21 March 2023

อัปเดตโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.47

วันนี้ 05.10.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัปเดต Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New PEAK

 • การอัปเดตครั้งนี้ใน New PEAK เราได้เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถใช้ได้ในส่วนของฝั่งรายได้และรายจ่าย
 • เพิ่มฟังก์ชัน “นำเข้าเอกสาร” ที่ทำให้สามารถสร้างและ Import ไฟล์จาก excel เพื่อสร้างเอกสารหลายใบได้ในครั้งเดียว
 • ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้โดยข้อมูลในระบบทุกอย่างจะยังเชื่อมกับโปรแกรม PEAK ปัจจุบัน

New

 • เพิ่มฟังก์ชันการออกรายงาน Excel การกระทบยอดในฝั่ง Statement
 • เพิ่มฟังก์ชันให้การออกรายงาน ภ.พ.30 จากระบบ สามารถเลือกรายการที่ไม่มี VAT มาแสดงด้วยได้
 • เพิ่มให้การสร้างสินทรัพย์สามารถเลือกผังบัญชีหมวดต้นทุนที่สร้างเพิ่มได้

Update

 • เพิ่มช่องวันที่ใบกำกับภาษีใน Excel รายงานภาษีซื้อ
 • เพิ่มให้การสร้างรายการโปรด จดจำมูลค่าภาษี และประเภทภาษีที่ใช้สร้างเอกสารนั้น ๆ ด้วย
 • เพิ่มให้การแนะนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะยังไม่แสดงเมื่อมูลค่ารายการไม่ถึง 1,000 บาท

Bug Fix

 • แก้ไขให้หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่ายเรียงเลขแต่ละรายการให้ถูกต้อง
 • แก้ไขรายงานผู้ติดต่อแสดงข้อมูลที่อยู่ไม่ครบ ให้แสดงข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 • แก้ไขให้กิจการที่ตั้งค่าองค์กรเป็นไม่จดทะเบียนภาษีจะไม่สามารถสร้างใบกำกับภาษีแยกได้
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.47

แนะนำ New PEAK ที่อัพเดทในรอบนี้

ซึ่งจะขอสรุปรายการสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแอพ PEAK ปัจจุบันดังนี้

 • ฝั่งรายรับมีฟังก์ชันสร้าง ใบเสนอราคา, ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีขาย
 • ฝั่งรายจ่ายมีฟังก์ชันสร้าง ใบสั่งซื้อ, บันทึกซื้อสินค้า, บันทึกค่าใช้จ่าย และฟังก์ชันใหม่  “นำเข้าเอกสาร”
ตามภาพจะมีฟังก์ชันที่ใช้ได้ในส่วนรายรับและรายจ่าย ส่วนอื่น ๆ จะยังไม่เปิดใช้งาน
 • หน้าต่างในหน้า Detail มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น tab ตามรายการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แบ่ง tab แต่ละรายการเพื่อจับกลุ่มข้อมูลให้รวมกัน
 • ใน NEWPEAK ได้มีการแยกการบันทึกค่าใช้จ่ายกับการซื้อสินค้าออกจากกัน เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การเรียงเลขที่เอกสารจะยังใช้ร่วมกันเหมือนเดิม
สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ PEAK เดิมก็ยังสามารถใช้บันทึกซื้อสินค้า ทำรายการได้เช่นเดิม
 • การแสดงผล รายการโปรด แบบใหม่ ที่มีการเพิ่มการแสดงผลคำอธิบาย และรายการที่ได้สร้างไว้
รายการโปรดมีการแสดงข้อมูลละเอียดยิ่งขึ้น
 • ฟังก์ชันใหม่ที่ทำให้สามารถสร้าง และ Import ไฟล์จาก Excel ทำให้สร้างเอกสารหลายใบได้ในครั้งเดียว ช่วยให้การทำบัญชีเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถดูได้ที่หน้าเมนู “นำเข้าเอกสาร”
เข้าที่เมนูรายจ่าย และเลือกที่เมนูนำเข้าเอกสาร
หน้ารายการสร้างข้อมูลนำเข้า จะมีช่องข้อมูลให้ใส่รายละเอียดเพื่อสร้าง

แนะนำ Highlight New Feature

 • เพิ่มฟังก์ชันการออกรายงาน Excel การกระทบยอดฝั่ง รายการในStatement
หน้าการเงิน เลือกธนาคาร และเลือกรายการใน Statement และกด Export ที่ด้านขวา
ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่กด Export ออกมาจะมีการแสดงข้อมูลและสถานะแต่ละรายการ
 • เพิ่มฟังก์ชันให้การออกรายงาน ภ.พ.30 จากระบบ สามารถเลือกรายการที่ไม่มี VAT มาแสดงด้วยได้
ในหน้าสร้างแบบ ภ.พ.30 สามารถเลือกแสดงรายการไม่มี VAT และนำมาสร้างแบบได้
 • เพิ่มให้การสร้างสินทรัพย์สามารถเลือกผังบัญชีหมวดต้นทุนที่สร้างเพิ่มได้
เมื่อสร้างสินทรัพย์ใหม่ ตอนเลือกเลขบัญชีค่าเสื่อมราคา ได้เพิ่มให้แสดงผังบัญชีจากหมวดต้นทุนเข้ามาได้

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK