เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาแล้ว แล้วลูกค้ายอมรับแล้ว และต้องการออกใบแจ้งหนี้หลายๆใบ ต่อจากใบเสนอราคา สามารถทำรายการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่รายรับ >> ใบเสนอราคา  แล้วสร้างใบเสนอราคา 

ขั้นตอนที่ 2 กดยอมรับ ตามวันที่ลูกค้ายอมรับ

ขั้นตอนที่ 3  สร้างใบแจ้งหนี้ ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (เช่น จำนวนเงินบางส่วน เช่น จำนวนเต็มในใบเสนอราคา 50,000 บาท กดออกใบแจ้งหนี้ส่วนเดียว 20,000 บาท เป็นต้น) แล้วกดอนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 4   กลับเข้าไปที่หน้าใบเสนอราคา เลือกหัวข้อใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว (เพื่อไปดูใบเดิมที่เรากดไปแล้ว) แล้วกดส่งใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 5  ใส่ราคาใบแจ้งหนี้ ครั้ง ที่ 2 ค่ะ ปรับราคาให้เหลือเพียงส่วนที่ต้องชำระเพิ่มเติม เช่น อีก 30,000 บาท เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 กลับมาดูที่ใบเสนอราคาจะขึ้นจำนวนใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 7  ถ้าต้องการทำใบ ที่ 3, 4, 5 ตามลำดับให้เข้าไปเริ่มทำตามขั้นตอนที่ 4 เป็นต้นไป

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK