายในเอกสารให้แตกต่างกันตามแต่ละรอบการสร้างเอกสาร

1.3 เพิ่มการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ (Recurring)

📢 เมื่อมีการสร้างเอกสารแล้วเรียบร้อย หากต้องการสร้างเอกสารตามที่เคยมีในระบบ สามารถคัดลอกเอกสารออกมาได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

1.3 เพิ่มการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ (Recurring)

✨ 2. เพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อระบบภายนอก Shopee/Lazada กรณีกิจการมีร้านค้ามากกว่า 1 ร้านค้า

📢 สำหรับกิจการที่ร้านค้าใน Shopee/Lazada มีมากกว่า 1 ร้าน ระบบได้เพิ่มตัวเลือกให้สามารถเชื่อมต่อ API ร้านค้าที่มีได้ตามความต้องการ เพื่อให้ระบบช่วยสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

2. เพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อระบบภายนอก Shopee/Lazada กรณีกิจการมีร้านค้ามากกว่า 1 ร้านค้า

✨ 3. ปรับรูปแบบการเพิ่มและการแสดงรูปสินค้าที่เมนูสินค้า

📢 สำหรับกิจการที่ต้องการเพิ่มรูปสินค้าแต่ละรหัสสินค้า สามารถกดปุ่ม + เพิ่มสินค้าได้แล้วที่หน้าข้อมูล โดยสามารถเพิ่มได้สูงสุด 5 รูป เพื่อประหยัดเวลาในการเพิ่มรูปสินค้าที่เมนูสินค้า

3. ปรับรูปแบบการเพิ่มและการแสดงรูปสินค้าที่เมนูสินค้า

✨ 4. เพิ่มการระบุส่วนลดราคาซื้อและราคาขายที่หน้าข้อมูลสินค้า

📢 สำหรับกิจการที่มีการระบุราคาซื้อและราคาขายสินค้าหลายราคา สามารถระบุส่วนลดของราคาที่ต้องการได้ โดยรูปแบบส่วนลดสามารถเลือกได้ว่าต้องส่วนลดเป็นรูปแบบบาทหรือเปอร์เซ็นต์ เพื่อเวลานำรหัสสินค้าไปออกเอกสาร ระบบจะทำการดึงข้อมูลราคาและส่วนลดให้อัตโนมัติ

4. เพิ่มการระบุส่วนลดราคาซื้อและราคาขายที่หน้าข้อมูลสินค้า

✨ 5. เพิ่มปุ่มการกระจายข้อมูลที่อยู่ เมื่อมีการคัดลอกข้อมูลที่อยู่มาวางในโปรแกรม

📢 สำหรับผู้ใช้งานที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ เมื่อได้รับข้อมูลที่อยู่จากลูกค้าหรือคู่ค้า สามารถคัดลอกที่อยู่และนำมาวางที่ช่องที่อยู่ จากนั้นกดกระจายข้อมูล ระบบจะทำการกระจายข้อมูลที่อยู่ตามช่องที่ระบบมีให้อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล

5. เพิ่มปุ่มการกระจายข้อมูลที่อยู่