อัปเดตโปรแกรมpeak

Update New PEAK

 • เพิ่มประเภท e-Wallet ในหน้าการเงิน เพื่อใช้สำหรับกิจการที่มีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น เช่นการขายของผ่าน e-Commerce หรือ การเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น
 • เพิ่มฟังก์ชันการลงทะเบียนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนบไฟล์และใส่รายละเอียดข้อมูลใบหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับ
 • เปิดใช้งาน ฟังก์ชันส่ง e-mail และเพิ่มฟังก์ชันการแนบไฟล์พร้อมกับเอกสารที่ส่ง
 • เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ และระบบป้องกันการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาเกินวงเงินขายเชื่อ

Update

 • เพิ่มรายงานงบทดลองเคลื่อนไหวรายเดือน ในหน้ารวมเอกสาร สำหรับนักบัญชีที่ต้องการตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายเดือน หรือกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
 • เปลี่ยนชื่อจากธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)
 • เพิ่มการเลือกกลุ่มผู้ติดต่อที่หน้าสร้างผู้ติดต่อใหม่

Bug Fix

 • แก้ไขระบบการคำนวณต้นทุนสินค้า กรณีออกใบลดหนี้แบบคืนสินค้า
 • แก้ไขรายงานสินทรัพย์รายตัวไม่แสดงค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา
 • แก้ปัญหาการ Import ไฟล์ธนาคารของ K-Bank ไม่ได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
peak new version 2.66

แนะนำ Highlight New Features

เพิ่มประเภท e-Wallet ในหน้าการเงิน บน New PEAK เพื่อใช้สำหรับกิจการที่มีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น

 • รูปแบบผู้ให้บริการมีสองตัวเลือก
  • ผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น 2C2P, Omise, True Wallet, LinePay
  • e-Commerce เช่น Lazada, Shopee, JD.com
 • สำหรับ e-Wallet ระบบจะเลือกบัญชีเริ่มต้นเป็น 111501 – กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน หมวดรายการเทียบเท่าเงินสด หากต้องการเปลี่ยนบัญชีที่ต้องการบันทึก สามารถเลือกได้ที่บัญชีที่บันทึก
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
หน้า modal เพิ่มการเงินแสดงการเลือกประเภท e-Wallet
 • e-Wallet ที่เพิ่มเข้ามาจะแสดงในเมนูการเงิน หน้า เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet
เพิ่มช่องทางการชำระเงิน
ตัวอย่างหน้าการเงินของ e-Wallet
 • รายการ e-Wallet บน PEAK เดิมยังสามารถเลือกใช้รับ-จ่ายเงิน และดูผังบัญชีได้
หน้า modal เพิ่มการเงิน

เพิ่มฟังก์ชันการลงทะเบียนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนบไฟล์และใส่รายละเอียดข้อมูลใบหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับ

 • ที่เมนูการเงิน > ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย การเช็คใบหัก ณ ที่จ่าย เปลี่ยนเป็นการลงทะเบียน
ตัวอย่างหน้าการเงินของ e-Wallet
หน้าตารางในเมนูการเงิน > ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถใส่ข้อมูลใบหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากลูกค้า และแนบไฟล์ได้ จากนั้นกดลงทะเบียน ระบบจะจำค่าที่ใส่ไว้ และสามารถกลับมาดูข้อมูลและไฟล์หัก ณ ที่จ่ายไว้ได้
พิ่มฟังก์ชันการลงทะเบียน
ตัวอย่าง modal การลงทะเบียนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

ฟังก์ชันส่งเอกสารทาง e-mail และเพิ่มฟังก์ชันการแนบไฟล์พร้อมกับเอกสารที่ส่ง

ลงทะเบียนใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบส่งอีเมลใหม่ เพิ่มการเลือกรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • การส่งเมลสามารถส่งได้ทั้งแบบ cc และ bcc
 • ข้อมูลเอกสารจะแสดงตามที่สร้าง เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และผู้ใช้งานยังสามารถใส่ข้อความเพิ่มเติมได้
ฟังก์ชันส่งเอกสารทาง e-mail
ตัวอย่างหน้าตาการส่งอีเมล และข้อมูลที่ใส่ได้เพิ่มเติม
 • สามารถแนบไฟล์เอกสารเพื่อส่งพร้อมอีเมลได้ โดยสูงสุดไม่เกิน 25 MB ต่อครั้ง
แนบไฟล์เอกสารบนโปรแกรม
การเลือกแนบไฟล์ก่อนการส่งอีเมล
 • ตัวอย่างอีเมลที่ได้รับจากระบบ
ตัวอย่างอีเมล์บนโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าตาอีเมล

เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าวงเงินขายเชื่อเริ่มต้น และระบบแจ้งเตือนการขายเกินวงเงิน

 • ถ้ากิจการเลือกไม่กำหนดวงเงิน จะไม่มีการแจ้งเตือนตอนสร้างเอกสาร
ตัวอย่างอีเมล์บนโปรแกรม
หน้าตั้งค่า
 • ที่หน้าสร้างผู้ติดต่อ เพิ่มการกำหนดวงเงินขายเชื่อแบ่งเป็น 3 ตัวเลือก
  • ค่าเริ่มต้น หมายถึง ผู้ติดต่อคนนี้จะมีวงเงินขายเชื่อตามการตั้งค่า
  • ไม่กำหนดวงเงิน หมายถึง ผู้ติดต่อคนนี้สามารถสร้างเอกสารได้โดยไม่จำกัดวงเงินขายเชื่อ
  • กำหนดเอง หมายถึง การกำหนดวงเงินขายเชื่อเฉพาะผู้ติดต่อนี้
เพิ่มผู้ติดต่อ
หน้าผู้ติดต่อที่การเลือกวงเงินขายเชื่อ
 • เมื่อมีการสร้างใบแจ้งหนี้ (IV) หรือใบเสนอราคา (QO) เกินวงเงินจะแสดงการแจ้งเตือนตามที่ตั้งค่า
วงเงินขายเชื่อ
หน้าตาการแจ้งเตือนเอกสาร กรณีที่เกินวงเงินขายเชื่อ
หน้าออกเอกสารบนโปรแกรม

เพิ่มรายงานงบทดลองเคลื่อนไหวรายเดือน ที่หน้ารวมรายงาน

 • รายการเคลื่อนไหวแต่ละเดือน จะเป็นยอดเปลี่ยนแปลงบัญชีสุทธิในแต่ละเดือน โดยถ้าคงเหลือด้านเดบิตจะแสดงเป็นบวก ด้านเครดิตแสดงเป็นลบ
งบทดลอง
PEAK เพิ่มออกรายงานงบทดลองเคลื่อนไหว
ตัวอย่าง excel งบทดลอง
ตัวอย่าง excel งบทดลองเคลื่อนไหว

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์