เมื่อทำรายการสร้างแบบภ.พ.30 แล้วตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะไม่ให้แก้ไข จะต้อง Void อย่างเดียว  โดยขั้นตอนการ Void มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี


ขั้นตอนที่ 2
เลือกงวดภาษีที่ต้องการ Void

ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> Void

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะขึ้นยืนยันการยกเลิกเอกสาร ให้กดปุ่ม “ตกลง”

เมื่อกดตกลง ระบบจะขึ้น “Void ภ.พ.30 สำเร็จ” เเละเอกสารที่ Void จะย้ายไปอยู่ในถังขยะ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK