หากกิจการมีการใช้บริการกับคู้ค้าเป็นประจำ แล้วมีการหักล้างการชำระเงิน โดยมีการออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้โอนเงินคืน และต้องการเปลี่ยนให้เป็นการลดจำนวนเงินที่จ่ายในครั้งต่อไป สามารถบันทึกรายการได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  

บันทึกรายการจ่ายในครั้งก่อน > กด ชำระเงิน > อนุมัติรายการตามปกติ

ขั้นตอนที่ 2  

เมื่อเราได้รับใบลดหนี้ให้เข้าไปออกใบลดหนี้ที่เราได้รับมา ในหน้า EXP ที่เราเคยสร้างไว้ตามตัวอย่างที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3  

เมื่อกดรับใบลดหนี้แล้ว ให้ใส่รายละเอียด ประเภทของสาเหตุของการลดหนี้ ใส่คำอธิบาย แล้วกด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 4  

หลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียดราคาที่เราได้รับการลดหนี้ การใส่รายละเอียดของราคา ให้ใส่จำนวนจริงที่จ่าย ส่วนยอดที่เราได้รับใบลดหนี้มาจะแสดงมูลค่าที่สามช่องด้านล่าง หลังจากนั้น กด ถัดไป

เมื่อกดถัดไปแล้ว ระบบจะให้ทำการใส่ข้อมูลการรับเงิน ให้ติ๊กช่องรับเงินคืน แล้วกดตรงคำว่า  เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่น เข้าไป

หลังจากนั้นให้ใส่ยอดที่เราจะได้รับคืน แล้วเลือกหมวดบัญชีให้เป็นลูกหนี้อื่นไว้ เพื่อทำการตัดกับการจ่ายครั้งไป แล้วเปลี่ยนตัวเลขที่ช่องหมายเลข 1 ให้เป็น 0 หลังจากนั้นให้กด อนุมัติรายการ

เมื่อเรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายในครั้งต่อ แต่เราจะทำการหักยอดของเงินที่เราได้จ่ายไว้ก่อนหน้านี้ หรือการตั้งลูกหนี้ไว้ตามตัวอย่างข้างต้น ให้ทำการบันทึกรายการด้านรายจ่ายปกติ ใส่จำนวนเงินตามที่ได้รับเอกสารมา  แล้วใส่รายละเอียดการจ่ายเงินไปด้วยการกด เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง  แล้วใส่ยอดที่เรามีค้างไว้กับคู่ค้าที่เป็นยอดลดหนี้ก่อนหน้านี้ แล้วเลือกหมวดบัญชีเป็นลูกหนี้อื่น หลังจากนั้นใส่จำนวนตัวเลขของการลดหนี้ครั้งก่อน แล้วกดเข้าไปที่ช่อง 1 ตัวเลขจะคำนวนยอดให้ใหม่ เป็นยอดที่เราจ่ายเงินจริงๆ หลังจากนั้นให้ทำการ อนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK