เมื่อทำรายการบันทึกค่าใช้จ่ายผิดพลาด เราสามารถทำการแก้ไขได้ ดังนี้

1. กรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

ให้กดที่ช่องตัวเลือก > แล้วกด แก้ไข
ระบบจะพาเข้าไปที่หน้าแก้ไขให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่มแก้ไข ตามภาพ

2. กรณีที่ทำรายการชำระเงินแล้ว

ถ้าทำรายการชำระเงินแล้ว ต้อง Void การชำระเงินออกก่อน ถึงจะสามารถแก้ไขได้ เหมือนขั้นตอนแรก

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK