หากกิจการมีการเพิ่มฐานข้อมูลสินค้า/บริการ และพบว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาด

  1. การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ
  2. การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร

การแก้ไขสินค้า/บริการ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่ปุ่มตัวเลือก > drop down เลือกแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว > กดปุ่ม บันทึก

หมายเหตุ : เอกสารที่สร้างก่อนการแก้ไขสินค้า/บริการ ระบบจะแสดงเป็นข้อมูลเดิมอยู่

หากต้องการให้เอกสารเดิมอัปเดตข้อมูล จะเป็นการกด Re-data ที่มุมบนซ้าย ตามตัวอย่างในรูปภาพด้านล่าง

การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > สินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องจะลบ

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่ปุ่มตัวเลือก > drop down เลือกลบ

ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงข้อความ Popupขึ้นมา เพื่อให้ยืนยันการลบสินค้า/บริการ > กดปุ่มยืนยัน

-จบขั้นตอนวิธีการแก้ไข/ลบข้อมูล สินค้า/บริการ-