การชำระโดยการจ่ายเช็ค มีวิธีการสร้างเอกสารดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

สร้างรายการจ่ายชำระ ตามเอกสารที่ได้รับมา  > ใส่ชื่อผู้ติดต่อ ใส่รายละเอียดผู้ติดต่อ เลือกรหัสบัญชีที่ช่องผังบัญชี/ค่าใช้จ่าย หรือเลือกที่ช่องสินค้า (กรณีเป็นสินค้าที่ซื้อมาขาย) ใส่จำนวน ใส่ราคา

หากมี ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ให้ระบุเป็น % เหลือเลือกรายการที่ด้านหลังได้เลย

 ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสร้างรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ทำการชำระเงินโดยเลือกช่องชำระเงินโดยเป็น เช็ค > จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลต่างๆของเช็ค ให้ทำการระบุ วันที่ ธนาคาร และจำนวนเงิน และรายละเอียดต่างๆ ของเช็ค  (รายการดังกล่าวสามารถใส่ย้อนหลังก็ได้) เมื่อใส่รายการเสร็จ > กด ตกลง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK